Flera fel och svagheter i mediernas publiceringar om Fredrik Virtanen

Uppdaterad
Publicerad
Uppdrag granskning ·

I oktober 2017 publicerar flera medier granskningar om Fredrik Virtanen. Han pekas ut för våldtäkt, våldtäktsförsök och sexuella trakasserier. Konsekvensen blir att han får lämna sin arbetsplats Aftonbladet. Men det finns flera felaktigheter och svagheter i artiklarna om Virtanen, kan Uppdrag granskning avslöja.

Den 25 oktober 2017 publicerar Svenska Dagbladet en artikel. Det står att tolv kvinnor oberoende av varandra berättar om övergrepp och trakasserier som Virtanen ska ha begått, under mer än ett decennium.

”Fredrik Virtanen, har utnyttjat sin ställning för att systematiskt sextrakassera och förgripa sig på unga kvinnor”, slår Svenska dagbladet fast i ingressen.

Men i artikeln finns bara sex vittnesmål. Fem kvinnor är anonyma. Den sjätte är medieprofilen Cissi Wallin som den 16 oktober gått ut och anklagat Virtanen för att ha drogat och våldtagit henne. 

– Vi har pratat med tolv kvinnor, vi har redogjort för det i ingressen, i rubriken. Det är inte helt nödvändigt tyckte vi då att varje enskilt fall ska listas upp, säger Fredric Karén, Svenska Dagbladets chefredaktör och ansvarige utgivare. 

Virtanen och Wallin

Våldtäkten som Cissi Wallin anklagar Virtanen för ska ha skett 2006. Wallin gjorde en anmälan mot Virtanen 2011. En förundersökning inleddes, men lades ner efter tio månader med motiveringen att brott ej kunde styrkas, efter att polisen förhört sammanlagt åtta personer. När medier publicerar anklagelserna har inga nya uppgifter tillkommit.

I Svenska Dagbladet är beskrivningen av händelsen kortfattad och går enbart på Wallins uppgifter. Tidningen hänvisar till ett polisförhör med henne, men skriver ingenting om vad Fredrik Virtanen berättat. Detta trots att reportrarna, enligt Fredric Karén, har läst den nedlagda förundersökningen.

I en artikel skriver SvD att Cissi Wallins psykolog bekräftar hennes historia. Foto: Skärmdump Svenska Dagbladet

Istället påstår SvD att Cissi Wallins psykolog bekräftat hennes historia i polisförhör. Men när Uppdrag granskning går igenom den nedlagda förundersökningen visar det sig att det inte finns någon psykolog, utan en samtalsterapeut – något vem som helst kan kalla sig.

– Jag har inte utgett mig för att vara någonting annat. Varken psykolog eller någonting annat. I det vittnesutlåtande jag gjorde fanns inget anknutet till något expertunderlag, säger samtalsterapeuten till Uppdrag granskning.

Men i SvD:s artikel framställs terapeutens vittnesutlåtande som att en expert bekräftar Wallins historia. Fredric Karén menar att tidningen inte medvetet ville tillskriva samtalsterapeuten en mer akademisk och trovärdig titel, utan att det beror på en sammanblandning då titeln psykolog används i ett dokument från polisen. 

I det tolv sidor långa förhöret med samtalsterapeuten nämns inte ordet psykolog en enda gång.

Fallet Eskilstuna

Det andra fallet SvD går in närmare på gäller en kvinna som skriver anonymt på Instagram att Virtanen drogat och försökt våldta henne i Eskilstuna. Händelsen ska ha inträffat 2002, men polisanmäls först under metoo-hösten 2017, 15 år efter att den ska ha inträffat. 

Eftersom det anmälda brottet är preskriberat, läggs det ner omedelbart. 

Svenska Dagbladet skriver att kvinnan berättar hur hon följde med Virtanen på efterfest till Stadshotellet, att hennes vän ”Erik” delat en taxi med dem och att han bekräftar resan till hotellet. Men i polisanmälan finns inga uppgifter om något vittne, och det står inte att det handlar om ett våldtäktsförsök – utan om våldtäkt. Uppdrag granskning har sökt kvinnan, men hon vill inte uttala sig.

En kvinna skriver anonymt på Instagram att hon blivit drogad och utsatt för ett våldtäktsförsök av Virtanen. Foto: Skärmdump Instagram

Fredrik Virtanen säger till Uppdrag granskning att han inte minns om han var i Eskilstuna 2002.

