Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 114 SVT Text     Måndag 15 okt 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 OKTOBER    
                    
 Amnesti för explosiva varor      
                    
 Flera gånger tidigare har Sverige haft
 amnesti för vapen. Nu gäller den för 
 första gången för explosiva varor,  
 som handgranater, sprängämnen eller  
 pyrotekniska artiklar.        
                    
 Mellan den 15 oktober och den     
 11 januari 2019 kan den som hanterar 
 en explosiv vara utan laglig rätt   
 till det kontakta Polismyndigheten som
 tar hand om föremålet eller ämnet -  
 utan att personen döms till ansvar.  
                    
 Vid årets vapenamnesti lämnades cirka 
 12 000 vapen in. De flesta var jakt- 
 vapen. Bara enstaka kunde med säkerhet
 kopplas till den kriminella miljön.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se