Foto: TT

78 frågor och svar om ebola

Uppdaterad
Publicerad

Tusentals personer har redan dött i Västafrika. Det råder akut läkarbrist i området. Vad händer nu och kommer epidemin att sprida sig utanför Afrika? Experterna Björn Olsen och Karin Tegmark Wisell svarade på SVT.se-besökarnas frågor – läs svaren här!

Håkan Lindqvist: Jag är driftchef på ett större vatten och avloppsföretag. Kan Ebola smitta via avloppsvatten från sjukhus om vi arbetar i avloppsnätet nära ett sjukhus och där finns en intagen patient som ännu inte nått säkerhetsavdelningen i Linköping?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: WHO rekommenderar inga särskilda åtgärder vad det gäller avlopp från patienter med ebola. Detta då det blir en kraftig utspädning av virus från patienten och avdödning av viruset. Vi tittar just nu på de referenser som WHO använder för att själva göra en egen bedömning.

Perra: Varför tar man hem smittade till hemländerna, riskerar man då att smittan sprids?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell:

Smittade tas hem för att kunna ge dem bästa möjliga vård i sina respektive hemländer då nivån på sjukvård i regel är bättre i många länder i Europa och USA än den som kan erbjudas i Västafrika. Personerna tas hem under kontrollerade former med skyddsåtgärder för att undvika smittspridning.,Rolf i Lund: Ni missade en central fråga i programmet – Hur kunde den ebolasmittade svensken Björn bli frisk, och så pass snabbt också? Det fanns ju ingen Z-mapp medicin 1990.
Malin Attefall, redaktör Vetenskapens värld: En viss del av de smittade tillfrisknar av sig själva. Vi nämnde i reportaget om Liberia att det är nästan 50 % av dem som kommer till den specialiserade sjukvården i Liberia.Utan ZMapp.


Emma: När tror du nästa epediemi kommer? När ser man det?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Nästa epidemi av vad?

Eva: Hur kan någon som är så sjuk som Björn, bli frisk, hur kan sjukdomen ”vända” när den gått så långt? OCH hur funkar Zmapp som täpper till ”sporerna” på viruset – är det så att virus som inte lyckas föröka sig och infektera celler dör? Eller äter immunförsvaret upp dem när de blivit oskadliggjorda?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Det beror på att han börjat bilda antikroppar som neutraliserar viruset. Hinner den sjuke med det, innan blödningarna tar över, finns en chans att tillfriskna

Martin: Hej, är ni säkra på att Ebola inte smittar luftvägen. Kan inte viruset lätt mutera så det blir luftburen? Tack!
Björn Olsen, professor epidemiologi: Ja, det är vi. Ännu finns inga tecken på att det skulle kunna bli luftburet.Ofta har virus en smittväg som de är ”specialiserade på”.

Resande skandinaver: Hur ska man resonera kring resande och smittorisk? Vi är nog många som redan planerat och köpt resor till varmare länder under kommande jul/nyårshelg. 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: WHO följer noga utvecklingen av fall i de länder där ebola-smittan finns och återkopplar löpande antalet fall och vilka länder som är drabbade. UD avråder till resor till de länder som har omfattande smittspridning då ebolautbrottet har påverkat hela samhällsstrukturerna. Vi vet att ebolan specifikt finns i Guinea, Sierra Leone och Liberia. I Senegal och Nigeria har ett fåtal fall konstaterats. Förutom dessa länder finns inga länder med risk för smitta.

Ab: Om ebola bryter ut i Sverige kommer det då kunna bli lika kraftigt som det som pågår i Afrika just nu? 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Nej. Möjligen kommer vi kunna få något enstaka fall som kommer att isoleras effektivt

Kennet: Jag läste boken ”Het zon” som berör ebola och andra blödarvirus. Där menar man att ebola muterar snart och blir mindre potent efterhand. Min fundering är har ebolaviruset nu antagit en stabilare form?
Björn Olsen, professor epidemiologi: nej, ännu så länge befinner sig viruset hos en djurart, människan, som inte är dess naturliga källa. Därför muterar det, vilket det sannolikt inte gör i någon större utsräckning hos fladdermöss. Jmf med influensa hos änder (stabilt) och hos människor (muterar)

