Sida 235

sida 235-01
235 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 1(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö SLUTKURSER Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Aberdeen Select EM BoUSD 47.9 0.26 -3.59 Aktie-Ansvar Avkastning 116.4 0.02 0.42 Alfred Berg Obligation* NOK 122.9 AMF Rtf kort 111.4 Rtf lång 151.1 -0.01 -0.43 Räntef. Mix 119.4 0.01 -1.26 Banque de Luxembourg BondEUR* EUR 1085.9 -0.01 -0.79 GlobalBond* EUR 685.5 -0.02 -0.83
sida 235-02
235 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 2(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö SLUTKURSER Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Carnegie Fonder CorpBond* 435.1 0.03 1.77 Likviditet A 1216.9 0.14 Obl A 1026.8 -0.03 -1.59 Catella Avkastningsf. 131.8 0.02 0.41 Cicero Fonder Avkastning A 123.7 0.61 Coeli Fonder N Företagsob* 116.6 0.03 2.31 Danske Invest Gl Cor Bond S* 170.9 -0.01 -0.44 HorisontRänta* 121.5 0.04 -0.93
sida 235-03
235 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 3(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö SLUTKURSER Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Danske Invest Sve Likv 1188.3 0.26 Sverige Ränta 1160.2 -0.03 -0.74 Sverige Ränta S 1160.2 -0.03 -0.74 SvKort Ränta SI 1188.3 0.26 Enter Fonder Cross Credit 1063.3 0.01 1.00 Evli EM Credit* EUR 122.4 0.01 -0.59 Evli Fondbolag Cor. Bnd B* 1426.3 0.66 High Yield* EUR 302.0 0.03 2.30 High Yield B* 1664.5 0.03 2.42 Likviditet Hedg 1062.1 0.03 0.50
sida 235-04
235 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 4(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö SLUTKURSER Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Evli Fondbolag Statsoblig* EUR 52.0 -0.07 -1.90 F & C BMGbConvBd* EUR 22.1 -0.27 2.88 Folksam Fond LO Obligation 140.9 -0.03 -0.64 Handelsbanken Kortränta 145.4 0.01 0.10 LångräntaCrA1 117.8 0.01 -1.22 Holberg Kreditt*
sida 235-05
235 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 5(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö SLUTKURSER Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år IKC Fonder Avkastning* 128.1 0.05 2.46 Lannebo Fonder Likviditet 116.8 0.01 0.47 Länsförsäkringar Kort Räntefond 104.6 0.16 KortRtaFtg* 102.5 Lång Räntefond 165.7 -0.04 -0.78 Nordea Obligation 132.6 -1.89 Realränte 161.6 0.10 0.23 Stra Ränta 138.5 0.02 -0.87 Swedish Bond St 100.6 0.01 0.05
sida 235-06
235 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 6(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö SLUTKURSER Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Pareto AM Global Corp. Bn 109.9 0.01 0.92 Pictet EUR Bds-R* EUR 569.9 -0.04 -2.92 EUR Crp.BdsREUR 196.3 -0.02 -0.73 Gl Em.Dbt-R*USD 388.5 0.36 -4.30 Glb Bd R U* USD 198.8 0.04 -5.78 SEB Dynamisk Räntefond* 104.4 -0.02 0.03 SEB Övriga Green Bond Fund 101.2 -0.02 -0.42 KoRäSEK* 10.1 0.06 Obl SEK* 11.3 0.01 -0.55 ObliFlex* 10.2 -0.02
sida 235-07
235 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 7(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö SLUTKURSER Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år SEB Övriga Realrte LU* 13.8 -0.01 Seligson & Co Euro-oblig. EUR 4.3 -0.30 -2.73 Simplicity Ftg.obl A 130.3 0.02 1.49 Glb Corp Bnd 126.6 1.71 Likviditet 112.7 0.28 Sjunde AP-fonden AP7 Räntefond* 112.8 0.02 -0.14 SKAGEN Fonder Tellus A* 104.4 0.23 1.16
sida 235-08
235 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 8(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö SLUTKURSER Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Skandia Fonder Kapitalmarknad 184.0 -0.01 -0.62 Kortränte 131.2 0.01 -0.05 Realränte 150.8 0.13 0.47 Spiltan Fonder Högräntefond 120.5 0.06 1.93 RF Sverige 127.8 0.03 0.90 SPP Fonder FörOblFo* 115.7 0.01 0.82 Grön Oblig.f.A* 105.4 0.01 0.10 Obligationsf. A 152.1 -0.96 Penning* 118.3 0.04 Swedbank Robur Räntefond Kort 101.2 0.08
sida 235-09
235 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 9(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö SLUTKURSER Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Swedbank Robur RäntePens 13.7 -0.72 Ålandsbanken Euro Bond S* 316.8 0.03 0.97 Euro High YiEUR 45.6 0.02 1.99 Öhman FRN Hållbar A* 112.2 0.02 0.78 Ftgsobl* 122.3 0.03 0.84 Föret.obl 2 A* 121.4 0.02 0.24 Kort Ränta* 95.5 -0.03 Obligation* 133.9 0.01 -0.70 Real A* 119.8 0.26