Bilden ur UG-reportaget ”Vem kan rädda Sanne?” som får en uppföljning ikväll 10 april. Två liberala företrädare skriver nu hur de vill att vården ska förändras för att kunna hjälpa sådana som Sanne. Foto: SVT
Debattinlägg

”Ge alla som vårdas i psykiatrin rätt till patientansvarig läkare”

”Liberalerna vill ge alla rätt till en patientansvarig läkare; en trygg kontinuerlig huvudkontakt, så man slipper navigera själv i den psykiatriska vården”, skriver Anna Starbrink och Lina Nordquist.

Om debattörerna

Anna Starbrink (L)
Hälso- och sjukvårdsregionråd, Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson
Lina Nordquist
Riksdagsledamot socialutskottet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Den svenska psykiatrin erbjuder en god vård åt många men det finns stora möjligheter till förbättringar. Liberalerna vill ge psykiatrin förutsättningar att hjälpa fler patienter, bättre och snabbare.

Det innebär att vi politiskt och organisatoriskt såväl nationellt som i regionerna måste arbeta för att stärka den enskilda människan i den psykiatriska vården.

Jämlik psykiatri. Alla i hela Sverige har i dag inte lika god tillgång till psykiatrisk vård.

Privata vårdgivare kan hjälpa till med både tillgänglighet och nya vårdidéer – i Region Stockholm såg man t ex en markant ökning av besöken när upphandlingar genomfördes för ett tiotal år sedan.

Vårdplatserna ska bli fler och modernare. Trivsamma fräscha lokaler liksom måltider, kultur, utevistelse och annat runt själva vården kan också bidra till en bättre diagnos.

Utbudet måste också innehålla adekvat akut mobil hjälp – ”psykiatriambulanser” borde finnas i flera regioner, så att akut psykiskt sjuka med till exempel suicidrisk slipper hämtas av polis. 

Första linjens psykiatri – på vårdcentralerna och barn- och ungdomshälsovården – måste också finnas tillgänglig för alla. Snabb hjälp vid psykisk ohälsa handlar om förebyggande hälsovård så färre blir allvarligt sjuka.

Valfrihet i psykiatrin. Ibland får vi frågan ”kan man verkligen välja när man är svårt psykiskt sjuk?” Nej, det kanske man inte alltid kan.

Men möjligheten att välja, och välja bort, är minst lika viktig när man mår dåligt; förtroendet för den aktuella behandlaren eller vårdinrättningen kan då vara som viktigast. Naturligtvis ska man även kunna välja fritt mellan både privat och offentligt drivna verksamheter.

Patienter ska också själva i högre utsträckning kunna välja vårdnivå – när man t ex behöver läggas in i slutenvården.

Självvald inläggning, där man vet att man har en trygg plats på ”sin” klinik om man inte klarar att bo hemma, kan underlätta rehabilitering och återanpassning till vardagslivet.

Kvalitet i psykiatrin. Varje patient ska få rätt vård på rätt nivå.

På specialiserade enheter får man hjälp av skicklig personal som är särskilt kunniga och erfarna om just den typ av problematik man själv lider av, exempelvis ätstörning, ångest och depression, beroende eller psykos.

Såväl valfrihet som specialisering ställer naturligtvis höga krav på samverkan, för kvalitet och patientsäkerhet. Ingen patient ska falla mellan stolarna.

Ytterligare en komplikation är att beroendevård är uppdelad mellan regionerna och kommunerna. Liberalerna vill ge regionerna hela ansvaret – all beroendevård ska ses som sjukvård.

Även inom sjukvården kan psykiatrins ha många vårdkontakter. Liberalerna vill ge alla rätt till en patientansvarig läkare; en trygg kontinuerlig huvudkontakt, så man slipper navigera själv i den psykiatriska vården.

Vetenskaplig förankring ska vara lika självklart i psykiatrisk som somatisk vård.

När man är som skörast måste vården vara som starkast. Det är en frihetskamp att ständigt arbeta för en bättre vård och vardag för dem av oss i vårt samhälle som lider av psykisk sjukdom.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.