Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 160 SVT Text    Torsdag 02 apr 2020
  BAKGRUND PUBLICERAD 1 APRIL     
                    
 Nya råd från Folkhälsomyndigheten   
                    
 Folkhälsomyndigheten presenterade   
 i dag onsdag nya allmänna råd om vad 
 som gäller vid sociala träffar som  
 inte faller under kategorin offentliga
 sammankomster, som exempelvis vid   
 privatfest och föreningsaktiviteter. 
                    
 Detta för att motverka spridningen av 
 covid-19. De nya råden bör följas av 
 alla och personer i riskgrupper, samt 
 över 70, bör vara särskilt försiktiga.
                    
 Alla verksamheter i Sverige är    
 skyldiga att vidta åtgärder för att  
 minska smittspridningen, enligt    
 Folkhälsomyndigheten. Detta är vad  
 som gäller:              
    Fortsättning på nästa sida    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se