Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 202 SVT Text     Måndag 22 jan 2018
 Källa: SIX               
  BÖRSEN    SAMMANFATTNING 19/1  
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 15956 (16632)
 Höjda 84 ( 53)  Sänkta 30  ( 66)
 Oms. Stockholmsbörsen  17208 (17971)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (17:30)  590.62 +0.51 
 OLJA & GAS       1297.75 -0.02 
 RÅVAROR        1922.90 +0.89 
 INDUSTRI        1920.92 +0.94 
 KONSUMENTVAROR     2218.94 +0.71 
 SJUKVÅRD        1748.38 +1.07 
 KONSUMENTTJÄNSTER   1059.38 +0.55 
 TELEKOMMUNIKATION    903.62 -0.51 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 271.02 -1.38 
 EKONOMI        1958.26 -0.03 
 TEKNIK         1031.54 +0.87 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se