Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 202 SVT Text     Måndag 18 feb 2019
 Källa: SIX               
  BÖRSEN      KL 15.03  18/2  
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 8369 (20748)
 Höjda 73 ( 93)  Sänkta 50  ( 32)
 Oms. Stockholmsbörsen   9413 (23067)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (15:02)  588.99 +0.22 
 OLJA & GAS       1798.29 +0.43 
 RÅVAROR        1647.79 +0.92 
 INDUSTRI        1783.95 -0.03 
 KONSUMENTVAROR     2229.39 +0.40 
 SJUKVÅRD        2274.40 +0.90 
 KONSUMENTTJÄNSTER    972.68 +0.06 
 TELEKOMMUNIKATION    986.75 +0.16 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 310.96 -1.37 
 EKONOMI        1936.98 +0.29 
 TEKNIK         1259.18 -0.10 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se