Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 500 SVT Text     Lördag 23 feb 2019
                    
                    
               SVT Text  
                    
 Svenska Spel och ATG bort ur utbudet 
                    
 Från och med 1 januari 2019 får    
 Sverige en ny spellag. SVT har    
 beslutat att ta bort allt spelinnehåll
 från Svenska Spel och ATG på SVT Text 
 i samband med att den nya lagen träder
 i kraft.               
                    
 -Vårt beslut är en logisk följd av  
 omregleringen av den svenska     
 spelmarknaden, säger Jan Helin,    
 programdirektör på SVT.        
                    
 Omregleringen innebär att spelmarkna- 
 den öppnas upp för kommersiella    
 aktörer att söka spellicens i Sverige.
    Fortsättning på nästa sida    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se