Foto: Henrik Montgomery, Johan Nilsson / TT
Debattinlägg

Åkesson: ”Sänk dieselskatten för lantbrukare”

”Sverigedemokraterna har länge förespråkat att svenska bönder ska få en kraftigt sänkt dieselskatt. Om vi får bestämma blir det så från och med 2019, till en kostnad på ungefär 1,6 miljarder kronor. Utöver detta vill vi dessutom införa en permanent betesersättning på 1000 kronor per betande mjölkko”, skriver SD:s partiledare Jimmie Åkesson.

Om debattören

Jimmie Åkesson
Partiledare Sverigedemokraterna

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Medan sommaren har uppskattats av vissa för dess soliga och varma väder, har den för andra inneburit enorma problem. Särskilt drabbade av dessa problem är Sveriges lantbrukare.

På grund av torkan tvingas många bönder idag köpa dyrt foder, ofta med dålig kvalitet, eller avliva djur i förtid och därmed förlora viktiga intäkter.

Detta riskerar att allvarligt skada svensk livsmedelsproduktion för flera år framåt – och då brottas vi redan idag med en låg självförsörjningsgrad på runt 50 procent.

Vid en internationell kris skulle konsekvenserna av detta kunna bli förödande för Sverige.

Vi har nu sett att regeringen och partier inom Alliansen vill dela ut krispaket till Sveriges lantbrukare. Utifrån hur läget ser ut just nu är det fullt rimligt att vi i Sverigedemokraterna ger vårt stöd till regeringens ”torkstöd” på 475 kronor per nötdjur, samt även ställer oss bakom regeringens övriga åtgärder.

Men vi vill dessutom se retroaktiva skattesänkningar på drivmedel från halvårsskiftet, vilket skulle hjälpa många lantbrukare att klara den akuta och svåra situationen.

I slutändan handlar det dock om jordbrukens långsiktiga konkurrenskraft, alltså villkoren för att över tid kunna bedriva jordbruk i Sverige. Detta har å det grövsta negligerats både av den nuvarande och den förra regeringen.

Vi i Sverigedemokraterna har länge förespråkat att svenska bönder ska få en kraftigt sänkt dieselskatt, ända ned till dansk nivå. Om vi får bestämma blir det så från och med 2019, till en kostnad på ungefär 1,6 miljarder kronor för staten.

Detta är den i särklass mest offensiva och kraftfulla satsningen bland alla riksdagspartierna.

Utöver detta vill vi dessutom införa en permanent betesersättning på 1000 kronor per betande mjölkko, vilket motsvarar en statsfinansiell kostnad på 300 miljoner kronor per år.

Det är vår åsikt att Sveriges regering snarast bör betala ut EU-stöd i förskott, samt åtgärda kvarvarande eftersläpning av EU-stöd. Detta med syfte att förstärka likviditeten för lantbrukarna och underlätta inköp av nödvändigt foder.

Vi anser också att offentliga institutioner ska vägledas av svenska djurskydds- och miljöregler vid köp av livsmedel, vilket generellt skulle styra marknaden mot svensk produktion och därmed ytterligare gynna svenskt lantbruk.

Regeringen behöver också med omedelbar verkan sammankalla representanter för samtliga riksdagspartier. Med ett brett parlamentariskt stöd kan drabbade bönder vara säkra på att den utlovade hjälpen verkligen kommer.

Vädret är inget politiken råder över. Men det är politikens ansvar att se till att det finns en livskraftig livsmedelsproduktion i hela Sverige – inte bara för lantbrukarnas skull, utan för hela folkets.

Lantbrukarna är landsbygdens ryggrad, och staten måste se till att denna viktiga näring långsiktigt kan överleva, även i perioder av torka.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.