Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 114 SVT Text     Söndag 18 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD   17 FEBRUARI  
                    
                    
 -Vårt uppdrag förändras inte inte för 
 att han nu blivit svensk medborgare, 
 fortsätter han.            
                    
 Utrikesdepartementet har vid flera  
 tillfällen krävt att få träffa den  
 dödsdömde forskaren, men har nhittills
 inte beviljats så kallat konsulärt  
 tillträde.              
                    
 -Vi kräver fortsatt att dödsstraffet 
 mot honom inte ska verkställas, säger 
 Patric Nilsson.            
                    
 Djalali är även iransk medborgare, men
 har permanent uppehållstillstånd   
 i Sverige. Han har bott här med fru  
 och två barn sedan 2009 med undantag 
 för ett par år i Italien.       
  Dömd för spionage för Israel 160-161 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se