Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 236 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180418     1(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Alpcot Capital Management Ltd     
 Balanserad    109.33      2.68
 Offensiv R    105.29      3.11
                    
 AMF Fonder               
 Balansfond    274.82  0.23  1.68
                    
 Banque de Luxembourg          
 BLFlexible EUR  157.77 -0.05  1.98
 Global30  EUR 1378.58 -0.05  5.07
 Global50  EUR 1715.54 -0.05  5.28
 Global75  EUR 2407.13 -0.05  5.01
                    
 CB Fonder               
 SaveEarth RCEUR  16.31 -0.05  4.18
                    
                    
 236 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180418     2(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 HorisontOff    164.08      0.84
 HorisontFörsik  174.72      0.53
 HorisontBal    211.75      0.92
                    
 Evli Bank               
 FinlandMix EUR   8.34 -0.05  5.76
                    
 Granit Fonder             
 Basfonden A    115.95     -1.45
                    
 Gustavia Fonder            
 Zensum Trygg              
                    
 Handelsbanken Fonder          
 MultAsset 50   193.50  0.30  2.17
                    
 236 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180418     3(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Handelsbanken Funds          
 Pens.40 Prem   131.95  0.19  1.30
 Pens.50 Prem   164.90  0.40  1.86
 Pens.60 Prem   200.52  0.71  2.64
 Pens.70 Prem   204.00  0.78  2.86
 Pens.80 Prem   204.35  0.77  3.07
                    
 IKC Fonder AB             
 IKC 0-50     109.48      1.43
 Opportunities   134.42      9.73
 Pen. Variabel   139.45      7.60
                    
 Insiderfonder             
 Inside Active Glb.186.28      1.33
                    
 ISEC Services AB            
 EnergRåvaror    59.44  1.23  5.75
 236 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180418     4(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 JP Morgan Asset Mgmt          
 EUR GbBa AacEUR 1858.76  0.28  5.51
                    
 Lannebo                
 Mixfond      23.21  0.26  0.96
                    
 Lundmark & Co Fondförvaltning     
 Advisor Världen  156.93      0.64
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2010    191.36      0.37
 Pensio2015    194.05      0.36
 Pensio2020    212.77      0.62
 Pensio2025    238.45      1.17
 Pensio2030    239.42      1.56
 Pensio2035    126.98      1.75
 Pensio2040    127.24      1.91
 236 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180418     5(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2045    151.18      1.99
 Trygghet     364.64  0.13  0.83
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 158.08  0.21  2.55
 Stra. Försiktig  129.20  0.12  1.55
 Stra. Offensiv  208.58  0.41  3.99
 Stra. Sve/Världen 166.82  0.39  2.51
 Stra. Världen   176.99  0.30  3.24
 Tillväxtmarknader 135.42  0.37  5.39
                    
 Naventi Kapitalförvaltning AB     
 Balanserad Flex  151.67  0.30  3.79
 Defensiv Flex   128.77  0.07  2.05
 Offensiv Flex   182.03  0.46  5.29
 Tillväxtsmarkn.  148.95  0.82  3.33
 236 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     171023     6(6)
  PPM BLANDFONDER A-M   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2020    209.83      6.46
 Pensio2020    209.83      6.46
 Pensio2025    233.86      7.80
 Pensio2025    233.86      7.80
 Pensio2030    233.95      8.63
 Pensio2030    233.95      8.63
 Pensio2035    123.85      9.11
 Pensio2035    123.85      9.11
 Pensio2040    123.92      9.39
 Pensio2045    146.97      9.44
 Pensio2045    146.97      9.44
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 150.67      4.19
 Stra. Balanserad 150.67      4.19
 Stra. Försiktig  125.90      3.15
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se