Allan P: Ebola smittar ju inte via luften, utan med kroppsvätska och droppets, är det korrekt då att säga att ebola smittar på samma sätt som vinterkräksjukan?
Björn Olsen, professor epidemiologi: På sätt och vis, men betydligt mindre smittsamt än vinterkräksjuka. Gemensamt för de båda är att de inte smittar via utandningsluft

Ett barn: varför är det just västafrika det trabbas 
Björn Olsen, professor epidemiologi: sannolikt har viruset tagit sig från Centralafrika på ett tidigare stadium och nu bryter det ut i Västafrika. Orsaken är inte klarlag om det är fladdermöss, människor ellr bushmeta som är orsaken 

Gunilla: Hej Det finns ju personer som tillfrisknat från Ebola. Kan inte antikroppar från deras blod användas till att tillverka vaccin? Görs det?
Björn Olsen, professor epidemiologi: De blir immuna, men några sådana försök känner jag inte till

Elisa: Bör man undvika flyga till Sicilien i november eftersom man enligt ud:s råd ej bör åka till Tunisien, smittar det på flygplan?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell:

Finns inga risker ur en ebolasynounkt att åka till Sicilien. Fall finns endast rapporterade från Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria och Senegal. Undantaget de enskilda fallet i Texas och sjukvårdspersonal som flugits hem pga av smitta i Västafrika.Marcus: Hej! Hur stor är risken att Ebolaviruset muterar? Kan det bli luftburet?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Det finns inget som tyder på det. Viruset har sannolikt hittat sin optimala smittväg

Nina: Hur troligt är det att sjukdomen kommer till Sverige?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Enstaka fall kan kan komma till Sverige, men att denna risk bedöms som mycket låg. 

Markus: Om man inte får någon hjälp, hur lång tid tar det ungefär innan man dör? Undrar Markus 11 år
Björn Olsen, professor epidemiologi: Om man inte får någon vård kan det dröja något till några dagar innan man dör. Man dör av blödningar, uttorkning och chock (alltså att blodtrycket blir så lågt att hjärna, hjärta och andra organ skadas)

Henrik: Vad är det som är dödligt med ebola? Alltså om man skulle få det vad är det som händer i kroppen?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Virsuet attackerar olika immunceller som släpper ifrån sig ämnen som skadar kroppen. dessutom attackerar viruset cellerna på blodkärlens insida så att blödningar uppstår. Då skadas innre organ och chock uppstår.

Göran: Den spanska sköterskan blev enligt uppgift smittad av den spanska prästen som flögs hem och tyvärr dog. Har inte Spanien tillräckliga resurser för att skydda vårdpersonalen? Eller är det så att Ni mörkar smittvägarna för att undvika panik? Eller är det bristande kunskap som är förklaringen? Jag har sett uppgifter om att smittan kan vara luftburen.
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell:

Det är svårt att uttala sig om vad som hänt i Spanien som gjort att sjuksköterskan smittats men jag utgår från att någon form av incident skett som gjort att det skydd som skall användas har brutits. Vi vet att ebola smittar genom kontakt med kroppsvätskor från sjuka personer. Det gäller att skyddet hos vårdpersonal baseras på detta vilket den rekommendation om skyddsutrustning som finns i Sverige bygger på. Finns ingen anledning att mörka något – vilket heller inte görsPETTERSSON: Våra sommarfåglar som åker nedåt på vintern. Kan de få sjukdomen och ta med sig den till Sverige? 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Ingen som helst fara. Ebola finns sannolikt bara hos lokala fladdermöss (som inte blir sjuka) och hos andra djurarter som apor som blir sjuka. Fåglar smittas ej, och om de skulle göra det klarar de aldrig en flygning över Sahara och Medehavet.

Håkan Lindqvist: Destrueras Ebola-viruset av 96% etanol? Är det fettlösligt? Hur desinfekterar man annars?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell:

Ja, ebolavirus avdödas av etanol.G: Hur länge överlever viruset utanför kroppen i blod etc.? 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Några dygn. Viruset har visat sig kunna vara aktivt i döda kroppar flera dagar vilket ökar smittrisken vid begravningar

Bosse M: Vad är sannolikheten, och vad krävs, för att ebolaviruset muterar och blir luftburet ? Krävs en ”kritisk massa” av antal smittade innan det kan ske ?
Björn Olsen, professor epidemiologi: sannoliehet är otroligt liten för att inte säga obefintlig att viruset skulle byta smittväg från kroppsvätskor till luft. 

