Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 236 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180123     1(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Alpcot Capital Management Ltd     
 Balanserad    108.85      2.23
 Offensiv R    105.81      3.62
                    
 AMF Fonder               
 Balansfond    276.44  0.38  2.28
                    
 Banque de Luxembourg          
 BLFlexible EUR  164.51  0.23  0.67
 Global30  EUR 1389.81  0.23  0.29
 Global50  EUR 1738.02  0.23  0.98
 Global75  EUR 2462.90  0.23  1.73
                    
 CB Fonder               
 SaveEarth RCEUR  17.10  0.23  3.41
                    
                    
 236 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180123     2(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 HorisontOff    165.23      1.55
 HorisontFörsik  174.93      0.65
 HorisontBal    212.20      1.13
                    
 Evli Bank               
 FinlandMix EUR   8.45  0.23  1.55
                    
 Granit Fonder             
 Basfonden A    120.98      2.83
                    
 Gustavia Fonder            
 Zensum Trygg   103.97        
                    
 Handelsbanken Funds          
 MultAsset 50   192.94  0.20  1.87
 Pens.40 Prem   131.12  0.09  0.67
 236 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180123     3(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Handelsbanken Funds          
 Pens.50 Prem   164.51  0.21  1.62
 Pens.60 Prem   200.85  0.36  2.81
 Pens.70 Prem   204.45  0.40  3.09
 Pens.80 Prem   204.41  0.41  3.10
                    
 IKC Fonder AB             
 IKC 0-50     108.59      0.60
 Opportunities   130.88      6.84
 Pen. Variabel   135.98      4.92
                    
 Insiderfonder             
 Inside Active Glb.186.48      1.44
                    
 ISEC Services AB            
 EnergRåvaror    58.24  1.09  3.61
                    
 236 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180123     4(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 JP Morgan Asset Mgmt          
 EUR GbBa AacEUR 1920.50  0.23  3.26
                    
 Lannebo                
 Mixfond      23.34  0.17  1.52
                    
 Lundmark & Co Fondförvaltning     
 Advisor Världen  150.68     -3.37
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2010    193.07      1.27
 Pensio2015    195.82      1.28
 Pensio2020    214.52      1.45
 Pensio2025    240.19      1.91
 Pensio2030    241.28      2.35
 Pensio2035    128.03      2.59
 Pensio2040    128.29      2.75
 236 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180123     5(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2045    152.39      2.81
 Trygghet     368.11  0.27  1.79
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 156.94      1.81
 Stra. Försiktig  128.54      1.03
 Stra. Offensiv  208.28      3.84
 Stra. Sve/Världen 168.08      3.28
 Stra. Världen   176.16      2.75
 Tillväxtmarknader 135.36      5.34
                    
 Naventi Kapitalförvaltning AB     
 Balanserad Flex  151.40  0.49  3.60
 Defensiv Flex   128.57  0.25  1.89
 Offensiv Flex   181.44  0.64  4.95
 Tillväxtsmarkn.  151.43  0.68  5.05
 236 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     171023     6(6)
  PPM BLANDFONDER A-M   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2020    209.83      6.46
 Pensio2020    209.83      6.46
 Pensio2025    233.86      7.80
 Pensio2025    233.86      7.80
 Pensio2030    233.95      8.63
 Pensio2030    233.95      8.63
 Pensio2035    123.85      9.11
 Pensio2035    123.85      9.11
 Pensio2040    123.92      9.39
 Pensio2045    146.97      9.44
 Pensio2045    146.97      9.44
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 150.67      4.19
 Stra. Balanserad 150.67      4.19
 Stra. Försiktig  125.90      3.15
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se