Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 160 SVT Text     Måndag 21 maj 2018
  BAKGRUND PUBLICERAD 21 MAJ      
                    
 Försvarets verksamhet halverad    
                    
 Den svenska försvarsmaktens verksamhet
 har halverats de senaste 28 åren.   
 Sedan 1990 har antalet regementen och 
 flottiljer minskat från 40 till 20.  
                    
 Den största neddragningen inom    
 Försvarsmakten skedde på 2000-talets 
 början - då skars antalet ner till  
 23 stycken.              
                    
 Därefter försvann även jägarregement- 
 ena i Östersund och Arvidsjaur, och  
 2005 lades även P18 på Gotland ner.  
                    
 I och med dagens återinvigning av P18 
 på Gotland blir de 20 regementena och 
 flottiljerna i landet 21 stycken.   
    Fortsättning på nästa sida    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se