Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 112 SVT Text    Torsdag 26 nov 2020
  INRIKES PUBLICERAD 25 NOVEMBER   
                    
 Svensk medellivslängd tros sjunka   
                    
 Medellivslängden i Sverige kommer med 
 stor sannolikhet att sjunka i år till 
 följd av coronapandemin, enligt SCB. 
                    
 Enligt prognosen väntas medellivs-  
 längden för kvinnor sjunka från 84,7 
 till 84,4 år och för män från 81,3  
 till 80,8 år.             
                    
 Prognosen grundar sig på antalet   
 avlidna under januari till augusti  
 i år. Då inträffade nästan 6 500 fler 
 dödsfall än under samma period 2019. 
 Det är 4 800 fler avlidna än väntat. 
                    
 Enligt SCB har medellivslängden ökat 
 stadigt under perioden 1900-2019.   
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se