Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 112 SVT Text    Torsdag 22 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 22 FEBRUARI   
                    
 Fler kvinnor för vattenförlossning  
                    
 Allt fler kvinnor vill föda i vatten, 
 och för kvinnan kan det ge naturlig  
 smärtlindring och minska risken för  
 förlossningsskador. Det visar den   
 första svenska studien av vatten-   
 förlossningar.            
                    
 -Vi har sett att kvinnorna får färre 
 bristningar i underlivet. Vattnet gör 
 det möjligt för den födande kvinnan  
 att röra sig på ett bra sätt, säger  
 barnmorskan Hanna Ulfsdottir.     
                    
 I Sverige i dag är det bara BB i Ystad
 som erbjuder vattenförlossning, men i 
 många andra länder är det relativt  
 vanlig.                
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se