Nuel: Tror ni att ebola kommer sprida dig till Sverige? 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Nej. Enstaka fall som smittats i de aktuella länderna i Västafrika kan komma till Sverige men att risken för detta bedöms som låg. Någon smittspridning i Sverige befaras inte.

Siv: Smittar man under inkubationstiden?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Nej

Igen: Kan vi svenskar och andra friska och rika människor hjälpa till för att stoppa sjukdomen genom donationer? Vart ska man vända sig? MSF? Röda korset?
Björn Olsen, professor epidemiologi: MSF är en strålande idé, Just nu behövs dock mer personal, det är det ett skriande behov av. 

Anki: Hej. Har en resa inbokad till Indonesien i jul. Bör jag avstå från att resa? 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell:

nej avstå inte resa. Det finns ingen smitta i Asien.Sugarcube: Min familj planerar att åka till Kap Verde på semester i januari. Är det ett resmål som vi bör undvika?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Det finns ingen anledning att avstå resa till Kap Verde. Detta då det inte finns någon smittspridning rapporerad från andra länder än Sierra Leone, Liberia, Guinea och Nigeria samt enstaka fall i Senegal.

Piya: WHO har lämnat Ebola vaccin som har producerats av ett forskningsteam på Siriraj sjukhuset i Bangkok till USAs Lab. Varför man inte testar det direkt med folk som ska drabbas i Afrikanska länder där?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Ingen aning

Daniel: På en skala 1 – 10 hur långt har ni kommit på ett vaccine som funkar?
Björn Olsen, professor epidemiologi: 2-3

Rose-Marie: Vilken typ av blödarfeber hade Björn? Kunde man konstatera vad det var?
Malin Attefall, redaktör Vetenskapens värld: Det är är ännu oklart vad för blödarfeber han hade. Man misstänker Marburg, men det är inte helt outrett.


oroligmamma: Hej, jag undrar: pappan till mina barn är från Guinea Conakry men bor i sverige, han har avsikter att åka ner till Guinea i december. Jag är rädd att mina barn ska ha kontakt md honom när han är tillbaka. Ska man kräva ebola test på folk som kommer tillbaka från ebola drabbade länder. när smittar viruset? hur länge kan viruset vara i kroppen innan den bryt ut? 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Inkubationstiden är 21 dagar. Man smittar inte under inkubationstiden. Om pappan till dina barn är uppmärksam på symptom på feber och om detta skulle uppstå inom 21 dagar efter det att han är hemkommen till Sverige direkt söker sjukvård så finns det ingen fara. 

Jakob2: Hej denna fråga är till redaktören: vad blir det till nästa måndag? Ni sa det aldrig.
Malin Attefall, redaktör Vetenskapens värld: Det blir en film om Våra inre djur, alltså de virus och bakterier som lever i symbios med oss och dessutom ett reportage om vad som skiljer sill från strömming. Titta då också. Det är ett bra program då med.


Susan: Hej! Hur många ebolasmittade kan vi vårda samtidigt i Linköping?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Jag är inte helt säker på denna fråga men vet att man åtminstone kan vårda två personer samtidigt. 

Gunnel Ullgren: Varför kan man inte använda blod från tillfrisknade ebolapatienter?
Björn Olsen, professor epidemiologi: teoretiskt skulle man kunna göra det. Jag vet dock inte om några sådana försök

Dennis Eriksson: Vad gör man för åtgärder med flygtrafiken, stoppar man den eller fortsätter det som vanligt? 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Den fortsätter i princip som vanligt så länge flighterna har passagerare. Temperaturkontroller görs innan passagerare kliver på flygplenen.

