Foto: Pontus Lundahl/TT
Debattinlägg

”Lösningen är inte att försöka få ner priset på fossila drivmedel”

”Alla kan inte köpa en nyare bil och göra det teknikskifte som behövs, samtidigt har flera biltillverkare oansvarigt försenat det teknikskifte och sälja bilar som är billigare att köra. Det är tyvärr här vi måste inse att felet ligger”, skriver debattörerna.

Om debattörerna

Robin Holmberg
ordförande Push Sverige – Sveriges hållbarhetsnätverk för unga
Niklas Björklund
vice ordförande Push Sverige – Sveriges hållbarhetsnätverk för unga

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Det nyligen startade Bensinupproret 2.0 visar på den verklighet som råder för många i ett glest befolkat land.

Bilen behövs tveklöst för många idag, för att ta sig till familj, jobb och fritidsaktiviteter.

Vi har samtidigt en snabb inflyttning till städerna, vilket ger sämre förutsättningar för landsbygden. Samtidigt är priset högt för fossila drivmedel. För någon som antingen behöver köra mycket, har låg inkomst eller båda delarna är det stora utgifter.

Det behöver ändras både på kort och lång sikt.

För att förstå vad vi står inför är det värt att se tillbaka i tiden. Sverige har gjort en resa från dyra oljepannor till billigare värmepumpar, från kol och olja i elproduktionen till vattenkraft, kärnkraft och nu utbyggande av vindkraft.

Telefonerna i handen är numera bättre än datorerna för 15 år sedan. Vi står nu inför en liknande teknikomställning för bilarna.

Men det går inte att lägga all vikt hos de enskilda medborgarna för att de inte har kunnat hänga med i teknikutvecklingen och förändra sitt bilval.

Alla kan inte köpa en nyare bil och göra det teknikskifte som behövs, samtidigt har flera biltillverkare oansvarigt försenat det teknikskifte och sälja bilar som är billigare att köra. Det är tyvärr här vi måste inse att felet ligger.

När utfasning av de dyra fossila drivmedlen görs uppstår lätt en förvirring hos oss konsumenter: vad ska vi driva bilarna på? Det kan kännas osäkert idag. Men oavsett om den drivs av gas, el, etanol eller annat drivmedel kommer och måste det också vara billigare i längden.

Lösningen på höga kostnader för drivmedel är inte att sänka skatterna för bensin och diesel, det är att en gång för alla göra teknikskiftet till billigare drivmedel. Precis som när vi kastade ut oljepannan.

För detta krävs både kort- och långsiktiga lösningar och det kan gå snabbt när priset på nya tekniker sjunker.

  • Inför stöd för privatpersoner att köpa en bil som är billigare att köra. Det införda Bonus-Malus för nya bilar är alltjämt bra men leasingens genomslag i Sverige till trots är det fortsatt dyrt med inköp av bilarna som är billigare att köra.
  • Sätt krav på biltillverkarna. Allt för länge har biltillverkarna slarvat med att få in fler bilar som är billiga att köra. En försäljningskvot som stadigt höjs bör införas för att se till att alla biltillverkare skapar billigare transporter.
  • Differentiera skatterna beroende på var i landet du bor och var du kör, en slags ”betala när du kör-skatt”, där den som kör i stadstrafik betalar mer och den som kör i områden där bilen är enda alternativet ska kunna betala mindre. Allt för många kör och äger bil där alternativen finns och är rimliga.

Att priset på fossila drivmedel är höga ger stora kostnader speciellt för dem med sämre förutsättningar.

Men lösningen ligger inte som många kan tro i att få ner priset på de fossila drivmedlen – lösningen ligger i att snabbt göra ett teknikskifte som alla i Sverige kan vara med på.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.