Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 114 SVT Text     Fredag 22 feb 2019
  INRIKES PUBLICERAD 21 FEBRUARI   
                    
 Två dödliga nätdroger förbjuds    
                    
 Två nya substanser som säljs via   
 drogforum på internet ska       
 narkotikaklassas. Båda drogerna har  
 kopplats till dödsfall i Sverige.   
                    
 Substanserna är varianter av fentanyl:
 4-fluorobutyrfentanyl (4F-BF) och   
 4-metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF).   
                    
 Det är så kallade designerdroger som 
 framställs utanför läkemedelsindustrin
 för att kringgå narkotikalagstiftning.
                    
 Båda drogerna har beslagtagits i Sve- 
 rige. Förgiftningsfall och dödsfall  
 har förekommit, enligt Giftinformati- 
 onscentralen och Rättsmedicinalverket.
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se