Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 202 SVT Text     Måndag 24 jun 2019
 Källa: SIX               
  BÖRSEN      KL 10.51  24/6  
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 4027 (23879)
 Höjda 42 ( 66)  Sänkta 77  ( 59)
 Oms. Stockholmsbörsen   4331 (25580)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (10:50)  614.81 -0.41 
 OLJA & GAS       1731.36 -0.09 
 RÅVAROR        1581.07 -0.77 
 INDUSTRI        1976.02 -0.48 
 KONSUMENTVAROR     2362.18 -0.01 
 SJUKVÅRD        2338.39 -1.10 
 KONSUMENTTJÄNSTER   1021.82 -0.39 
 TELEKOMMUNIKATION   1032.06 -0.21 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 363.82 -0.63 
 EKONOMI        1901.91 -0.03 
 TEKNIK         1359.83 -1.37 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se