Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 131 SVT Text     Onsdag 20 feb 2019
  UTRIKES PUBLICERAD 20 FEBRUARI   
                    
 Putin: Kan rikta robotar mot USA   
                    
 Om USA placerar kärnvapenbestyckade  
 robotar i Europa kommer Ryssland att 
 ge gensvar, varnade president Vladimir
 Putin i ett tal nationen på onsdagen. 
                    
 -Ryssland kommer att svara på all   
 utplacering av kärnvapenbestyckade  
 medeldistansrobotar i Europa, inte  
 enbart gentemot länderna de placeras 
 i utan mot USA självt, sade Putin.  
                    
 Uttalandet kommer knappt tre veckor  
 efter att först USA och sedan Ryssland
 lämnade det ömsesidiga INF-avtalet om 
 nedrustning av medeldistansrobotar som
 slöts under kalla kriget.       
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se