Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 136 SVT Text     Onsdag 28 okt 2020
  INRIKES PUBLICERAD 27 OKTOBER    
                    
 Coney Barrett klar för USA:s HD    
                    
 Den amerikanska senaten godkände i  
 natt svensk tid president Trumps nomi-
 nering av 47-åriga Amy Coney Barrett 
 som ny domare i högsta domstolen.   
                    
 Röstsiffrorna blev 52-48. Alla utom en
 senator följde partilinjen; Alla demo-
 krater röstade emot och fick stöd av 
 en republikan, Susan Collins.     
                    
 Med Amy Coney Barrett får de     
 konservativa domarna ett övertag på  
 6-3 mot de mer liberala i HD.     
                    
 Redan på måndagskvällen lokal tid   
 hölls en ceremoni där Coney Barrett  
 svor att tjäna konstitutionen.    
  Mer om HD-utnämningen på nästa sida 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se