Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 118 SVT Text     Tisdag 02 jun 2020
  INRIKES PUBLICERAD 2 JUNI      
                    
 FI återkallar tillstånd för bolag   
                    
 Finansinspektionen (FI) har beslutat 
 att återkalla tillståndet för värde- 
 pappersbolaget Exceed Capital Sverige.
                    
 FI skriver i ett pressmeddelande att 
 bolaget gett råd till kunder, många  
 gånger äldre personer, att investera 
 sparpengar i riskfyllda produkter utan
 att säkerställa att kunderna haft nöd-
 vändig kunskap om de stora riskerna. 
                    
 "Det här är ett tydligt exempel på  
 oseriös rådgivning", säger FI:s    
 generaldirektör Erik Thedéen bland  
 annat i pressmeddelandet. Exceed   
 Capital Sverige uppges ha 10 000   
 kunder och ett 40-tal anställda.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se