Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 112 SVT Text     Fredag 21 jul 2017
  INRIKES PUBLICERAD 20 JULI     
                    
 Polisens hemliga register läckte   
                    
 Under it-skandalen på Transport-   
 styrelsen låg två av polisens hemliga 
 register åtkomliga för obehöriga.   
 Det avslöjar Dagens Nyheter.     
                    
 Tre tjeckiska datatekniker, som inte 
 säkerhetskontrollerats, hade tillgång 
 till belastningsregistret och miss-  
 tankeregistret. Det sistnämnda inne- 
 håller information om personer som är 
 misstänkta för brott, innan de själva 
 delgivits misstanke om brott.     
                    
 Dessutom har datatekniker från Serbien
 kunnat följa trafik mellan Transport- 
 styrelsen och 34 svenska myndigheter 
 på ett extra säkert nätverk.     
  Läs mer på nästa sida        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se