Ett barn: Hej jag är ett barn som kolla på ert pogram. jag undrar om vi har ett bra och friskt läkemedel eller vacin för ebola?(som kan bota ebola) jag går i skolan men om en av mina klasskamrater blir smittad av ebola hur lång tid tar det tills en av mina andra klasskamrater får ebola??? 
Malin Attefall, redaktör Vetenskapens värld: Nej, ännu finns det varken vaccin eller medicin mot Ebola, som är säkert, kontrollerat och fungerar. Men sjukdomen finns inte i Sverige idag.
Om någon kommer i kontakt med en som är sjuk (vilket alltså ingen i Sverige är) dröjer det mellan 3 och 22 dagar tills man själv blir sjuk.

Annika: HUR blir man smittad? Jag tyckte inte att det framgick tillräckligt i avsnittet vi såg.
Björn Olsen, professor epidemiologi: Man kommer i kontakt med kroppsvätskor som blod, avföring svett och liknande. Det för man sedan in mot sina slemhinnor i exempelvis ögonen. Har ni tänkt på hur många gånger per dygn ni tar er i ögonen. många. desutom kan skada sig, sticka sig vid vård av ebolapatienter.

Bosse M: Hur kommer det sig att det fortfarande trots avancerad modern teknologi inom biologi, kem, fysik och IT/datorkraft fortfarande är så svårt att kartlägga virus mekanismer och ta fram mediciner ? 
Björn Olsen, professor epidemiologi: tack vare detta kan vi idag kartlägga virus arvsmassa och proteienre mycket snabbare än för bara tio år sedan. Ebola har inte varit en prioriterad sjukdom jmf med andra luftburna virus som SARS , Mers och liknande

Maria: Om en ebolasmittad hostar i sin hand och sedan tar på exempelvis ett handtag kan någon då bli smittad av att ta i samma handtag strax efter? Om ja – hur länge överlever viruset utanför kroppen. 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Ja i teorin kan man bli smittad på det sätt du beskriver. Det bygger då på att en mängd kroppsvätska från en sjuk person hamnar på handtaget. Överlevnaden av fritt virus i utomhusmiljö med exposition för ljus är mycket kort. Däremot kan virus i koppsvätskor överleva några dygn utanför människokroppen. Hur länge är beroende av mängden virus från början, temperatur och luftfuktighet.

Allan P: Fick inte Björn några permanenta skador? Och kan han fortfarande bära viruset i en reservoar inom sig så att det ploppar upp sisådär 30-år senare? 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Om skador vet jag inget. Att jhan skulle bära virus i trettio år och det sedan som ett herpesvirus skulle dyka upp igen är omöjligt. Så gör inte RNA virus, däremot DNA virus som Herper och vattkoppor

Cattel: Hej! Ska åka på semester till Kap Verde om 2 veckor. Behöver man vara orolig? Kan Ebola smitta via mat?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell:

Nej, du behöver inte vara orolig på Kap Verde. Smitta finns endast i Sierra Leone, Liberia, Guinea och Liberia. Ebola kan smitta via hantering av rått kött från infekterade djur.Magnus: Tittar igenom svaren ang. mutering till luftburet – hur kommer det sig att det är olika bud från forskare? På sistone har en del forskare gått ut med att de blir allt mer oroliga för mutering ju längre viruset får härja i den okontrollerade form som vi ser idag. Men ni menar tvärtom? Vem har 'rätt'?
Björn Olsen, professor epidemiologi: när viruset är hos en ”onaturlig” reservoar som människa muterar det för att undkomma vårt immunsvar och för att anpassa sig till den nya miljön. Däremot att det skulle mutera i så många av sina sju gener att dets kulle bli luftburet är osannolikt.

Karl: Är världens respons på ebola tillräcklig vid det här stadiet, eller hur mycket mer behövs göras?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Nej, responsen är inte tillräcklig. främst måste många sjukvårdsteam åka ner och bekämpa infektione hos de sjuka, isolera sjuka, isolera smittade, och ffa informera om hur det smittar. mer resurser alltså, det ligger i allas intresse 

