Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 503 SVT Text     Fredag 22 jan 2021
  Svenska Spel och ATG bort ur utbudet 
                    
                    
 Står det inte i ert sändningstillstånd
 att ni ska tillhandahålla text-tv och 
 vara tillgängliga för alla?      
                    
 I vårt sändningstillstånd står att vi 
 ska sända sökbar text-tv till hela  
 landet, men innehållet för sidorna  
 finns inte angivet i detalj, mer än  
 att vi där ska följa samma villkor i 
 sändningsrätten som övrigt innehåll. 
                    
 Kommer målservice och resultatbörsen 
 att finnas kvar?           
                    
 Ja, både målservice och resultatbörsen
 kommer att vara kvar. De sidor som  
 försvinner är sidorna 550-590.    
                    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se