Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 112 SVT Text     Onsdag 26 jul 2017
  INRIKES PUBLICERAD 25 JULI     
                    
  Ygeman: Jag tog mitt ansvar     
                    
 -Jag fick information om att en för- 
 undersökning inletts, och att en del 
 av den skyddsvärda informationen kunde
 ha röjts tack vare det brottsliga   
 agerandet på Transportstyrelsen, sade 
 inrikesminister Anders Ygeman på   
 tisdagens möte i justitieutskottet.  
                    
 Ygeman anser att han har uppfyllt sitt
 ministeransvar angående IT-skandalen. 
                    
 -Jag är ju ansvarig för den myndighet 
 som har upptäckt missförhållandet och 
 har agerat. Och jag är ansvarig för  
 att berörda departement fått den   
 informationen och kunnat agera för att
 minimera skadeverkningarna, sade han. 
  Mer om IT-skandalen på nästa sida  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se