Sällan har klimatförändringar känts så nära som under denna brandhärjade sommar, skriver fyra företrädare för Supermiljöbloggen och listar tre punkter för att förbättra klimatarbetet. Foto: Maja Suslin/TT/NOAA/NASA
Debattinlägg

”Klimatfrågan måste upp på valagendan”

Publicerad

”Klimatförändringar har sällan känts närmare än under denna brandhärjade sommar”, skriver fyra skribenter som arbetar med att uppmärksamma klimatfrågor på Supermiljöbloggen.

Om debattörerna

Anna Ljungström
Redaktör Supermiljöbloggen
Beatrice Rindevall
Redaktör Supermiljöbloggen
Hannes Anagrius
Skribent Supermiljöbloggen
Jonna Elofsson Bjesse
Skribent Supermiljöbloggen

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Klimatet är helt centralt för en stabil och välmående värld. För att behålla vår välfärd och för en någorlunda trygg omvärld behöver vi ett klimatneutralt samhälle.

Det krävs en ambitiös politik som tar till vara på lösningar och politiker och väljare som ger frågan nödvändigt fokus.

Dessvärre får inte klimatfrågan utrymmet den förtjänar i valdebatten.

Klimatförändringarna har sällan känts närmare än under denna brandhärjade sommar. Samtidigt visar undersökningar att förändringar i jordens klimat och miljö är den framtidsfråga som oroar svenskar mest.

Rimligtvis borde frågan då prägla den politiska diskursen. Opinionen borde kräva att politiker och företag bäddar för en trygg framtid.

Men om vi ser oss omkring på partierna får klimatet ge vika för andra frågor.

Partierna fokuserar på trygghet, men när Alliansen i juli lanserade sin “reformagenda för ökad trygghet” nämns poliser och brottslighet. Inte bränder, torka, översvämningar, matsäkerhet eller den globala politiska instabiliteten som kommer med förändrat klimat och miljö.

När vi tittar på fakta och forskning blir det tydligt att klimatet hotar samhället och världen, medan brottsligheten i de flesta fall går ner.

Självklart är alla frågor som skapar trygghet i vårt samhälle viktiga – men i det här fallet silar vi mygg och sväljer kameler. Fokuset på enskilda sakfrågor gör oss blinda för hur akut läget för klimatet är.

Vi har nu bara två år på oss att vända utsläppen, annars riskerar Parisavtalets mål att gå om intet.

Vi vill lyfta tre punkter som måste inkluderas i svensk politik den kommande mandatperioden:

  1. Dra tillbaka klimatskadliga subventioner – ge till det klimatsmarta. Genom att slopa rabatter för användning av fossila bränslen och istället sätta rätt pris på utsläppen kan Sverige få in resurser som är nödvändiga i omställningen. Pengarna behövs för att bland annat klimatanpassa vårt samhälle mot torka, värmeböljor och översvämningar. Dessutom har sommaren återigen demonstrerat behovet av resurser för att få tågen att fungera, vilket i sin tur skulle ge nya jobb som följd.
     
  2. Beskatta klimatskadliga livsmedel. Styrmedel på konsumtionssidan är nödvändiga för att minska matens miljöpåverkan. Genom en differentierad konsumtionsskatt på livsmedel får mat med stor klimatpåverkan äntligen betala för sig. Skatteintäkterna skulle kunna gå till momslättnader på mindre miljöskadlig mat som vegetabiliskt protein, närodlat och grönt.
     
  3. Gör AP-fonderna hållbara. På ålderns höst ska pensionspengarna inte grundas på fossila
    bränslen, utan på ansvarsfulla investeringar – både ekonomiskt och miljömässigt. Vi måste ge AP-fonderna direktiv att divestera från fossilindustrin.

Ovanstående punkter är bara en del av det klimatarbete som behöver genomföras den närmaste tiden. Utan ett stabilt klimat kommer förutsättningarna för både välfärd, ekonomi och rättsstat att försämras rejält. Därför är det oerhört viktigt att integrera klimatfrågan i hela samhällsbygget.

Sverige har alla förutsättningar som krävs för att gå i bräschen med en ledande klimatpolitik. Vi har råvaror, politisk stabilitet, stark ekonomi, och en befolkning som bryr sig om klimatfrågorna.

Ju snabbare vi startar omställningen till ett resurssnålare och fossilfritt samhälle, desto bättre kan vi klara alla de andra frågorna. Det är vårt ansvar att se till att framtiden stabiliseras genom en högprioriterad och ambitiös klimatpolitik. Ingen av oss borde acceptera ännu en valrörelse där framtiden hamnar i skymundan.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.