Deebo: Jag har läst att viruset som bröt ut i västafrika är en ny typ av ebola som inte är av samma sträng som den som funnits i bl.a Kongo tidigare. Hur kunde de då utveckla ett vaccin (Zmapp) och göra djurförsök på det redan i januari i år när det vanligtvis tar mycket längre tid än så att få fram ett vaccin? 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Egentlugen är den variant som finns i västafrika mycket lik den som dök upp i Kongo. Forskarna har haft tillgång till det viruste som tjänar som prototyp och fungerar mot den västafrkanska varianten. Om det sedan verkligen hjälpetr är en helt annan sak 

Magnus: Hej! Har gått runt och malt på två funderingar sedan detta utbrott blev känt. 1) ”Vår beredskap är god”... Är den det? Det är bara att se på senaste fallet USA och Spanien – det krävs bara en person, lite slarv och vips så är den ute. Vi kanske kan hantera ett par sjuka i isolering med toppvård – men kan vi verkligen hantera en situation där flera människor hunnit ha kontakt och spridit smittan i samhället? 2) Ebola och aerosolspridning – det finns vetenskapliga studier (främst kanadensiska) som påvisat viss mån av spridning via droplets... kombinera detta med att den stränd av ebola som nu härjar är 'ny' – hur pass väl utrett är den egentligen vad gäller spridning via droplets alt. t.o.m. luften?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: 1) Ja beredskapen är god men det krävs att sjukvårdsarbetare följer de rekommendationer om personlig skyddsutrustning som finns. Vi har en helt annan tillgång till vård och smittspridning i Sverige som gör att exponerade personer snabbt kan ringas in.
2) Det sätt sjukdomen smittar visar tydligt att det är personer som varit nära sjukdomsfall som blir smittade. Dock måste sjukvårdspersonal skydda sig mot hosta och nysningar genom att ha mun och nässkydd när man är nära en patient.


Undrande: Smittar Ebola via saker? I filmen talades om att man inte visste vem man vågade ta emot pengar/växel ifrån.
Björn Olsen, professor epidemiologi: 
Ulrika: Hoppas detta informativa tv program kan inspirera många lärare och skolelever att jobba med denna aktuella fråga, många ämnen t.o.m. teater och musik kan göra något, sätt igång,ni är kreativa!!!!!
Malin Attefall, redaktör Vetenskapens värld: Tack! Vi hoppas att korrekt information om Ebola ska bidra till att tittarna ska få en balanserad och bra uppfattning om läget just nu. Både i Västafrika och på övriga platser i världen.

Helen: Hur stor chans är det att man smittas på flyg eller flygplatser? Tusentals människor byter flyg på större flygplatser runt om i världen och använder toaletter mm. Finns det planer på att höja säkerheten för detta?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Passagerare från de länder där smittan finns kontrolleras genom temberaturmätning innan den tillåts kliva på flygplan. Detta bedöms vara tillräckligt. Jag känner inte till att det finns några planer att höja säkerheten

Rambo: Ni säger att Ebola inte är luftburet men jag har sett en dokumentärfilm om hur Sovjet har tagit fram biovapen med Ebola och deras kusin Marburg viruset från Vector laboratoriet fullt klara att använda och fans med i deras vapen arsenal. Om det finns kvar idag vet jag inte, men de måste ju ha lyckas få de luftburet annars hade de inte kunna göra det till ett massvapen. 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Nja, det är inte riktigt samma sak. Det går teoretiskt att utveckla en aerosol som skulle kunna sprida virus. Därmed är det inte per definition en luftburen smitta. Men det är klart om någon galning vill testa så kommer vi i ett annat läge. Det är därför militären har så stort intresse i detta. 

Bea: Har jag uppfattat riktigt att om man får vård så snart man upptäcker att man har fått feber (pga av att man är smittad av viruset), så kommer man att överleva? 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Nej, det stämmer inte riktigt. Vi är alla olika. En del utvecklar sjukdom snabbt medans andra med andra genetiska karaktärer (oklart vilka) klarar sig längre tid innan sjukdom utvecklas. 

Marcus Claesson: Har kolloidalt silver prövats som behandling emot ebola?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Nej, och det skulle inte fungera

Click: Inte för att skapa panik ! Men om ebola inte är ett luftburet virus som endast smittas via kropsvätskor hur kan då så många extremt försiktiga arbetare som vet vad dom gör endå ha smittats ? Jag undrar om viruset kannse är luftburet på en liten skala trots allt ? och om inte,finns det någon risk att viruset muteras ?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: I de fall av sjukvårdsarbetare från Europa som blivit smittade och hitills beskrivits finns förklaringar till varför de smittats så som att de stuckit sig på skärande föremål eller missat något med sin skyddsklädsel.
Mutationsfrekvensen hos ebolaviruset är reletivt låg.


