Sida 111

sida 111-01
111 SVT Text tisdag 03 okt 2023 INRIKES PUBLICERAD 2 OKTOBER Regeringen: Minska barns skärmtid Skolverket får i uppgift av regeringen att föreslå ett minskat användande av digitala verktyg i förskolan. Användningen ska inte längre vara obligatorisk och utbildningen ska i huvudsak vara skärmfri. Enligt regeringen gynnar analoga aktiviteter barnens lärande. Minskandet av skärmar i undervisningen ska även göra att barnen rör på sig mer. När väl skärmar används så ska det ske utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd. Skolverket ska presenteras sitt förslag senast den 4 juni nästa år. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700