Sida 111

sida 111-01
111 SVT Text tisdag 16 aug 2022 INRIKES PUBLICERAD 16 AUGUSTI Sveriges Radio blockerat i Ryssland Sveriges Radio (SR) har blockerats i Ryssland. Företaget uppger att hela hemsidan samt delar av Sveriges Radio Play inte längre kan nås i landet. Enligt SR:s vd Cilla Benkö är det inte första gången det sker. -Vi likt många andra företag finns med på en lista som innebär att internetoperatörerna i Ryssland blockerar oss. Benkö lyfter den oberoende journa- listiken och radions satsning på ryskt innehåll som en möjlig orsak. -Därmed blir vi en måltavla för de i Ryssland som vill förhindra att fri och obero- ende journalistik når medborgarna. Mer om Ukrainakriget på sidan 104