Reporter Linda Larsson Kakuli går igenom varningsflaggorna, som indikerar misstänkt penningtvätt. Foto: SVT

Så analyserade vi materialet


Uppdrag granskning och SVT Nyheter har fått tillgång till en unik läcka med banktransaktioner mellan Danske Bank och Swedbank. Materialet ger inblick i en värld som i vanliga fall är stängd bakom banksekretess. Men känsligheten i uppgifterna gör också att vi måste utelämna vissa detaljer.

Under 2018 får Uppdrag granskning och SVT Nyheter dokument och filer som påstås visa hur Swedbank varit inblandad i misstänkt penningtvätt i stor omfattning via kontoren i Baltikum. Det handlar om stora mängder transaktioner mellan Danske Bank och Swedbank under åren 2007 till 2015, då Danske Bank stängde sin portfölj i Estland för utlandskunder.

Dokumenten innehåller till exempel avsändare och mottagare, datum och belopp, och ofta en beskrivning om vad betalningen gäller. Utifrån detta har vi sammanställt transaktionerna i en egen sökbar databas och kompletterat med adresser, i de fall där det har varit möjligt. Därefter har vi påbörjat analysen.

Vi började med att lista ett antal så kallade varningsflaggor, indikatorer på misstänkt penningtvätt. Flera tagna direkt från utredningen av Danske Bank. Det handlar om grundläggande kontrollfrågor som alla banker måste ställa.

Reportrarna Linda Larsson Kakuli och Axel Gordh Humlesjö. Foto: SVT

I steg ett sökte vi automatiserat i hela databasen, enligt kriterierna nedan:

Automatiserade sökningar:

Reporter Joachim Dyfvermark. Foto: SVT

I steg två listade vi alla kunder som hade fyra flaggor eller fler från den automatiserade sökningen. Vi rangordnade dessa utifrån deras totala omsättning under hela tidsperioden och valde de 100 bolag som omsatte mest. 50 av kunderna i Swedbank och 50 av kunderna i Danske Bank.

De 100 utvalda bolagen granskades sedan manuellt enligt kriterierna nedan:

Manuellt sökbara:

Granskningen visar att samtliga 100 bolag uppvisar de vedertagna varningstecknen som finns för misstänkt penningtvätt. Totalt har de 50 kunderna i Swedbank omsatt motsvarande 40 miljarder kronor.

Penningvärdet i kronor är framräknat mot valutakurserna för EUR och USD under den aktuella tidsperioden. Den totala summan i dollar är 5,8 miljarder.

Totalt identifierar vi över 1 000 kunder i Swedbank med konto i Baltikum, men med bas utomlands. De utgör en liten del, cirka 4 procent, av den totala kundgruppen i databasen. Men dessa kunder står för närmare 40 procent av den totala omsättningen.

Här kan du läsa mer om varningsflaggorna och det vi hittat.


Vi som jobbat med granskningen:


Reportrar och research: Joachim Dyfvermark, Linda Larsson Kakuli, Axel Gordh Humlesjö, Per Agerman

SVT Datajournalistik: Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson, Fredrik Edgren, Oskar Nykvist

Webbredaktörer: Ella Hopf Berger, Henrik Bergsten

Videoreportrar: Tomas Wagner, Kalle Thorslund

Foto: Markus Junghard, Ola Christoffersson, Johan Palmgren, Åke Werhling

Redigering: Markus Junghard

TV-grafik: Per Ståhlberg

Övriga medverkande: Helena Bengtsson, Marcos Hellberg, Kristina Lagerström

Redaktör: Nils Hanson

Ansvarig utgivare: Ulf JohanssonKlicka på något av kapitlen här nedanför för att läsa vidare

Har du mer information som du vill dela med oss? Använd TV-leaks.

Publicerat 20 februari 2019i samarbete med

SVT Nyheter Förstasida