Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 150 SVT Text    Torsdag 18 jan 2018
  KULTUR PUBLICERAD 18 JANUARI     
                    
 Teaterförbundet utser kommission   
                    
 Teaterförbundet tillsätter en     
 kommission mot sexuella trakasserier. 
 Syftet är att komma till rätta med de 
 sexuella trakasserier, kränkningar  
 och tystnadskulturen som rapporterats 
 under metoo-rörelsen.         
                    
 Kommissionens uppgift blir att    
 analysera faktorerna bakom den så   
 kallade tystnadskulturen som sägs ha 
 rått i scen- och konstvärlden. Den  
 ska även undersöka hur kulturen kan  
 brytas, enligt ett pressmeddelande.  
                    
 Ordförande i kommissionen blir Anna  
 Wahl, professor i genus, organisation 
 och ledning vid KTH.         
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se