Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 502 SVT Text     Fredag 26 feb 2021
  Svenska Spel och ATG bort ur utbudet 
                    
                    
 Man kan tänka sig att det är äldre  
 tittare som följt spelresultat via  
 SVT Text. Ni tror inte att det är   
 svårt för dem att hitta nya digitala 
 plattformar?             
                    
 Vi förstår om tittare haft för vana  
 att följa spelresultaten via SVT:s  
 text-tv, men är övertygade om att det 
 går lätt att nya källor för      
 spelresultat.             
                    
 Är inte detta en diskriminering av en 
 äldre målgrupp?            
                    
 Att följa spelresultaten via text-tv 
 är nog mer av en vana än okunskap och 
 tillgång till digitala plattformar.  
                    
    Fortsättning på nästa sida    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se