Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 236 SVT Text     Tisdag 11 dec 2018
 Källa: SIX     181210     1(4)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Alpcot Capital Management Ltd     
 Offensiv R     98.46     -3.58
                    
 AMF Fonder               
 Balansfond    267.87 -1.15  -0.89
                    
 Banque de Luxembourg          
 Global30  EUR 1368.35  0.57  3.09
 Global50  EUR 1699.00  0.57  3.07
 Global75  EUR 2377.15  0.57  2.51
 BLFlexible EUR  157.16  0.57  0.41
                    
 CB Fonder               
 SaveEarth RCEUR  15.54  0.57  -1.88
                    
 Danske Invest             
 HorisontOff    159.43     -2.02
 236 SVT Text     Tisdag 11 dec 2018
 Källa: SIX     181210     2(4)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 HorisontFörsik  171.43     -1.36
 HorisontBal    206.40     -1.63
                    
 Evli Bank               
 FinlandMix EUR   8.09  0.57  1.49
                    
 Granit Fonder             
 Basfonden A    107.38     -8.73
                    
 Handelsbanken Fonder          
 MultAsset 50   189.18  0.57  -0.11
                    
 IKC Fonder AB             
 IKC 0-50     108.37      0.40
 Opportunities   124.59      1.71
 Pen. Variabel   134.58      3.84
 236 SVT Text     Tisdag 11 dec 2018
 Källa: SIX     181210     3(4)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Insiderfonder             
 Inside Active Glb.180.99     -1.55
                    
 ISEC Services AB            
 EnergRåvaror    57.21      1.78
                    
 JP Morgan Asset Mgmt          
 EUR GbBa AacEUR 1784.26  0.57  0.17
                    
 Lannebo                
 Mixfond      21.79 -1.27  -5.22
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2015    190.60     -1.42
 Pensio2020    210.52     -0.45
 Pensio2025    238.00      0.98
 Pensio2030    239.27      1.50
 236 SVT Text     Tisdag 11 dec 2018
 Källa: SIX     181210     4(4)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Pensio2035    126.88      1.67
 Pensio2040    127.24      1.91
 Pensio2045    151.36      2.11
 Trygghet     346.70 -1.19  -4.13
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 154.07     -0.05
 Stra. Försiktig  126.68     -0.43
 Stra. Offensiv  200.82      0.12
 Stra. Sve/Världen 159.94     -1.72
 Stra. Världen   171.48      0.02
                    
 Naventi Kapitalförvaltning AB     
 Balanserad Flex  139.37 -2.09  -4.63
 Defensiv Flex   121.14 -0.80  -4.00
 Offensiv Flex   163.64 -2.98  -5.35
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se