Att omvandla Allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter är direkt antisocialt, menar artikelförfattaren. (Genrebild) Foto: Hasse Holmberg/TT
Debattinlägg

”Det behövs fler hyresrätter, inte fler bostadsrätter!”

Publicerad

”Att omvandla hyresrätter till bostadsrätter, när det råder svår bostadsbrist, är direkt antisocialt. Omvandling ökar segregeringen. Bara de som har en god ekonomi får låna i banken”, skriver Gert Gelotte.

Om debattören

Gert Gelotte
Socialliberal skribent och debattör

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det råder svår bostadsbrist i Sverige.

Att då förlänga bostadskön genom att omvandla Allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter är direkt antisocialt.

Bostadsbristen kan uttryckas i statistik. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät har 243 svenska kommuner underskott på bostäder, främst hyresrätter.

Bristen kan också uttryckas i väntetid. Enligt Boplats Göteborg är den aktuella väntetiden på en hyresrätt som lägst 4 år och två månader. Detta om man kan tänka sig att bo i en illa sedd förort. Vill man i stället bo där det är populärt att bo är väntetiden upp till 7 år och 5 månader.

Bostadsrätter finns. För bostadsrätter råder marknadens villkor. Den som kan betala marknadspris kan köpa en bostadsrätt på dagen.

Bostadsbristen handlar om brist på hyresbostäder. Alltså borde bostadsdebatten handla om hur vi skall finansiera och bygga tillräckligt många hyresbostäder för att täcka behovet.

Men i stället handlar den aktuella bostadsdebatten om kommuner som vill minska andelen hyresrätter i bostadsbeståndet. I Stockholm vill den politiska majoriteten (M, L, MP, C, KD) ombilda 20 000 hyresrätter till bostadsrätter i 11 förortsområden.

I Göteborg vill den politiska majoriteten (M, L, C, KD) också omvandla hyresrätter till bostadsrätter. I budgetförhandlingarna driver L att 8 700 hyresrätter i förorterna skall omvandlas så att högst 50 procent av bostadsbeståndet är hyresrätter om tre år.

Enligt Regeringsformen (en av Sveriges grundlagar) åligger det samhället (det allmänna) att trygga rätten till en bostad. (RF 1:2).

Praktiskt är det kommunerna som skall trygga medborgarnas rätt till en bostad. Hur detta skall gå till uttrycks i lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Kommunerna skall enligt denna lag vidta ”ändamålsenliga åtgärder” så att alla i kommunen kan ”leva i goda bostäder”.

Givet den svåra bostadsbristen och den långa väntetiderna på en hyresrätt är det mycket svårt att urskilja det ändamålsenliga i att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret genom att minska andelen hyresrätter och högst sannolikt även antalet.

Så varför gör kommuner på detta viset?

Ett svar är kommunal ekonomi. Tanken är att försäljning av hyresrätter skall finansiera upprustning och nyproduktion av hyresrätter. Men det torde krävas försäljning av åtskilliga äldre billiga hyresrätter för att finansiera en ny dyr hyresrätt.

Ett annat svar är ideologiskt. Förortsbor skall erbjudas att göra så kallad bostadskarriär – ofta lockade med rabatt på priset.

Vad det handlar om är att de erbjuds att ta över lånen och låneansvaret. I utbyte får de forna hyresgästerna bo kvar i samma lägenhet i samma hus på samma gata, i samma bostadsområde.

Att omvandla hyresrätter till bostadsrätter, när det råder svår bostadsbrist, är direkt antisocialt. Omvandling ökar segregeringen. Bara de som har en god ekonomi får låna i banken.

Omvandling minskar tillgången på bostäder för de som inte har ekonomi för att låna i banken och de är många. En rapport från försäkringsbolaget Skandia visar att inte ens fast jobb och en sparad slant räcker.

Omvandling driver upp priserna på på bostadsrätter ytterligare, med banker och byggbolag som tydliga vinnare.

Låt alltså bli!

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.