Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 202 SVT Text    Torsdag 13 dec 2018
 Källa: SIX               
  BÖRSEN      KL 08.49  13/12 
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr    (17733)
 Höjda   (115)  Sänkta    ( 10)
 Oms. Stockholmsbörsen     (18926)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (08:35)  552.14    
 OLJA & GAS       1453.74    
 RÅVAROR        1514.05    
 INDUSTRI        1615.09    
 KONSUMENTVAROR     2011.71    
 SJUKVÅRD        2161.63    
 KONSUMENTTJÄNSTER    997.22    
 TELEKOMMUNIKATION   1015.19    
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 323.64    
 EKONOMI        1844.06    
 TEKNIK         1181.74    
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se