– Jag kan ju inte bevisa att jag inte var i Eskilstuna. Det är ju det som är omöjligt, att bevisa att jag inte var där. Jag vet inte hur jag skulle göra det. Men det är så det har blivit. Plötsligt ska jag behöva bevisa min oskuld, istället för tvärtom.

Stadshotellet i Eskilstuna har sålts tre gånger och brunnit ned en gång sedan 2002, det finns inga gästlistor sparade så långt tillbaka i tiden.

”Det är det som är så Kafka-artat”

I SvD:s artikel finns också flera vittnesmål som redovisas mer kortfattat. En kvinna anklagar Virtanen för att ha filmat en sexvideo i hemlighet, en annan berättar att han tvingat in henne på en toalett och att hon tvingats slita sig loss och en tredje säger att han antastat henne på en bar och skrikit okvädningsord efter henne när hon avvisar hans förslag om sex.

När Uppdrag granskning konfronterar Fredrik Virtanen med anklagelserna säger han att han aldrig haft sex med någon som sagt nej eller inte velat. Han nekar till att ha tvingat in någon på en toalett. När det gäller sexvideon säger Virtanen att han och kvinnan hade frivilligt sex, att han filmat henne med sin telefon när hon dansat naken på ett bord och sedan skickat filmen till henne.

– Hur kan det bli sexuella trakasserier eller nån form av brottslig verksamhet? Det är det som är så Kafka-artat. De här anklagelserna blandas ihop med jättegrova påståenden. Från totalt harmlöst till den här svingrova Cissi Wallin-grejen, säger Fredrik Virtanen.

Han tror även att han minns kvinnan som anklagar honom för att ha skrikit okvädningsord, men säger att han inte försökte ha sex med henne utan blev upprörd när hon, i egenskap av vimmelfotograf, försökte ta bilder på honom.

– Jag tror att det var på gubbrummet som det kallades då, på Spy bar. Jag ville inte vara med på bild och hon fortsatte ta kort, så då sa jag säkert någonting olämpligt, ja.

Redogör inte för händelser i närtid

Fredric Karén motiverar namnpubliceringen av Fredrik Virtanen med att reportrarna har tagit del av färska vittnesmål. När tidningen publicerar sig på nätet skriver SvD att alla berättelser handlar om händelser fram till 2008, men i pappersupplagan dagen efter ändrar man till att granskningen sträcker sig till 2015. 

Fredric Karén säger till Uppdrag granskning att ändringen var en korrigering.

Men i Svenska Dagbladets granskning redogör man inte för de händelser som ska ha inträffat i närtid. Anklagelserna som redovisas ligger istället mellan 10 och 15 år tillbaka i tiden.

Om det nu var en miss – varför redogör ni inte för händelserna som ligger i närtid? Man förstår ju inte riktigt vad de händelserna handlar om?

– Vi valde faktiskt att vara ganska restriktiva just i de två fallen därför att båda kvinnorna jobbade kvar på Aftonbladet vid det här publiceringstillfället, säger Fredric Karén.

I SvD:s publicering i pappersupplagan skriver man att händelserna sträcker sig fram till 2015. Foto: Skärmdump Svenska Dagbladet

Förundersökningen beskrivs med fem meningar

Den andra stora publiceringen som görs om Fredrik Virtanen står Expressen för. Det är en sex sidor lång artikel med tillhörande löpsedel.

 ”Anklagelserna. Nätverket. Drogerna. Mediekritiken”, står det på förstasidan. Den enda som namnges i texten är Cissi Wallin, men hon intervjuas inte. Inte heller Fredrik Virtanen.

Istället beskrivs den nedlagda förundersökningen mot Virtanen med fem meningar. Tidningen lyfter fram att det i anmälan finns fem personer listade som vittnen. 

Men inget tyder på att Expressen har läst förundersökningen, då de inte skriver något om vad vittnena berättar i sina förhör – att inget av vittnena har sett någonting och att ingen av dem lämnar uppgifter som räcker för att styrka Wallins anklagelser.

”Det var en annan typ av text”

Expressen återger också flera anonyma anklagelser som spridits i sociala medier, men pratar inte med någon av de som anklagat Virtanen. 

Tidningens kulturchef och ställföreträdande ansvarige utgivare, Karin Olsson, säger själv i en debatt på Kulturhuset i Stockholm i mars 2018 att hon tycker att SvD gjorde en bättre granskning.

– Svenska Dagbladet hade en helt fenomenal publicering där de hade kommit längre i att tala med ett stort antal kvinnor. Expressen skrev ett långt dokument om metoo som rörelse, om Weinstein och berättade om mediefenomenet Fredrik Virtanen. Det var en annan typ av text, sa hon då.

