Sida 112

sida 112-01
112 SVT Text m ndag 10 maj 2021 INRIKES PUBLICERAD 10 MAJ Mobiltelefon i klassrum kan förbjudas Mobiltelefoner ska förbjudas i klass- rum och i grundskolan ska de kunna om- händertas hela skoldagen. Det är för- slag i en promemoria som utbildnings- departementet nu skickar ut på remiss. -Det kanske inte blir populärt bland eleverna, men det kommer skapa ordning, trygghet och arbetsro för många, säger L:s ledare Nyamko Sabuni. Lärare har i dag inte rätt att omhänd- erta elevers mobiler i förebyggande syfte, utan endast när telefonerna aktivt används på ett sätt som stör undervisningen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Förslag till ändring i skollagen 160-