Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 202 SVT Text     Måndag 17 feb 2020
 Källa: WebFG              
   BÖRSEN   SAMMANFATTNING 17/02  
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 9501 (11581)
 Höjda  71 (86)  Sänkta   53 (38)
 Oms. Stockholmbörsen   11450 (13876
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (17:14)  729.51 +0.24 
 OLJA & GAS       1871.23 +0.48 
 RÅVAROR        1909.25 +0.72 
 INDUSTRI        2367.37 +0.15 
 KONSUMENTVAROR     2532.17 +0.35 
 SJUKVÅRD        2574.17 +0.02 
 KONSUMENTTJÄNSTER   1300.78 +0.32 
 TELEKOMMUNIKATION   1039.28 +0.13 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 705.69 -0.67 
 EKONOMI        2432.87 +0.23 
 TEKNIK         1430.53 +0.42 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se