Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 236 SVT Text     Fredag 17 aug 2018
 Källa: SIX     180817     1(4)
  PPM BLANDFONDER A-L   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Alpcot Capital Management Ltd     
 Balanserad    111.75      4.95
 Offensiv R    107.89      5.66
                    
 AMF Fonder               
 Balansfond    284.30  0.25  5.19
                    
 Banque de Luxembourg          
 BLFlexible EUR  161.32  0.08  5.01
 Global30  EUR 1383.80  0.08  6.22
 Global50  EUR 1740.79  0.08  7.59
 Global75  EUR 2475.73  0.08  8.77
                    
 CB Fonder               
 SaveEarth RCEUR  17.01  0.08  9.42
                    
                    
 236 SVT Text     Fredag 17 aug 2018
 Källa: SIX     180817     2(4)
  PPM BLANDFONDER A-L   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 HorisontOff    171.59      5.46
 HorisontFörsik  178.21      2.54
 HorisontBal    219.18      4.46
                    
 Evli Bank               
 FinlandMix EUR   8.40  0.08  7.30
                    
 Granit Fonder             
 Basfonden A    113.56     -3.48
                    
 Gustavia Fonder            
 Zensum Trygg              
                    
 Handelsbanken Fonder          
 MultAsset 50   198.84  0.05  4.99
                    
 236 SVT Text     Fredag 17 aug 2018
 Källa: SIX     180817     3(4)
  PPM BLANDFONDER A-L   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Handelsbanken Funds          
 Pens.40 Prem   134.71  0.08  3.42
 Pens.50 Prem   171.27  0.18  5.79
 Pens.60 Prem   213.29  0.29  9.17
 Pens.70 Prem   218.41  0.32  10.13
 Pens.80 Prem   219.20  0.34  10.56
                    
 IKC Fonder AB             
 IKC 0-50     111.99      3.75
 Opportunities   129.18      5.45
 Pen. Variabel   145.73     12.45
                    
 Insiderfonder             
 Inside Active Glb.201.39      9.55
                    
 ISEC Services AB            
 EnergRåvaror    65.72  0.77  16.92
 236 SVT Text     Fredag 17 aug 2018
 Källa: SIX     180817     4(4)
  PPM BLANDFONDER A-L   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 JP Morgan Asset Mgmt          
 EUR GbBa AacEUR 1858.12  0.11  6.36
                    
 Lannebo                
 Mixfond      23.61  0.43  2.70
                    
 Lundmark & Co Fondförvaltning     
 Advisor Världen  169.64      8.79
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2010    195.37      2.47
 Pensio2015    197.95      2.38
 Pensio2020    219.23      3.67
 Pensio2025    250.96      6.48
 Pensio2030    254.68      8.04
 Pensio2035    135.80      8.82
 Pensio2040    136.63      9.43
 236 SVT Text     Fredag 17 aug 2018
 Källa: SIX     180731     5(5)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2045    159.82      7.82
 Trygghet     368.80 -0.02  1.98
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 161.18      4.56
 Stra. Försiktig  130.21      2.34
 Stra. Offensiv  216.52      7.95
 Stra. Världen   182.00      6.16
 Tillväxtmarknader 128.03     -0.37
                    
 Naventi Kapitalförvaltning AB     
 Balanserad Flex  153.32 -0.22  4.92
 Defensiv Flex   127.38 -0.06  0.95
 Offensiv Flex   186.20 -0.36  7.70
 Tillväxtsmarkn.  146.80 -0.40  1.84
                    
 236 SVT Text     Fredag 17 aug 2018
 Källa: SIX     171023     6(6)
  PPM BLANDFONDER A-M   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2020    209.83      6.46
 Pensio2020    209.83      6.46
 Pensio2025    233.86      7.80
 Pensio2025    233.86      7.80
 Pensio2030    233.95      8.63
 Pensio2030    233.95      8.63
 Pensio2035    123.85      9.11
 Pensio2035    123.85      9.11
 Pensio2040    123.92      9.39
 Pensio2045    146.97      9.44
 Pensio2045    146.97      9.44
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 150.67      4.19
 Stra. Balanserad 150.67      4.19
 Stra. Försiktig  125.90      3.15
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se