Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 131 SVT Text     Onsdag 15 jul 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 14 JULI     
                    
 Nya dystra rekord i smittade i USA  
                    
 Florida, Alabama och North Carolina  
 slog på tisdagen nya rekord i antalet 
 nya smittofall per dygn i covid-19.  
                    
 Antalet nya fall började öka för sex 
 veckor sedan i främst Arizona, Kali- 
 fornien, Florida och Texas sedan rest-
 riktioner lättats i staterna. I 46 av 
 50 stater i USA ökade antalet nya fall
 i förra veckan, jämfört med veckan  
 före, enligt Reuters sammanställning. 
                    
 Med över 3,3 miljoner smittade ligger 
 USA nu i topp, tillsammans med Peru, 
 i antalet covid-fall per capita. Vad 
 gäller antalet döda med covid-19   
 ligger USA på en sjunde plats.    
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se