Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen. Foto: TT
Debattinlägg

”Sluta svartmåla Arbetsförmedlingen”

Opinion ·

”Det är uppseendeväckande, men faktiskt även i viss mån allvarligt på det sätt som Arbetsförmedlingen svartmålas. Det får vara slut med lögner om Arbetsförmedlingen”, skriver Johan Berg, arbetsförmedlare.

Om debattören

Johan Berg
Arbetsförmedlare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I ett inlägg på SVT Opinion skriver Emil Källström (C) och Fredrik Christensson (C) att man vill lägga ned Arbetsförmedlingen. Det i sig är ingen direkt nyhet från centerpolitikerna, då Centerpartiet har varit tydliga med att man vill lägga ned myndigheten.

LÄS MER: Omorganisering av Arbetsförmedlingen planeras

I stället vill partiet helt privatisera Arbetsförmedlingens huvuduppdrag genom införandet av en arbetsförmedlarpeng och återkommunalisera etableringsuppdraget.

Partiet anser att det inte räcker med den privata marknaden som finns idag.

Förra året betalades drygt 5,4 miljarder ut till privata aktörer för tjänster inom coachning, utbildning och rehabilitering. Kostnaden för hela Arbetsförmedlingens organisation motsvarade knappt 8,2 miljarder.

Skillnaden är förvånansvärt liten.

Centerpartiets förslag om arbetsförmedlarpeng är inspirerat av det helt privatiserade arbetsförmedlingssystem som finns i Australien, vilket partiet refererar till i sin höstbudget och som av partiet framhålls som en framgångssaga.

Källström och Christensson skriver att arbetsmarknaden inte fungerar för de utsatta grupperna, däribland nyanlända. Då är det intressant hur Australiens modell kan anses vara ett sätt att lösa det problemet.

Faktum är nämligen att Australiens långtidsarbetslöshet är avsevärt högre än i Sverige, enligt siffror från OECD.

Landet reformerade sitt ersättningssystem för de privata aktörerna 2009 i syfte att minska arbetslösheten bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Resultatet: en ökning av långtidsarbetslösheten med hela 60 procent. Detta trots att Australien inte har upplevt en recession på hela 26 år.

Detta trots att OECD:s siffror visar att Sverige enbart under 2015 tog emot nästan 30 000 fler asylsökande än vad Australien tog emot under hela perioden 2000-2015.

Centerpartiet har i sitt budgetförslag för 2018 mycket förvånande angett rena påhitt. De skriver att privata aktörer presterar mycket bättre än offentlig arbetsförmedling, ett påstående som forskarna vid IFAU nog skulle bli förvånade över.

Det stämmer nämligen inte. Jobbcoachsatsningen är ett exempel.

Vidare påstår Centerpartiet att Arbetsförmedlingen har misslyckats med etableringen av nyanlända, trots att Arbetsförmedlingen i själva verket har nått regeringens mål tre år i rad.

Stockholms universitet kan i sin granskning konstatera att Arbetsförmedlingens arbete har gett mer positiva effekter än kommunernas, som tidigare hade ansvaret.

Samtidigt fastslår Riksrevisionen i sin slutrapport att Arbetsförmedlingen bör ha kvar ansvaret för etableringen av nyanlända. Med andra ord tvärtemot vad Centerpartiet föreslår.

Centerpolitikerna är kritiska mot regeringen på SVT Opinion, vilket jag inte riktigt håller med om. Dock är jag mycket kritisk till att regeringen i sitt budgetförslag inte valde att tillföra den dryga halv miljard till förvaltning och personal som ledningen har efterfrågat.

För resurserna behövs verkligen.

Arbetsförmedlare går just nu på knäna och så har det dessvärre sett ut under lång tid, där sjukfrånvaron sedan 2012 har ökat med hela 50 procent.

En anmälan gjordes nyligen till Arbetsmiljöverket på grund av den allvarliga arbetssituationen, och ledningen har varit tydliga med och konstaterat att det nu saknas resurser.

Det jag även kan konstatera är att Centerpartiet helt uppenbart väljer faktaresistens framför fakta.

Det är uppseendeväckande, men faktiskt även i viss mån allvarligt på det sätt som Arbetsförmedlingen svartmålas. Det får vara slut med lögner om Arbetsförmedlingen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.