Elever behöver mer stöd och lärare behöver kunna fokusera på undervisningen, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett debattinlägg. Foto: Emil Langvad/Gorm Kallestad/TT
Debattinlägg

”Lärarna måste få fokusera på sitt jobb”

Publicerad

”Det är orimligt att ha lärarbrist och samtidigt låta lärare göra arbetsuppgifter som andra kunde göra”, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett debattinlägg.

Om debattören

Gustav Fridolin (MP)
Utbildningsminister och språkrör för Miljöpartiet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Fler lärare examineras, lärare stannar i yrket i större utsträckning än tidigare och fler som gjort något annat återvänder till yrket. Men vi måste göra mer för att möta lärarbristen.

Samtidigt som det råder stor brist på behöriga lärare så är många lärare sjukskrivna. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting motsvarar sjukfrånvaron bland förskollärare ungefär 2600 årsarbetskrafter och i grundskolan motsvarar sjukfrånvaron nästan 2000 lärare.

Sjukskrivningarna har många olika orsaker, men klart är att arbetsmiljön är viktig för lärares välmående.

Larmsignalerna från bland annat fackförbund och myndigheter om lärares arbetsmiljö måste tas på största allvar. Arbetsmiljöverket genomförde mellan 2013 och 2016 en omfattande inspektionsinsats och pekar i sin rapport på problem med ohälsosam arbetsbelastning, buller, dålig luftkvalitet och till och med hot och våld.

Arbetsmiljön och lärarbristen hänger tätt samman. En god arbetsmiljö är avgörande för att locka fler lärare till yrket och det är avgörande för att inte förlora de vi redan har till sjukskrivning eller till andra jobb. På samma sätt leder mer personal och fler lärare till en bättre arbetsmiljö.

Under den här mandatperioden har nästan 30 000 fler anställts i svensk skola, bland annat med hjälp av statliga medel. Personaltätheten har ökat och vi har lyckats bibehålla lärartätheten trots att antalet elever ökat snabbt.

Det ska jämföras med att nästan 10000 anställda skars bort från skolan under förra regeringen.

Vi har stärkt den specialpedagogiska kompetensen och även gjort en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan som fullt utbyggt innebär 6 miljarder extra årligen. Det är pengar som såklart kan användas till exempelvis fler lärare och lärarassistenter. 

Det här är några exempel på vad som gjorts. Mellan 2014 och 2016 har vi också sett en 40-procentig ökning av lärare som återvänder till yrket efter minst tre års frånvaro.

Men sjukskrivningarna är fortfarande ett stort problem. Lärarbristen och lärares arbetsmiljö måste fortsätta prioriteras även nästa mandatperiod. Miljöpartiet vill stärka elevhälsan ytterligare.

Elever behöver mer stöd och lärare behöver kunna fokusera på undervisningen.

Vi vill förverkliga förslaget om ett professionsprogram för lärare och rektorer. Det skulle tydliggöra lärarrollen och ge trygghet och förutsebarhet i lärarnas utveckling.

Den administrativa bördan behöver minskas. Det handlar bland annat om att motverka överdokumentation och att förstärka Skolverkets stöd och kompetensutvecklingsinsatser till huvudmännen kring hur arbetet organiseras så att lärarna kan fokusera sin arbetstid på undervisningen.

Staten ska investera mer i skolan, vi ska återta ett ansvar för likvärdigheten och vara närvarande lokalt.

Men det lokala ansvaret hos varje kommun och friskola är avgörande. Rektorer måste ha tid för sitt ledarskap, och lärarna måste få fokusera på sitt jobb.

Det är orimligt att vi har lärarbrist och samtidigt jobbar lärare med arbetsuppgifter som andra skulle kunna göra.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Val 2018 - Skola

Mer i ämnet