Debattinlägg

”Rasprofilering finns i hela samhället”

”Människor med utländsk bakrund, precis som jag, blir särbehandlade på grund av sitt ursprung och det skapar ett vi och dom-samhälle”, säger byggnadsingenjören Mohammed Barikan.

Om debattören

Mohammed Barikan
Byggnadsingenjör

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Klicka på klippet för att höra Mohammed Barikan berätta hur han tycker att så kallad rasprofilering resulterar i diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden.

Mohammed Barikan deltar i Opinion live om rasprofilering den 31 januari 2019.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.