Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 135 SVT Text     Onsdag 17 jan 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 16 JANUARI    
                    
 EU-parlamentet vill förbjuda elfiske 
                    
 EU-parlamentet har röstat för att   
 förbjuda elektriskt fiske, en omstridd
 metod där elchocker sänds ut i vattnet
 för att bedöva fisken så att den blir 
 lättare att fånga.          
                    
 Metoden är egentligen förbjuden inom 
 EU men används bl.a. av Nederländerna 
 genom en undantagsregel som gör det  
 möjligt för länder att fånga högst fem
 procent av den totala fångsten på det 
 sättet.                
                    
 Utsikterna att förbudet mot elfiske  
 drivs igenom är dock osäkra. Både   
 Nederländerna och EU-kommissionen vill
 att det ska vara tillåtet, enligt AFP.
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se