Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 107 SVT Text     Söndag 05 jul 2020
  INRIKES PUBLICERAD 5 JULI      
                    
 Hög frånvaro i förskolorna      
                    
 Frånvaron i förskolorna har skjutit  
 i höjden under coronapandemin,    
 särskilt i socialt utsatta områden.  
                    
 I Linköpings kommun ligger frånvaron 
 i socialt utsatta områden nu på runt 
 40 procent, men som värst var den uppe
 i 80-90 procent, rapporterar TT.   
                    
 -Föräldrarna är oroliga för smittan  
 och många lyssnar inte på svenska   
 nyheter, säger Elin Ivarsson, för-  
 skollärare i Hjällbo i Göteborg.   
                    
 Hon befarar att språkutvecklingen   
 hämmas för de barn som behöver för-  
 skolan för att höra svenska språket. 
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se