”Endast genom att slå sönder kriminella gängens affärsmodell och undergräva deras status kan man komma tillrätta med problemet. Allt annat är bara fagert tal”, skriver Jan Kallberg. Till vänster Ulf Kristersson vid en av de utbrända bilarna på Frölunda torg i Göteborg, 14 augusti 2018. Foto: Adam Ihse / TT
Debattinlägg

Säkerhetsforskaren: ”Nio åtgärder som tar bort gängen från svenska städer”

”Bilbränder ger inga pengar, men status. En försmak av gängvärlden kan vara som en första löneutbetalning. Det handlar inte om civilsamhälle, fritidsgårdar och nolltolerans mot att kasta godispapper – utan om att slå sönder de kriminella gängens affärsmodell”, skriver Jan Kallberg, professor och säkerhetsforskare verksam i USA.

Om debattören

Jan Kallberg
Disputerad statsvetare och säkerhetsforskare, verksam i USA

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Efter den senaste bilbrandsvågen, som är en laglös samhällsutmaning och liksom andra ungdomsbrott kan vara ett insteg till gängkriminalitet, börjar rikspolitiker nu vädra morgonluft till positionering.

Men fortfarande tar man inte i kärnproblemet: Att gängkriminalitet ger status och inkomster.

Det är ointressant om Anna König Jerlmyr och de Nya Moderaterna säger sig inte ge vika för kriminella gäng eller ej (Dagens Samhälle juli, 2018) – för de föreslagna åtgärderna är helt otillräckliga.

Anna König Jerlmyr lyckas inte ta sig ur den postmodernistiska gropen utan ser gängmedlemmar som ungdomar som hamnat lite snett och återvänder till ett känt svenskt politisk territorium. Den enda effektiva åtgärden som föreslås är att man straffas för samtliga handlingar vid en tidpunkt – och inte bara för den värsta handlingen som det är idag.

Det finns en betydande internationell erfarenhet av hur man som samhälle bryter ner gängkriminalitet – men detta återfinns inte i det svenska politiska samtalet.

Det går inte att rehabilitera de som aldrig varit habiliterade.

Den svenska debatten ser inte vad gängen är – en form av kriminellt företagande som ger betydande inkomster, social status i annars marginaliserade grupper. Och med efterföljande attraktivitet hos det motsatta könet genom köpkraft och status.

Torbjörn Forkbys resonemang på SVT Opinion om att förstå och förhindra gängkriminalitet bygger på intervention vid tidiga år – vilket jag håller med om – men det är för sent när de väl är i gängkriminalitet. Det fungerar upp till kanske 14-16 års ålder.

Bilbränder ger inga pengar, men status. En försmak av den yrkeskriminella gängvärlden kan vara som en första löneutbetalning.

Problemet med de kriminella gängen är att de är 16-40 år gamla individer, som ibland tjänar flera hundratusen kronor i månaden svart på kriminell aktivitet. Därtill kommer efterföljande wannabes, status och groupies. 

I klartext: vuxen gängkriminalitet är för många en så bra inkomstkälla att även om vi utnämnde gängmedlemmar till ambassadörer, statsråd och regeringsråd skulle de få gå ner i köpkraft.

Punkten för när en annan livsbana var attraktiv är redan passerad. Jag köper Forkbys resonemang fram till mitten på skolans högstadium, sedan börjar det bli för sent.

Det handlar inte om civilsamhälle, fritidsgårdar och nolltolerans mot att kasta godispapper – utan den enda effektiva vägen att bli av med de kriminella gängen är att slå sönder deras affärsmodell.

Jag ser tre attackvinklar:

  • Förstör deras möjligheter till inkomster
  • Bryt upp deras lojaliteter
  • Förgör deras status

Allt annat är brus.


Jag ger nio åtgärder som effektivt skulle ta bort gängen från svenska städer:

1. Erbjud 50 000 kronor kontant till dem som anonymt anmäler illegalt vapeninnehav och detta leder till dom. Då är det slutviftat med vapen från BMW. Det bryter upp lojaliteten. 

2. I USA säger man ”follow the money” – öka samkörning och kontroll av offentliga register för gängmedlemmarnas närstående för att lokalisera var de parkerat vinsterna från kriminell verksamhet. Nyttja Skatteverket till att få fram svar, eventuellt sköntaxera och utmät – och var beredd att utmäta tillgångar i utlandet.  

3. Samordna mellan a-kassa, Försäkringskassan, kommun och andra myndigheter att fastställd kriminell inkomst avbryter bidragsutbetalningar. Sammanför samboende som falskeligen separerat i folkbokföringen och nyttja den taxerade kriminella inkomsten för att omvärdera bidrag. 

4. Öka avståndet mellan hemorten och fängelsevistelsen även om det skulle innebära byggande av en riksanstalt i Karesuando. Idag kan fängslade gängmedlemmar behålla sin status när deras wannabes och flickvänner kan komma och gå på frekventa besök. Fängslad gängmedlem går från megastar till förlorare.

5. Tillåt inga personliga kläder, skor, accessoarer eller smycken som kan indikera status i fängelsemiljö utan fokusera på fängelseuniformer designade som albanskt 60-talsmode med texten ”Tillhör Statsverket”. Låter löjligt – men du blir förvånad hur det stör gängmedlemmar eftersom de nekas visa status.

6. Brottsverktyg, oavsett art, i de kriminella nätverkens verksamhet förverkas och säljs av staten till förmån för Brottsofferfonden. Vare sig det är bilar, bostadsrätter, mobiltelefoner eller datorer. Förstahandskontrakt på lägenheter överförs till kommunens bostadskö.

7. Avskaffa förtidsfrigivning för alla utom förstagångsdömda som uppför sig väl. Inse att det kan handla om förvaring.

8. Ett trendbrott – tillåt åklagare erbjuda straffrabatt för gängmedlemmar som vittnar mot andra kriminella.

9. Ytterligare ett trendbrott – tillåt polisen att göra brottsprovokation.

Endast genom att slå sönder de kriminella gängens affärsmodell och undergräva status kan man komma tillrätta med problemet.

Allt annat är bara fagert tal.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.