Foto: Lars Pehrson/SvD/Olivier Matthys/TT
Debattinlägg

”Ta ert ansvar och rösta i EU-valet”

”Europeiska Unionen är mindre perfekt än många skulle önska men också mindre bristfällig än den karikatyr som unionens mest stridbara kritiker målar upp. Om EU ska kunna bli bättre, anpassas och reformeras måste EU först bevaras”, skriver åtta EU-talmän

Om debattören

Antonio Tajani
Europaparlamentets talman, som undertecknar tillsammans med sju tidigare talmän

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det råder ingen tvekan om att vi befinner oss vid ett vägskäl, och de val medborgarna gör när de går och röstar i slutet av maj kommer att vara av central betydelse för Europas framtid.

Vi har varit talmän i Europaparlamentet under osäkra tider, men också under perioder av optimism.

Under vår världsdels historia efter andra världskriget har solidariteten enat Europas invånare och gjort det möjligt för dem att klara de svåraste problem, även när det sett som mörkast ut.

Nu talar vi inte längre om ”gamla” och ”nya” medlemsstater, utan om ett enat Europa, från Helsingfors till Nicosia och från Lissabon till Bukarest och Warszawa.

Gamla sanningar, som tjänat Europa och resten av världen väl ända sedan andra världskrigets slut, utsätts nu för påfrestningar genom en ny våg av transaktionspolitik och ökande geopolitiska spänningar i dagens nya stormaktskonkurrens.

Som unionsmedborgare kan vi inte välja i andra människors ställe. Vi kan inte kontrollera vad andra gör. Vi kan välja för oss själva och göra kollektiva val som ligger i vårt eget intresse, som överensstämmer med våra egna behov och värderingar, men också med behoven i världen runt omkring oss.

Europeiska Unionen är mindre perfekt än många skulle önska men också mindre bristfällig än den karikatyr som unionens mest stridbara kritiker målar upp. Om EU ska kunna bli bättre, anpassas och reformeras måste EU först bevaras.

För fyrtio år sedan i juni 1979 hölls det första valet till Europaparlamentet. Fyrtio år dessförinnan, 1939, tvingades en generation av unga män i Europa ut i krig mot varandra.

Femtiofem miljoner människor dödades under andra världskriget.

Att arbeta tillsammans för att lösa problem och skillnader har därefter varit grundbulten i europeisk fred och enighet.

Lärdomarna var dyrköpta, och de får inte glömmas bort eller sopas undan genom likgiltighet eller fiendskap.

Stödet till Europeiska unionen är rekordstort i många opinionsundersökningar. Detta måste nu omvandlas till stöd i vallokalerna.

Vi har världens största inre marknad. Våra värden och traditioner – varje människas värdighet, frihet, demokrati, rättsordning och fred – ligger till grund för vår livsstil.

Europa behöver nu mer än någonsin sina invånare, och därför vädjar vi som undertecknat denna text, nuvarande talman och tidigare talmän i Europaparlamentet, till Europas folk att de ska utöva sina medborgerliga rättigheter och sitt ansvar och rösta i det kommande valet till Europaparlamentet.

Antonio Tajani, Europaparlamentets nuvarande talman

Jerzy Buzek (2009 – 2012)

Hans-Gert Pöttering (2007 – 2009)

Josep Borrell  Fontelles (2004 – 2007)

Pat Cox (2002 – 2004)

José  María Gil-Robles (1997 – 1999)

Klaus Hänsch (1994 – 1997)

Enrique Barón Crespo (1989 – 1992)

Lord Plumb (1987 – 1989)

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.