Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 202 SVT Text     Lördag 14 dec 2019
 Källa: SIX               
  BÖRSEN    SAMMANFATTNING 13/12 
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 21829 (19163)
 Höjda 85 ( 84)  Sänkta 40  ( 46)
 Oms. Stockholmsbörsen  23796 (20851)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (17:30)  671.48 +0.59 
 OLJA & GAS       1837.98 +0.98 
 RÅVAROR        1846.77 +0.12 
 INDUSTRI        2231.16 +0.98 
 KONSUMENTVAROR     2403.47 +0.80 
 SJUKVÅRD        2398.43 -0.44 
 KONSUMENTTJÄNSTER   1209.77 -0.30 
 TELEKOMMUNIKATION    996.74 +0.05 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 444.06 +1.31 
 EKONOMI        2097.65 +0.35 
 TEKNIK         1374.87 +1.78 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se