Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 111 SVT Text     Måndag 30 mar 2020
  INRIKES PUBLICERAD 29 MARS     
                    
 "Experiment låsa in en befolkning"  
                    
 Sveriges taktik i coronabekämpningen 
 har i andra länder börjat kallas "det 
 svenska experimentet". Nu vänder   
 Folkhälsomyndighetens generaldirektör 
 Johan Carlson på kritiken och riktar 
 den mot länder med tuffa förbud.   
                    
 -Det är ett väldigt knepigt experiment
 att låsa in en befolkning i fyra, fem 
 månader, säger han i SVT:s Agenda.  
                    
 Förutom att få en mängd negativa kon- 
 sekvenser, efterföljs den typen av  
 regler sällan, menar han. - Ska man  
 lyckas med åtgärder som behöver hållas
 kvar under månader, så måste man ha en
 acceptans och förståelse, säger han. 
     Mer på nästa sida       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se