Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 202 SVT Text     Söndag 22 sep 2019
 Källa: SIX               
  BÖRSEN    SAMMANFATTNING 20/9  
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 21519 (15111)
 Höjda 52 ( 74)  Sänkta 69  ( 46)
 Oms. Stockholmsbörsen  23530 (16291)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (17:30)  629.90 -0.08 
 OLJA & GAS       1889.96 -0.78 
 RÅVAROR        1665.15 -1.38 
 INDUSTRI        2002.48 -0.21 
 KONSUMENTVAROR     2323.65 -0.54 
 SJUKVÅRD        2342.02 +0.25 
 KONSUMENTTJÄNSTER   1175.32 +0.08 
 TELEKOMMUNIKATION   1090.71 +1.23 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 402.65 +1.92 
 EKONOMI        1989.55 -0.03 
 TEKNIK         1230.54 +0.38 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se