Så påverkar ditt val av transport­medel klimatetOm man vill försöka resa miljövänligt i sommar, hur ska man tänka då? Och vad kostar en resa i pengar och utsläpp, hur mycket skiljer det sig beroende på vilket transportmedel man väljer?

Här jämför SVT Nyheter några olika alternativ för din semesterresa.


Vi har försökt ta reda på hur mycket utsläpp respektive färdmedel bidrar med om en familj tar sig från Malmö till tre olika städer i Europa. I sammanställningen har vi också skrivit ungefär vad en resa kan kosta och hur lång tid den tar.

Klicka på bilderna för att läsa mer!


TÅG, FEM PERSONER

TID: Cirka 35 timmar enkel resa.

UTSLÄPP: 650 kg CO2 för hela familjen tur och retur.

KOSTNAD: Cirka 12 000 kronor tur och retur för hela familjen.

En ensam budgetresenär kommer undan med att betala cirka 3 500 kronor tur och retur.

FLYG, FEM PERSONER

TID: 3 timmar enkel resa. Då flyger man från Köpenhamn.

UTSLÄPP: Motsvarande upp till 4560 kg CO2 för hela familjen tur och retur.

KOSTNAD: Runt 9 000 kronor för en familj tur och retur med lågprisflyg. Kraftigt varierande beronde på vilka dagar du reser och vilken komfort du vill ha. Transporten till och från flygplatsen är inte inräknad.

DIESELBIL, FEM PERSONER

TID: Cirka 21 timmar effektiv körtid enkel resa.

UTSLÄPP: 1270 kg CO2 för hela familjen tur och retur.

KOSTNAD: 7 900 kronor tur och retur (Diesel, Öresundsbro, färja, tull)

TÅG, FEM PERSONER

TID: 8 - 14 timmar.

UTSLÄPP: 270 kg CO2 för hela familjen tur och retur.

KOSTNAD: Varierar. Egen kupé i nattåg för 6 personer går att boka för 1 600 kronor men då tar resan 14 h. Vill du resa kortare tid kostar det mer.

En enkel biljett kan kosta 299 kronor vissa tider.

FLYG, FEM PERSONER

TID: 1 timme enkel resa. Ej inräknat transport till och från flygplatsen.

UTSLÄPP: Motsvarande 1060 kg CO2 för hela familjen tur och retur.

KOSTNAD: 3 500 kronor när vi kollade flyg en månad framåt i tiden. Kraftigt varierande beroende på vilka dagar du reser och vilken komfort du vill ha.

Ej inräknad kostnad till och från flygplatsen.

DIESELBIL, FEM PERSONER

TID: 7 timmar effektiv körtid enkel resa.

UTSLÄPP: 270 kg CO2 för hela familjen tur och retur.

KOSTNAD: ca 3 649 kr tur och retur (Diesel, Öresundsbro, Färja).

TÅG, FEM PERSONER

TID: ca 39 timmar, varav 6 h är väntan i Zagreb och 3 h är väntan i München.

UTSLÄPP: 590 kg CO2 för hela familjen tur och retur.

KOSTNAD: Cirka 11 000 kronor för hela familjen tur och retur.

FLYG, FEM PERSONER

TID: 7 timmar enkel resa med mellanlandning. Flyg från Köpenhamn.

UTSLÄPP: Motsvarande 3420 kg CO2 för hela familjen tur och retur.

KOSTNAD: Runt 10 000 kronor tur och retur. Kraftigt varierande beronde på vilka dagar du reser och vilken komfort du vill ha.

DIESELBIL, FEM PERSONER

TID: Ca 19 h effektiv körtid enkel väg.

UTSLÄPP: 1100 kg CO2 för hela familjen tur och retur.

KOSTNAD: 5 200 kr tur och returFLYG


Flyget står för mellan fyra och fem procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

En tur och retur-resa från Stockholm till Bangkok ger ett utsläpp på ungefär fyra ton koldioxidekvivalenter. En tur och retur till Warszawa ger omkring 0.6 ton.


En familj som består av två föräldrar och tre barn som i sommar väljer att resa till Split vid Adriatiska havet i Kroatien kommer att stå för ett utsläpp motsvarande mer än två ton koldioxid.

- En stor anledning till att flyg i regel alltid är ett sämre klimatalternativ är att utsläpp på hög höjd bidrar till en cirka dubbelt så stor växthusgaseffekt som motsvarande koldioxidutsläpp på marken. Detta är viktigt att komma ihåg även för framtidskalkyler då förnybara drivmedel används inom flyget. Höghöjdseffekten blir man inte av med, säger Markus Robért, doktor vid Kungliga tekniska högskolan.BIL


Bilar, bussar och lastbilar är de transportmedel som sammantaget påverkar klimatet mest.

