Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 112 SVT Text     Söndag 20 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 20 MAJ      
                    
 Regeringen satsar på cancervården   
                    
 Regeringen har fattat beslut om en  
 långsiktig inriktning för cancervården
 fram till 2025.            
                    
 Syftet är att minska köerna till   
 cancerbehandling och ge rätt stöd vid 
 rehabilitering av cancersjuka     
 patienter samt att bättre ta vara på 
 den digitala teknikens möjligheter.  
                    
 Försäkringskassan, Socialstyrelsen och
 Myndigheten för vård- och omsorg har 
 fått i uppdrag att analysera och lämna
 förslag inom respektive ansvarsområde 
 under 2019. FK ska ta fram underlag  
 till hur tidigare cancersjuka personer
 lättare kan återvända till arbete.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se