Den svenska järnvägen lider av eftersatt underhåll. Men enbart upprustning räcker inte. Järnvägen måste byggas ut rejält framöver, anser artikelförfattarna. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Debattinlägg

”Vi behöver inte bara bättre utan också mer järnväg”

Uppdaterad
Publicerad

”På sikt kan en höghastighetsjärnväg skapa en gemensam arbetsmarknad, med stora effekter på sysselsättning och ekonomisk utveckling i hela södra Sverige”, skriver företrädare för MP och Västvenska handelskammaren.

Om debattörerna

Emma Berginger (MP)
Trafikpolitisk talesperson
Janine Alm Ericsson (MP)
Ekonomiskpolitisk talesperson
Johan Trouvé
VD, Västsvenska handelskammaren
Markus Ottemark
Ansvarig infrastruktur, Västsvenska handelskammaren

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Nedrivna kontaktledningar, brinnande ställverk och lövhalka är både välkända och återkommande anledningar till att alltför många tåg är försenade.

Vi befinner oss i ett läge där Sveriges järnvägar måste rustas upp, för resenärernas och klimatets skull.

Men även om vi rustar upp befintlig järnväg så kvarstår kapacitetsbristen, det är helt enkelt för trångt på spåren.

De överbelastade stambanorna begränsar möjligheten att flytta över gods från väg till järnväg och skapar osäkerhet för dem som pendlar.

Sverige behöver mer järnväg, inte minst i landets södra, befolkningstäta delar.

Sverigeförhandlingen gav hopp om förbättring. De befintliga stambanorna skulle avlastas av nya stambanor för höghastighetståg.

Starka tillväxtregioner i Västsverige, Skåne, Jönköpings län och Östergötland skulle knytas samman och ge bättre förutsättningar för näringslivet och de offentliga arbetsgivarna att hitta rätt kompetens och för arbetstagarna att hitta det jobb de verkligen vill ha.

Nu är det dags att förverkliga detta!

Med höghastighetsjärnväg blir restiden mellan Stockholm, Göteborg och Malmö två respektive två och en halv timme, då väljer de flesta resenärer det CO2-snåla alternativet tåg framför flyg. Men järnvägen byggs inte enbart för dem som ska resa mellan storstäderna.

Lika viktig är dess betydelse för regioner och samhällen däremellan. Det gäller inte minst Borås, Jönköping och Linköping som vardera har över 100 000 invånare.

Trots sin storlek och relativa närhet saknar dessa en järnväg mellan sig. En höghastighetsjärnvägsstation har dessutom ett betydligt större upptagningsområde än en vanlig station och skulle erbjuda attraktiva restider även för omkringliggande orter och landsbygd.

På sikt kan en höghastighetsjärnväg skapa en gemensam arbetsmarknad, med stora effekter på sysselsättning och ekonomisk utveckling i hela södra Sverige.

Nya stambanor är ett viktigt steg i riktningen mot ett kollektivtrafiksamhälle, tillsammans med investeringar i befintliga banor samt lokal och regional kollektivtrafik.

Möjligheterna är stora. Söderut behöver inte Malmö vara slutstation utan ett stopp på vägen mot Köpenhamn eller Hamburg.

Redan år 2028 planeras Fehmarn-Bält-förbindelsen öppna, vilket ger restider mellan Malmö och Hamburg på under tre timmar.

Vi vill se en snabb och samtidig utbyggnad av de nya stambanorna. En lång och utdragen byggtid ökar kostnaderna och skjuter nyttorna på framtiden.

Därför behöver finansiering ske utanför den nationella planen och en alternativ finansieringslösning tas fram.

Genom fyrpartiöverenskommelsen finns det nu ett stöd för nya stambanor för höghastighetståg. Sex av riksdagens åtta partier, eller 217 av 349 mandat, står bakom detta.

När nu en ny regering har kommit på plats behöver de samtal mellan partierna som inleddes våren 2018 återupptas snarast.

Kommuner och regioner behöver besked för att kunna planera vidare för bostäder och stadsutveckling och företagen för sina framtidsinvesteringar.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.