Telefonintervju, ur gårdagens Uppdrag Granskning: #metoo och Fredrik Virtanen. Foto: SVT
Debattinlägg

”Inte vårt ansvar när ingen vill prata med er, Uppdrag Granskning”

”I vårt samtal med Uppdrag granskning blev det tydligt att det skulle handla om utgivarbeslut kring namngivning av enskilda individer. Vi såg själva ingen relevans i att medverka. Den bilden måste Uppdrag granskning ha delat, för vi ombads heller inte att göra det och blev aldrig kontaktade igen förrän nu innan reportaget skulle sändas”, skriver representanter för olika #metoo upprop.

I går sände Uppdrag granskning sitt reportage #metoo och Fredrik Virtanen. I inledningen nämns kort den grupp som samordnar cirka 70 av Sveriges bransch- och områdesspecifika #metoo-upprop.

En grupp som tillsammans har samlat ihop tusentals anonyma vittnesmål och hundratusentals röster för att kräva ett slut på tystnadskultur, sexism, sexuella trakasserier och andra former av övergrepp.

Samordningsgruppen består av 200 initiativtagare och administratörer, som arbetar ideellt, med det främsta syfte att underlätta kontakten mellan uppropen, samt att samordna kommunikationen med till exempel press, ministrar och myndigheter.

När det kom till vår kännedom att Uppdrag gransknings reportage skulle göras så hörde vi proaktivt av oss till redaktionen för att prata med dem om huruvida det var relevant att vi medverkade.

Samtalet är nu del av reportaget, där vi tillskrivs ansvaret för att så få personer har velat prata med Uppdrag granskning.

Den felaktiga bilden sprids vidare av Aftonbladets kulturredaktör Åsa Linderborg, som skriver att vi uppmanat alla: “Tala inte med medierna!”.

Det stämmer inte, och om Uppdrag granskning inte bara citerat lösryckta delar ur ett Facebook-inlägg som delats så hade det också framgått i reportaget:

“Vi har etablerat kontakt och kommer höras framöver, men har hittills bara bett om information utan att tacka vare sig ja eller nej till medverkan. Hur ni gör i era respektive upprop är förstås helt upp till er, men vi råder er att vara försiktiga. Tacka inte ja till intervjuer innan ni vet vad intervjun går ut på eller vad vinkeln är.”

Det är naturligtvis helt rimligt att få information om vad intervjun går ut på, innan man bestämmer sig att medverka.

I vårt samtal med Uppdrag granskning blev det tydligt att det skulle handla om utgivarbeslut kring namngivning av enskilda individer.

De #metoo-upprop som deltar i samordningsgruppen har samlat in och delat helt anonyma vittnesmål och drivit strukturfrågor, till exempel våra sju gemensamma åtgärdsförslag för ett samhälle fritt från tystnadskultur, sexism, sexuella trakasserier och andra former av övergrepp.

Vi såg själva ingen relevans i att medverka.

Den bilden måste Uppdrag granskning ha delat, för vi ombads heller inte att göra det och blev aldrig kontaktade igen förrän nu innan reportaget skulle sändas.

Att kommentera de publicistiska besluten bakom både namngivningarna och Uppdrag gransknings reportage av dem är upp till utgivarna, inte till oss som representanter för uppropen.

Däremot vill vi bestämt protestera mot det svepande, underliggande antagandet att #metoo är en rörelse som bara hängt ut folk.

#Metoo är en folkrörelse som består av tusentals människor som arbetar för ett tryggt och jämställt samhälle, fritt från tystnadskultur, sexism, trakasserier och andra former av övergrepp.

Vi i samordningsgruppen ställer ofta och gärna upp på intervjuer om hur just vi arbetar för att nå dit. Det är vi skyldiga de hundratusentals som har skrivit under och stöttat #metoo-uppropen.


Amanda Simonsson, #omniberättarlyssnarvi

Ami Hallberg Pauli, #skrattetihalsen

Anna Storåkers, #närmusikentystnar

Anna Toss, #allmänhandling

Anna Velander Gisslén, #metoobackstage

Anne Sörman, #vardejus

Annica Ramström representant föt #utgrävningpågår

Annika Bergman, #skiljagnarnafrånvetet

Cajsa Fransson, #lättaankar

Cajsa Winge, #sistaspikenikistan

Carina Benjaminsson, #imaktenskorridorer

Charlotte Ulfsparre, #omniberättarlyssnarvi

Christina Fasth, #obekvämarbetstid

Elin Ahldén, #sistabriefen

Elin Andersson, Samordningsgruppen

Elin Törnqvist, #allmänhandling

Ellinor Borggren, #närmusikentystnar

Elza Dunkels, #akademikeruppropet

Emilia Wittfooth, #inationensintresse

Emma Lindqvist, #deadline

Emmelie Renlund, #sistaspikenikistan

Emmy Lilliehorn, Samordningsgruppen

Gabriella Kärnekull Wolfe, Samordningsgruppen

Hanna Kaiser Barnes, #bortabrahemmavärst

Hilma Björk, #inteminskuld #påvåravillkor

Ida Wassholm, Samordningsgruppen

Ida Östensson, Samordningsgruppen

Ingrid Mårtensson, #allmänhandling

Isa Wicksell, #ickegodkänt

Isabelle Widmark, #timeout

Jessica Nettelblad, #teknisktfel

Jiang Millington, #vardeljus

Johanna Ekdahl, #omniberättarlyssnarvi

Johanna Lindqvist, #deadline

Karin Ingridsdotter, #sanningenskagöraerfria

Karin Tennemar, #bortabrahemmavärst

Katarina Eman Risberg, #virivermurarna

Lina Stenberg, #imaktenskorridorer

Linda Rydén, #teknisktfel

Linda Sandberg, #teknisktfel

Lotten Sunna, #utanskyddsnät

Louise Thilander, #inteminskuld #påvåravillkor

Maja Stridsberg, #sistabriefen

Malin Isaksson, #virivermurarna

Maria Karlsson, #obekvämarbetstid

Maria Sandgren, Samordningsgruppen

Marika Hjälsten, #allmänhandling

Matilda Otterstam, #obekvämarbetstid

Matilda von Rosen, #skiljagnarnafrånvetet

Mia Blomberg, #virivermurarna

Mimmi Sköldberg, #sistabriefen

Natalia Valiente Vecchio, #vårdensomsvek

Ninna Trottner, #allmänhandling

Ninna Trottner, #banaväg

Ninni Carlsson, #orosanmälan

Noomi Riedel, #ikulturarbetarnasrum

Paula Fenjima Manrique, #vispelarintemed

Petra Aldén Rudd #utgrävningpågår

Rut Morén, #obekvämarbetstid #taggarnautåt

Sara Jonasson, #teknisktfel

Sofia Lundström, #ickegodkänt

Stina Salander, #utantystnadsplikt

Thérèse Göterheim, #banaväg

Tove Winiger, #banaväg

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.