Facebooks vd Mark Zuckerberg.
Facebooks vd Mark Zuckerberg. Foto: AP/TT
Debattinlägg

Facebook: ”Det har blivit tydligt att vår plattform kan missbrukas”

”Sedan valet i USA 2016 har vi tagit till oss många viktiga lärdomar, och på så sätt utvecklat vårt förhållningssätt till val. Vi har gjort många betydande investeringar, både i människor och i teknologi, för att göra det svårare att missbruka våra plattformar”, skriver Sean Evins och Christine Grahn.

Om debattörerna

Sean Evins
Head of Politics & Government Outreach, Facebook
Christine Grahn
Public Policy Manager, Facebook Sverige

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

När det gäller parlamentariska val runt om i världen har vi stor förståelse för vilken roll Facebook spelar. Därför gör vi vårt yttersta för att prioritera tryggheten på vår plattform kopplat till val.

6,3 miljoner svenskar besöker Facebook varje månad. Vi kan se att människor diskuterar ämnen som är betydelsefulla för dem, inklusive politik – och vi ser politiker engagera sig i samtal med väljarna.

Använt på det här sättet stöttar Facebook samhällsengagemang och gör det möjligt för svenskar att bygga relationer med sina politiska representanter.

Men det har också blivit tydligt att vår plattform kan missbrukas av aktörer med syfte att underminera tryggheten i den demokratiska valprocessen.

Sedan valet i USA 2016 har vi tagit till oss många viktiga lärdomar, och på så sätt utvecklat vårt förhållningssätt till val. Vi har gjort många betydande investeringar, både i människor och i teknologi, för att göra det svårare att missbruka våra plattformar. Vi har framgångsrikt lanserat nya verktyg och förhållningssätt i val runt om Europa, exempelvis i Frankrike, Tyskland och Italien.

Våra ansträngningar är fokuserade till följande områden: att motverka utländsk påverkan, rensa bort falska konton, reducera spridningen av falska nyheter, ökning av transparens kring annonser, och att stötta väljarna med information och ett brett perspektiv.

När det gäller att motverka utländsk påverkan gör vår säkerhetsavdelning prognoser inför varje kommande val. Vi arbetar både med externa experter och myndigheter för att få en klar bild över vilka aktörer som är relevanta i valet för att förstå varje lands potentiella risker.

I Sverige arbetar vi med myndigheter som MSB och Valmyndigheten för att se hur vi kan stärka tryggheten och säkerheten i det svenska valet.

Utöver det har vi inför valperioden delat säkerhetstips med svenska politiska partier och riksdagsledamöter för att skapa en vidare förståelse kring hur deras konton kan vara måltavlor för illasinnade aktörer, och hur de ska göra för att skydda sig.

Vi har även satt upp direktkanaler för riksdagspartier och myndigheter för att de snabbt ska kunna nå oss när problem uppstår.

Många av de som har oärliga intentioner på Facebook gömmer sig bakom falska identiteter.

Det senaste året har vi ytterligare förbättrat vår förmåga att hitta och stänga av falska konton. Idag blockerar vi miljontals falska konton varje dag och stoppar deras spridning av desinformation.

Vi har fått möjlighet att göra detta tack vare framsteg inom machine learning, vilket hjälper oss att identifiera misstänkta beteenden utan att behöva bedöma det specifika innehållet.

Vi vet att människor vill se korrekt information på Facebook. Det vill vi också. Vi har implementerat flertalet åtgärder för att bekämpa spridningen av falska nyheter.

Eftersom majoriteten av falska nyheter drivs av ekonomiska motiv, tar vi sikte på de incitamenten och stänger ner sidor som återkommande sprider falska nyheter.

Då de inte längre kan annonsera hos oss kan de inte heller tjäna pengar på dessa.

Vi vet att vi inte kan driva kampen mot falska nyheter själva, därför samarbetar vi med den internationella organisationen Poynter Institute och deras nationella medlemmar.

När oberoende faktagranskare värderar sanningshalten i artiklar på Facebook ger det oss möjlighet att i snitt minska spridningen av falska nyheter med 80 procent.

Vi kommer också att informera våra svenska användare om hur de kan identifiera och tipsa Facebook om falska nyheter.

Vi har tagit flertalet steg för att öka transparensen kring annonser, inklusive vårt senaste verktyg View Adssom är tillgängligt både i Sverige och globalt.

View Ads ger alla användare möjligheten att se alla de olika annonser en annonsör eller politisk aktör för tillfället har aktiva – oavsett om de inte själva har sett annonsen i sitt flöde eller om de följer sidan.

Det här sätter stopp för det som kallas Dark Ads och ökar transparensen kring politisk annonsering.

Som vid andra val runt om i världen har vi byggt verktyg för att hjälpa människor att lära sig mer om de politiska partierna och de valfrågor som är viktiga för dem.

Svenska väljare kommer se information i sitt nyhetsflöde som hjälper dem att förbereda sig inför valet. De här verktygen kan bidra till fler insikter kring partiernas hållning i deras politiska frågor, men även detaljer kring hur och när de kan rösta.

Att skydda ett val kommer alltid att vara förknippat med en mängd utmaningar, utmaningar som dessutom ständigt förändras. Vi som företag, bransch och samhälle kommer behöva utvecklas i takt med dem.

Vi är dedikerade att göra de nödvändiga investeringarna som krävs för att hålla oss i framkant av de här frågorna. Och vi är övertygade om att våra förutsättningar för att skydda säkerheten i ett val blir som bäst när vi samarbetar med politiska partier, myndigheter, experter och akademi.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.