Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 112 SVT Text     Söndag 16 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 16 DECEMBER   
                    
 Naturnära jobb avvecklas       
                    
 Skogsstyrelsen avvecklar projektet  
 Naturnära jobb och en landsomfattande 
 inventering av nyckelbiotoper. Proj- 
 ekten får ingen finansiering i M:s  
 och KD:s budget och upphör därför.  
                    
 I projektet Naturnära jobb, som drivs 
 tillsammans med Arbetsförmedlingen,  
 förs 1 500 deltagare närmare arbets- 
 marknaden och de gröna näringarna.  
                    
 Inventeringen av nyckelbiotoper kommer
 delvis att fortsätta i andra former. 
                    
 Det är oklart i vilken utsträckning  
 förändringarna innebär uppsägningar, 
 skriver Skogsstyrelsen.        
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se