I Expressens artikel nämns inte Weinsteins namn en enda gång. Metoo nämns tre gånger. Fredrik Virtanens namn nämns över 70 gånger.

Expressen skriver en sex sidor lång artikel som till största del handlar om Fredrik Virtanen. Foto: Skärmdump Expressen/SVT

En personalfest

En annan anklagelse mot Fredrik Virtanen som Expressen skriver om handlar om en personalfest för Aftonbladets kolumnister 2014, på restaurang Gondolen i Stockholm. 

Tidningen återger uppgifter från anonyma källor som säger att Virtanen var “aspackad och hög och grisig mot kvinnor”, och blev hemskickad av dåvarande publishern Sofia Olsson Olsén.

Uppdrag granskning har pratat med sex av deltagarna på festen, alla säger att Fredrik Virtanen inte betedde sig illa mot kvinnor under kvällen. Istället beskriver de en incident som ska ha inträffat då Virtanen och en annan manlig deltagare började tjafsa högljutt.

Mannen i fråga, som inte längre arbetar på Aftonbladet, säger till Uppdrag granskning att det hela var ”en bagatell”, sådant som händer.

Expressen: Felaktigheter kommer att korrigeras

De personer Uppdrag granskning pratar med uppger att Virtanen var berusad, men inte påverkad av droger. Och han blev inte, som Expressen skriver, hemskickad från festen av sin chef.

–  Det hände ju en incident, men jag har inte skickat hem honom, det stämmer inte, säger Sofia Olsson Olsén.

Uppdrag granskning har vid flera tillfällen sökt Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och kulturchefen Karin Olsson. I ett mejl skriver tidningen att de inte kommenterar metoo-publiceringarna på grund av pågående rättsliga och pressetiska processer. 

”Om det skulle påvisas några felaktigheter så kommer dessa att korrigeras”, skriver tidningens redaktionssekreterare i mejlet.

14-åringen som skrev på Facebook

En av anklagelserna som dyker upp i sociala medier kommer från en journalist. Hon skriver att hon som 14-åring skrivit till Virtanen för att hon tyckte om hans texter och ville praoa med honom, och att Virtanen svarat ”så pass mycket att du vill ligga med mig?”

Uppgifterna om den 14-åriga flickan och praon publiceras av flera etablerade medier. I en artikel på SVT Nyheter slås det fast att Virtanen besvarat en praoförfrågan med en sexinvit. Men varken journalisten det handlar om eller medierna har tillgång till vad hon skrev i det första meddelandet.

Uppdrag granskning kan nu visa att journalisten inte nämnde prao i sitt första meddelande till Virtanen. Journalisten skriver i ett mejl att det var hennes intention att söka prao när hon tog kontakt med Virtanen.

Därefter skickar hon en skärmbild på fortsättningen av konversationen, som visar att hon ställde frågan – men först i ett senare meddelande.

SVT Nyheter slår fast i sin artikel att Fredrik Virtanen frågade en 14-åring som ville praoa om hon ville ligga med honom. Foto: Skärmdump SVT

Inga händelser i närtid

När Aftonbladets stabschef Magnus Ringman meddelar att Fredrik Virtanen lämnar tidningen säger han att den interna utredningen som gjorts inte visat på några händelser i närtid. Han säger att det är medierapporteringen som gjort det svårt för Virtanen att fortsätta som journalist på tidningen. 

Journalistklubbens ordförande på Aftonbladet, Susanna Vidlund, har tagit del av utredningen som gjordes om Fredrik Virtanen. Hon säger till Uppdrag granskning att anklagelserna låg 10-15 år tillbaka i tiden, och att det inte gick att belägga om de stämde eller inte.

– Det var helt enkelt en situation där ord stod mot ord, säger Susanna Vidlund.

Hur ser du på att Fredrik Virtanen inte jobbar kvar på Aftonbladet i dag, att han fick sluta?   

– All den information jag hade visade att det inte fanns någon som helst laglig grund för vare sig uppsägning eller avsked. Min uppfattning är ju att Fredrik Virtanen borde ha fått arbeta kvar på Aftonbladet. 

Uppdrag granskning har sökt Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson och dåvarande redaktionschefen Lena Mellin. Mellin skriver i ett mejl att Aftonbladet inte vill kommentera journalistklubbens uttalande.

Se Uppdrag granskning om mediernas agerande i fallet Virtanen – du hittar programmet i SVT Play.

Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 

Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.

Källa: Svenska Journalistförbundet

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

#metoo och Fredrik Virtanen

Mer i ämnet