Jambo: Hur säkert är det att Ebola härstammar från djur?
Björn Olsen, professor epidemiologi: säkert. alla zoonotiska sjukdomar kommer ursprungligen från djur

Daniel: Hur stor är sannolikheten att ebolan utplånar hela mänskligheten?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Obefintlig

Gustav Tällberg: Jag har hört att anledningen till att ett vaccin från Kanada inte skickats än är på grund av patent. Stämmer detta, och isåfall är det verkligen värt så många människoliv på grunt av ett patent?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Det tror jag inte. ett företag med patent som skulle hålla på ett vaccin är ”dött” så fort det kommer fram

tobias ekström: Smitta sprids genom direktkontakt, men finns det andra smittvägar som att ta i dörrhandtag som en smittad har tagit i ? Om så, vilka medel kan döda viruset , är det bara klor ?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Ja i teorin kan man bli smittad via föremål. Det bygger på att kroppsvätska med virus hamnar på dörrhandtag etc. Dock blir man som ebolasjuk tämligen snabbt svårt sjuk och vistas då av sjukdlomsskäl inte i offentliga miljöer. 

Rose-Marie: Om man har nedsatt immunförsvar ex pga cytostatika, är risken att smittas då större?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Nej, inte smittriksen sig . Men sannolikt utvecklar man en mer aggressiv sjukdom 

Catharina Melin: Hur går det praktiskt till om man vill åka ner och hjälpa till
Björn Olsen, professor epidemiologi: Det bästa är nog att kontakta MSF (läkare utan gränser)

Cattel: Kan Ebola smitta via livsmedel? 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Ebola kan smitta via rått kött om djuret varit infekterat av ebola. Kan gälla vissa apor och gnagare i regioner där man vet att ebola finns. Sannolikt finns det också ebolavirus i vissa typer av fladdermöss. 

MKP: Hur länge lever viruset på torkade kroppsvätskor? t.ex.blodfläckar,sekret och urin på kläder,golv och andra ytor.
Björn Olsen, professor epidemiologi: I ”flytande” kropsvätskor några dygn. På torkade sannolikt kortare tid. Avslöjar min okunskap om just detta

Göran: Hur kommer det sig att inkubationstiden varierar från 3 till 21 dagar. Är det en uppskattning eller har man verkligen hårda bevis?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Det är hårda bevis som man samlat från en mängd patienter

Charlie: Om man jobbar på café här i Sverige. Finns det risk att smittas när man hanterar odiskade koppar glas etc som en ev ebolasmittad har druckit ur?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Nej. Det finns ingen ebolasmitta i Sverige. Smitta finns endast i vissa länder i Västafrika. Man smittar inte under inkubationstiden. När man insjuknar blir man svårt sjuk och går inte på café.

Olof: Hej, jag är en pojke som såg på programmet. Jag tycker det var väldigt bra men jag undrar om det går att få ebola genom att komma i kontakt med en fladdermus här i Sverige?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Nej, inga fladdermöss i Sverige sprider eller är bärare av Ebola

bella: Kan man hjälpa till på nåt sett att stoppa ebola. Till exempel bidra med pengar för att hitta ett vaccin???
Björn Olsen, professor epidemiologi: Pengar är alltid bra. Men det är inte det eller vaccin som begränsar och stoppar epidemien. Det är direkta insatser på plats som kan hjälpa till

Larsg: Läkare utan gränser uträttar helt klart ett fantastiskt arbete med vård av ebolasmittade i Västafrika. Alla bidrag är välkomna, men man behöver uppenbarligen mer personal! Jag undrar: Skulle det gå att rekrytera folk bland dem som blivit friska och som uppenbarligen är immuna? Det finns kanske några som har lite vårdkunskaper och som skulle kunna avlasta i vården av de sjuka? Det behövs säkert även okvalificerat folk! / F.ö borde Läkare u.g få årets fredspris ! Nazdarovie! 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Flera av de som varit sjuka arbetar med att bekämpa epidemin. Denna rekryteringsbas finns ju av förklariga skäln i princip endast i de länder som är drabbade av smittan