Omkring 75 procent av sträckan vi reser inom Sverige på en dag sker med bil.

Att åka ensam i en bil driven av bensin eller diesel, ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i flygplan. Ska du bila själv till semestermålet bör bilen tankas med förnybara drivmedel om det ska betraktas som ett klimateffektivare alternativ än flyg, baserat på Naturvårdsverkets schablonsiffror för utsläpp per personkilometer med olika färdmedel.


Om man är ett sällskap som reser, exempelvis Malmö-Berlin, minskar utsläppet relativt sett med varje person som hoppar in i bilen.

Elbil är i regel alltid ett miljövänligt alternativ men i hög grad beroende på vilken el man använder.

– Elbil körd på den svenska relativt rena elmixen i Sverige är utsläppseffektiv, men vid körning nere i Europa bör man undvika el framställd från kolkraft om man vill ha klimathedern i behåll. En elbil körd på el från kolkraft kan ha utsläpp i nivå med en bensinbil, säger Markus Robért.
TÅG


Tåget är ett av de mest miljövänliga sätten att resa eftersom det har en mycket liten klimatpåverkan.

I Sverige drivs tågen till största delen med el och svarar för mindre än en procent av transportsektorns totala utsläpp av koldioxid. Men på samma sätt som en elbil är olika miljövänlig i olika länder på grund av att elen den drivs av framställs på olika sätt, är tågen olika miljövänliga runtom i Europa.

En annan anledning till att tågen är miljövänligare än andra transportmedel är att de tar sig fram lätt.

Ett tåg kan dessutom ta många passagerare. Det rymmer lika många människor som sex bussar eller cirka 140 bilar.

Att intresset för tåg har ökat senaste tiden märks på Centralens resebutik i Kalmar.

– Folk tycks ha tagit till sig av det här att man ska stanna på marken. Även folk från norr tar tåget ner till Europa. Vi har kunder från bland annat Skellefteå, Umeå och Luleå. Det är roligt att folk upptäckt tåget, men det kom ju inte över en natt, precis. Intresset har gradvis vuxit till sig, säger ägaren Ivar Karlsson.
BÅT


Att klimatkompensera för en båtresa är hälften så dyrt som för en flygresa – men passagerarfartyg drar mycket energi i förhållande till antalet personer de kan transportera.

Det beror bland annat på fartygens vikt, som måste pressas genom vatten i hög fart.

Ett miljövänligt alternativ för resor över Atlanten kan vara containerbåt. Fraktfartygen är inte koldioxidfria, men befinner sig redan på en resa.

De totala utsläppen av koldioxid från sjöfarten utgjorde ungefär 2,5 procent av vägtrafikens utsläpp i Sverige år 2010.

Men färjor är inte alltid ett mer miljövänligt alternativ jämfört med flygplan. Vilken typ av båt och vilket bränsle man använder spelar roll.

En annan miljöfaktor när det gäller sjöfarten är utsläpp av mikroskopiska partiklar, som utgör en fara för människors hälsa. Oljespill, oljeutsläpp och båtbottenfärg är också skadliga för miljön.

Metanol – en restprodukt från skogen – är ett 100 procent grönt bränsle som kan användas för båtar.Om jämförelsen

Det är bra att veta att det kan vara vanskligt att jämföra olika färdmedel på det här sättet eftersom utsläpp skiljer sig beroende på vilket bränsle som används och hur det framställts. Vi har tagit hjälp av sakkunniga på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola i Göteborg för att ta fram siffror som är tänkta att ge en ungefärlig uppfattning om utsläppen för respektive färdmedel.

Stefan Wirsenius som är docent vid Chalmers har hjälpt oss med att beräkna utsläppen. I exemplen är hänsyn tagen till produktionen av bilen, däremot inte tillverkning av vare sig tåg eller flyg.

– De är helt försumbara, eftersom flygplanens och tågen livslängd och utnyttjandegrad är så mycket högre jämfört med bilar.

Priserna är baserade på en resa för två vuxna och tre barn i sommar och här kan kostnaden för biljetter skilja sig från dag till dag.

I Sverige är tåg ett betydligt mer miljövänligt alternativ eftersom elen som driver rälstrafiken i hög utsträckning är förnybar, men i Europa ser det inte ut på samma sätt. Vi har baserat utsläppssiffrorna för tåget på en uppskattad europeisk snittsiffra för tågens utsläpp.

Visa

TESTA SJÄLV: Ta tempen på klotet

LÄS MER: Reseexpertens tips: Så reser du klimatsmart

LÄS MER: Här är familjen som tar tåget till BarcelonaAlbin Aghamn


Text

Iva Horvatovic


Text

Martin Gradén


Grafik

Publicerad: 13 maj 2018