Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 236 SVT Text     Tisdag 19 jun 2018
 Källa: SIX     180618     1(4)
  PPM BLANDFONDER A-L   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Alpcot Capital Management Ltd     
 Balanserad    111.03      4.27
 Offensiv R    107.13      4.92
                    
 AMF Fonder               
 Balansfond    279.80 -0.21  3.52
                    
 Banque de Luxembourg          
 BLFlexible EUR  164.35  0.22  4.56
 Global30  EUR 1405.94  0.22  5.47
 Global50  EUR 1767.33  0.22  6.76
 Global75  EUR 2501.73  0.22  7.43
                    
 CB Fonder               
 SaveEarth RCEUR  17.31  0.22  8.83
                    
                    
 236 SVT Text     Tisdag 19 jun 2018
 Källa: SIX     180618     2(4)
  PPM BLANDFONDER A-L   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 HorisontOff    168.05      3.28
 HorisontFörsik  176.67      1.65
 HorisontBal    215.85      2.87
                    
 Evli Bank               
 FinlandMix EUR   8.51  0.22  6.23
                    
 Granit Fonder             
 Basfonden A    115.41     -1.91
                    
 Gustavia Fonder            
 Zensum Trygg              
                    
 Handelsbanken Fonder          
 MultAsset 50   197.32  0.25  4.19
                    
 236 SVT Text     Tisdag 19 jun 2018
 Källa: SIX     180618     3(4)
  PPM BLANDFONDER A-L   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Handelsbanken Funds          
 Pens.40 Prem   133.82  0.19  2.74
 Pens.50 Prem   169.04  0.21  4.42
 Pens.60 Prem   208.66  0.27  6.80
 Pens.70 Prem   213.19  0.29  7.50
 Pens.80 Prem   213.83  0.33  7.85
                    
 IKC Fonder AB             
 IKC 0-50     110.68      2.54
 Opportunities   135.10     10.29
 Pen. Variabel   144.42     11.44
                    
 Insiderfonder             
 Inside Active Glb.191.46      4.15
                    
 ISEC Services AB            
 EnergRåvaror    65.18  0.60  15.96
 236 SVT Text     Tisdag 19 jun 2018
 Källa: SIX     180618     4(4)
  PPM BLANDFONDER A-L   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 JP Morgan Asset Mgmt          
 EUR GbBa AacEUR 1867.81  0.22  4.41
                    
 Lannebo                
 Mixfond      23.58 -0.21  2.57
                    
 Lundmark & Co Fondförvaltning     
 Advisor Världen  189.35     21.43
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2010    193.13      1.30
 Pensio2015    195.80      1.27
 Pensio2020    216.18      2.23
 Pensio2025    245.79      4.29
 Pensio2030    248.51      5.42
 Pensio2035    132.28      6.00
 Pensio2040    132.91      6.45
 236 SVT Text     Tisdag 19 jun 2018
 Källa: SIX     180604     5(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2045    157.96      6.56
 Trygghet     369.52 -0.20  2.18
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 161.97      5.07
 Stra. Försiktig  130.77      2.78
 Stra. Offensiv  217.44      8.41
 Stra. Sve/Världen 171.37      5.30
 Stra. Världen   183.07      6.78
 Tillväxtmarknader 137.06      6.66
                    
 Naventi Kapitalförvaltning AB     
 Balanserad Flex  155.06 -0.11  6.11
 Defensiv Flex   128.00  0.02  1.44
 Offensiv Flex   189.16 -0.21  9.41
 Tillväxtsmarkn.  155.80  0.35  8.08
 236 SVT Text     Tisdag 19 jun 2018
 Källa: SIX     171023     6(6)
  PPM BLANDFONDER A-M   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2020    209.83      6.46
 Pensio2020    209.83      6.46
 Pensio2025    233.86      7.80
 Pensio2025    233.86      7.80
 Pensio2030    233.95      8.63
 Pensio2030    233.95      8.63
 Pensio2035    123.85      9.11
 Pensio2035    123.85      9.11
 Pensio2040    123.92      9.39
 Pensio2045    146.97      9.44
 Pensio2045    146.97      9.44
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 150.67      4.19
 Stra. Balanserad 150.67      4.19
 Stra. Försiktig  125.90      3.15
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se