Debattinlägg

Moderaterna: ”Sverige ska inte vara en kravlös gemenskap”

#Partirösten ·

I september går Sverige till val. SVT Opinion går bortom politiska utspel, infekterade debatter i specifika sakfrågor och lyfter blicken. I fokus står ideologi. Vilken roll spelar den för partierna? Och hur blir den relevant för väljarna?

I en exklusiv satsning får varje riksdagspartis partisekreterare svara på frågor om ideologisk grund.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer får placera in sitt parti på GAL-TAN-skalan och berättar varför han tror att Moderaternas ideologi gör att partiet kommer att spela en viktig roll i många decennier framöver.

– Det finns flera komplexa frågor i vår samtid där jag tror att vår ideologiska grund som har både konservativa och liberala rötter kan vara väldigt användbar, säger Gunnar Strömmer.

Statsvetaren ger väljarnas bild
Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning. Han leder också valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet som undersöker de svenska väljarnas beteende.

Stämmer väljarnas bild av Moderaternas ideologi in på partiets egen syn?

Henrik Ekengren Oscarsson analyserar Gunnar Strömmers svar och placerar in Moderaterna på GAL-TAN-skalan, där väljarna tycker att de ligger.

 Ny politisk dimension

Den politiska vänster- högerskalan som handlar om fördelningspolitik har alltså fått ett komplement. Med begreppen GAL och TAN får den traditionella skalan ytterligare en dimension som väger in sociala och kulturella politiska värden.

GAL står för gröna, alternativa och libertära tankar medan TAN representerar traditionella, auktoritära och nationalistiska.

– Det finns invändningar även mot GAL-TAN-skalan, men den illustrerar mycket tydligare var skiljelinjerna i dagens politiska landskap går än den gamla vänster- högerskalan, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Moderaterna

Partiledare Ulf Kristersson
Partisekreterare Gunnar Strömmer
Bildades 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet*
Resultat riksdagsval:
2014 – 23,33 procent
Toppnotering: – 30 procent, 2010
 

*Allmänna valmansförbundet var inget egentligt parti utan en gemensam kampanjorganisation för formellt fristående riksdagspartier.

Först vid 1935 års riksdag gick högergrupperna i riksdagens båda kammare, Första kammarens nationella parti och Lantmanna- och Borgarepartiet, formellt samman till en gemensam grupp. Man antog då namnet Högerns riksdagsgrupp, som senare blev Högerns riksorganisation.

1969 tog man namnet Moderata samlingspartiet.

Sedan 2004 ingår Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i den borgerliga koalitionen Alliansen.

Partiet har haft statsministerposten sju gånger:

1905 – Christian Lundeberg
1906-1911 – Arvid Lindman
1917 –  Carl Swartz
1923-1924 – Ernst Trygger
1928-1930 – Arvid Lindman
1991-1994 – Carl Bildt
2006-2014 – Fredrik Reinfeldt

Källa: Moderaterna, Wikipedia
 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.