Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT
Debattinlägg

”Motståndet är för mig en gåta”

”Det är inte rimligt att om det finns två liknande tobaksprodukter att den som är minst skadlig är förbjuden. Det är nästan som om man skulle förbjuda Coca Cola, men inte Pepsi, något som skulle vara fullkomligt ologiskt”, skriver debattören.

Om debattören

Johan Nissinen (SD)
kandidat till Europaparlamentet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det hör inte till ovanligheten att Feministiskt Initiativ ger sken av total okunskap och många gånger skapar debatt utan faktagrund. Av den anledningen är det inte någon överraskning att Farida al-Abani nu riktar ett slag i extremvänsterstil mot det svenska snuset.

FI visar de drygt 1 miljon svenskar som idag snusar att FI inte tänker stödja dem, trots att snus i den form det är idag har en rik och lång historia.

Farida al-Abani markerar särskilt att snus inte är svenskt, något som naturligtvis inte stämmer.

Snus har en 300-årig lång historia i Sverige och vårt sätt att använda snuset gör det unikt. Genom att då säga annat, är inget mer än ett osant påstående och ett hån mot något av det folkligaste Sverige har.

Vidare är det givetvis inget parti i Sverige som är för barnarbete och jag förstår att det är en obekväm tanke att barn utnyttjas i vår omvärld, men att aktivt beskylla snuset för att vila på bland annat utnyttjande av människor är befängt och oerhört magstarkt.

Även här visar Farida al-Abani okunskap, då det är allmänt känt att vi i Sverige såväl historiskt som för inte alls så länge sen ägnade oss åt tobaksodlingar.

Den globala tobakskonkurrensen blev sedan för svår och vi fick importera tobak istället, men med det sagt är det självklart att mänskliga rättigheter och internationella konventioner ska följas och det tror jag att Farida al-Abani också förstår att jag och Sverigedemokraterna inte sätter oss emot.

SD kämpar givetvis för att såväl odlare som leverantörer lever upp till de regelverk som finns mot barnarbete.

Motståndet mot snus är för mig en gåta, framför allt när man många gånger ger sig på snuset hårdare än cigaretter och annan tobak. Det stämmer att snus inte är hälsosamt, men det är bättre än exempelvis cigaretter.

Användningen av tobaksvaror i Sverige – totalt sett – ligger på en ungefärlig nivå som i många andra länder i Europa. Trots detta är risken för tobaksrelaterade sjukdomar mindre i Sverige än andra länder. Detta med största sannolikhet på grund av snuset.

Med anledning av detta övergår det mitt förstånd att Farida al-abani attackerar det svenska snuset.

Om hon gjorde som oss andra och följde forskningen om snuset och höll koll på fakta, hade hon också jobbat för att slopa snusförbudet i EU.

EU är ett frihandelsområde. Om cigaretter som är farligare än snus är tillåtet inom hela unionen, så är det min bestämda åsikt att även snus ska vara det.

Det är inte rimligt att om det finns två liknande tobaksprodukter att den som är minst skadlig är förbjuden. Det är nästan som om man skulle förbjuda Coca Cola, men inte Pepsi, något som skulle vara fullkomligt ologiskt.

Nej, det är emot tanken om fri handel och en inre marknad att hindra snuset att säljas i övriga EU och SD kommer vara en stark röst för att frihandel ska gälla även Sverige och det svenska snuset.

Från mig som icke-snusare och från Sverigedemokraterna sida så har vi ett tydligt budskap till den just nu överstatliga kolossen i Bryssel:

”EU ska ge fan i snuset.”

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.