Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 107 SVT Text     Lördag 23 feb 2019
  INRIKES PUBLICERAD 23 FEBRUARI   
                    
 Appinformation delas med Facebook   
                    
 Miljontals appanvändare kan omedvetet 
 ha delat med sig av privat information
 till Facebook, rapporterar The Wall  
 Street Journal.            
                    
 Tidningens granskning visar att använ-
 daren inte ens behöver ha ett konto på
 Facebook för att dela informationen. 
 Elva av 70 undersökta hälso- och   
 finansappar som är populära i USA   
 skickar information till Facebook.  
                    
 Det handlar bl.a. om en app där kvin- 
 nor kan fylla i sin menscykel och en 
 som mäter pulsen. Några av apparna är 
 tillgängliga för svenska användare.  
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se