Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 202 SVT Text     Lördag 08 aug 2020
 Källa: WebFG              
   BÖRSEN   SAMMANFATTNING 06/08  
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr  11368 (NaN)
 Höjda  52 (NaN)  Sänkta  78 (NaN)
 Oms. Stockholmbörsen    12920 (NaN)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (SLUT )  690.40 -0.13 
 OLJA & GAS       1524.01 +0.09 
 RÅVAROR         896.13 -0.57 
 INDUSTRI        2793.79 -0.30 
 KONSUMENTVAROR     2169.15 +0.24 
 SJUKVÅRD        2278.08 -0.01 
 KONSUMENTTJÄNSTER   1844.45 -0.53 
 TELEKOMMUNIKATION   1331.68 -0.51 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 537.52 -1.52 
 EKONOMI                
 TEKNIK                
 Vi har tekniska problem med sektordatan
 Felsökning pågår .           
     Index 100 = 31/12 1995     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se