Mattias L: Hur förklarar man att ingen av de som varit nära Björn smittades? Närmare smittan känns det inte som det går att komma. 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Tur, tur och tur

Savannah: Tror ni att det kommer att finnas något vaccin eller liknande mot ebola innan år 2015? 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Några vaccin kommer nog att finnas på experimentstadiet. Om de kan skalas upp till en högre nivå och distribueras är mycket osäkert

Mina: Hur länge kan Ebolavirus behålla sin infektilösa förmåga te.x utanför människroppen?
Björn Olsen, professor epidemiologi: se tidigare svar

chris: Min mamma vill åka och arbeta på plats, hon är sjuksköterska och vill till de ebolasmittade områdena. Om hon får åka dit, vad kommer hon att möta då? Hur kan jag som hennes anhörig stötta henne när hon sen kommer tillbaka, och vad händer om hon insjuknar?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell:

Denna fråga kan bara de som varit i de drabbade länderna svara på på ett bra sätt. jag rekommenderar dig att kontakta Läkare utan gränser för att få ett nyanserat svar. Karolinska Institutet skall ordna en 2-dagars kurs med start måndag 13 oktober. Denna kurs skall förbereda sjukvårdsarbetare för insater i de drabbade länderna. Kursen kommer sannolikt att uprepas och kan säkert vara bra för din mamma att gåMagnus: 
Björn Olsen, professor epidemiologi: 

Jan: 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: 
Göran: 
Björn Olsen, professor epidemiologi: 

ALICE: 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell:

Det finns en liten risk att enstaka personer kan komma till oss i norr. Dock finns det ingen risk att vi skall få den typ av smittspridning som man ha i de drabbbade länderna i VästafrikaPär: Jag arbetar på förstärkningenheterna stockholm som är ålagda att transportera de misstänkta fallen i stockholm. Problemet är dels att vi inte är utbildade eller har en fullgod utrustning i dagsläget. Märkligt att ni framställer en god beredskap???
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Tag upp detta med din arbetsgivare! det finns tydliga rekommendationer från Socialstyrelsen för de som skall transprtera misstänkta eller verifierade ebolafall. 

Linn: Hur förbereder sig läkarna för om viruset skulle muteras och bli luftburet? 
Björn Olsen, professor epidemiologi: Eftersom det är osannolikt, inte alls för ett sådant scenario

ella: hejhej om man bor i centrala stockholm och är tonåring, hur stor chans är det att man får ebola då? Vi vet ju heller inte än när den kommer till Sverige. 
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Ingen risk. Smittan finns bara i de drabbade länderna i Västafrika. Skulle en person som blivit smittad i Västafrika insjukna i Sverige har vi god sjukvård och väl etablerad smittspåringsrutiner för att snabbt ringa in eventuellt exponerade individer och därmed begränsa smittan

Palle: Finns det någon fara i att resa till Tanzania och Zanzibar?
Karin Tegmark Wisell, FolkhälsomyndighetenTegmark Wisell: Nej. I dessa länder finns ingen smitta

Fia: Hur kommer det sig att den sköterska som vårdade den spanska prästen testats positivt först nu nästan 8 veckor efter smittotillfället?
Björn Olsen, professor epidemiologi: Vet ej. Det låter som en mycket lång tid, för lång för ebola. De måste utreda eventuella smittvägar innan man kan säga något om detta

SVT Vetenskap: Hej! Nu har chatten hållit på i en timme, och chattarna har svarat intensivt på så många frågor de hunnit med (som vanligt kommer betydligt fler frågor än vad som hinner besvaras dock). Tack så jättemycket för alla frågor och tack till Karin och Björn för era svar!
Vi avslutar chatten för idag. Vi ses varje dag på svt.se/vetenskap och nästa måndag klockan 20.00 i SVT2 visar vi på Vetenskapens värld filmen ”Dina inre djur”.
/Linus Brohult, SVT Vetenskap

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer