Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 136 SVT Text     Lördag 08 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 8 AUGUSTI    
                    
 Hongkongledare: Brutala sanktioner  
                    
 Kinatrogna toppar fördömer USA:s sank-
 tioner mot Hongkongs högsta politiker 
 Carrie Lam samt ytterligare tio    
 kinesiska företrädare.        
                    
 -Den här typen av sanktioner - om de 
 riktas mot tjänstemän eller ledare i 
 ett annat land - är brutala,     
 oproportionerliga och orimliga, säger 
 handelssekreterare Edward Yau.    
                    
 Sanktionerna infördes efter den om-  
 stridda säkerhetslag som Kina införde 
 i Hongkong i slutet av juni. De inne- 
 bär att de berördas tillgångar i USA 
 fryses samt att amerikanska medborgare
 förbjuds att göra affärer med dem.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se