Vänster: Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva, höger, Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva. Foto: Snezana Vucetic Bohm
Debattinlägg

”Glesbygdsskatten – en liten del i att få en stabil utveckling i hela landet”

”Glesbygdsskatten är bara en del i att få en stabil utveckling i hela landet och att utjämna den orättvisa som uppstått. Landsbygdsröster har under en lång tid sagt att det behövs en rad åtgärder för att få balans mellan stad och land och goda villkor i hela landet.”

Om debattörerna

Terese Bengard
Verksamhetschef, Hela Sverige ska leva.
Åse Classon
Ordförande Hela Sverige ska leva

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Idag kom nyheten om förslaget med en ”glesbygdsskatt” där 830 000 personer i norra och västra Sverige föreslås få sänkt skatt. Detta är ett glädjande besked.

Det behövs en rad åtgärder för att sluta den klyfta som uppstått mellan stora städer och landsbygden i vårt land. Att landsbygdsfrågan fått plats på den nationella agendan och i kommande budget är ett steg i rätt riktning.

Att många betalar mer i skatt i dessa områden är väl känt men också att de idag inte har lika nära till välfärden som skattefinansieras.

Förslaget är dock bara en del i att få en stabil utveckling i hela landet och att utjämna den orättvisa som uppstått. Landsbygdsröster har under en lång tid sagt att det behövs en rad åtgärder för att få balans mellan stad och land och goda villkor i hela landet. Detta är en del i det.

Förslaget om ny kostnadsutjämning mellan kommuner och regioner är en annan viktig del, som kommer skapa – i alla fall lite bättre förutsättningar till att upprätthålla välfärd i landet. Trygghet, skola, vård och omsorg är mycket viktiga frågor oavsett om du bor tätt eller glest.

Andra delar är fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur, vägar, järnvägar, möjlighet till jobb och företagsutveckling, kultur i hela landet och att stärka civilsamhället.

Att nu delar i den landsbygdsparlamentariska utredningen börjar genomföras är bra och alldeles nödvändigt.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har länge sagt att det inte behövs en utan flera åtgärder inom alla gemensamma ansvarsområden för att komma till rätta med den negativa utvecklingen.

Därför är detta glädjande nyheter om än summan är ganska liten. Idag betalar en sjuksköterska i Dorotea en månadslön mer i skatt än en i Danderyd och får knappast mer välfärd för pengarna.

I sammanhanget bör också nämnas att stora viktiga delar av Sveriges rikedomar finns i de utpekade områdena. Detta i form av skog, vattenkraft, vindkraft och gruvor.

Detta bidrar till att Sverige kan nå sina klimatmål, producera grön energi och göra förnyelsebara produkter av skogen. De som jobbar med att upprätthålla detta bör också få en viss kompensation för det, vilket uteblir idag. Att minska den skatteklyftan är ett steg i rätt riktning.

Vi hoppas att det blir breda överenskommelser i frågan i Sverige riksdag för förslagen som kan stärka landsbygdsutvecklingen, precis som det var när landsbygdsparlamentariska utredningen skrevs under av alla partier.

Att fortsätta öka klyftan mellan stad och land gynnar ingen. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.