Sida 235

sida 235-01
235 SVT Text fredag 20 maj 2022 Källa: WebFG 220520 1(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö KL 12.55 Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Aberdeen Select EM BoUSD 39.1 -0.59 -16.85 Aktie-Ansvar Avkastning 115.8 -0.03 -0.75 AMF Rtf kort 110.2 -0.01 -1.04 Rtf lång 141.8 0.19 -6.07 Räntef. Mix 113.1 0.26 -4.72 Banque de Luxembourg BondEUR EUR 92.5 0.03 -4.72 GlobalBond EUR 90.4 -0.10 -6.97 Carnegie Fonder CorpBond 430.2 -0.31 -2.85
sida 235-02
235 SVT Text fredag 20 maj 2022 Källa: WebFG 220520 2(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö KL 12.55 Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Carnegie Fonder Likviditet A 1208.5 -0.03 -0.63 Obl A 938.4 0.46 -8.41 Celina Fondförvaltning Avkastningsf. 129.7 -0.04 -1.98 Cicero Fonder Avkastning A 122.1 -0.09 -1.95 Coeli Fonder N Företagsob 115.7 -0.24 -3.34 Danske Invest Gl Cor Bond S* 154.8 -0.01 -8.86 HorisontRänta 112.4 0.20 -7.50 Sve Likv 1168.4 -0.01 -1.63
sida 235-03
235 SVT Text fredag 20 maj 2022 Källa: WebFG 220520 3(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö KL 12.55 Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Danske Invest Sverige Ränta 1061.8 0.21 -7.57 Sverige Ränta S 1061.8 0.21 -7.57 SvKort Ränta SI 1168.4 -0.01 -1.63 Enter Fonder Cross Credit 1070.6 -0.05 -0.95 Evli EM Credit* EUR 108.7 -0.12 -11.51 Evli Fondbolag Cor. Bnd B* 1293.3 -0.11 -9.16 High Yield* EUR 279.7 -0.06 -8.17 High Yield B* 1546.6 -0.06 -8.11 Likviditet Hedg 1062.4 -0.01 -0.46 Statsoblig* EUR 47.1 0.03 -8.65
sida 235-04
235 SVT Text fredag 20 maj 2022 Källa: WebFG 220520 4(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö KL 12.55 Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år F & C BMGbConvBd* EUR 20.1 -0.44 -11.31 Folksam Fond LO Obligation 130.3 0.21 -7.08 Handelsbanken Kortränta 144.8 -0.01 -0.49 LångräntaCrA1 108.1 0.33 -7.64 Holberg Kreditt IKC Fonder Avkastning 131.5 -0.02 -0.59
sida 235-05
235 SVT Text fredag 20 maj 2022 Källa: WebFG 220520 5(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö KL 12.55 Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Lannebo Fonder Räntefond Kort 116.5 -0.04 -0.63 Länsförsäkringar Kort Räntefond 103.3 -0.01 -1.30 Lång Räntefond 155.9 0.24 -5.62 Nordea Obligation 119.7 0.62 -9.72 Realränte 164.4 0.45 -2.66 Stra Ränta 126.5 0.18 -8.17 Swedish Bond St 96.9 0.03 -3.25 Pareto AM Global Corp. Bn 103.9 -0.43 -6.68
sida 235-06
235 SVT Text fredag 20 maj 2022 Källa: WebFG 220520 6(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö KL 12.55 Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Pictet EUR Bds-R* EUR 493.3 -0.01 -11.90 EUR Crp.BdsREUR 175.4 -0.04 -9.35 Gl Em.Dbt-R*USD 335.6 -0.13 -13.44 Glb Bd R U* USD 163.1 0.26 -15.36 SEB Dynamisk Räntefond 101.2 0.03 -3.86 SEB Övriga Green Bond Fund 95.7 0.01 -5.18 KoRäSEK 10.1 -0.01 -0.78 Obl SEK* 10.5 -0.05 -6.53 ObliFlex 9.9 -2.38 Realrte LU 13.8 0.68 -0.27
sida 235-07
235 SVT Text fredag 20 maj 2022 Källa: WebFG 220520 7(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö KL 12.55 Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Seligson & Co Euro-oblig. EUR 3.8 0.73 -9.41 Simplicity Ftg.obl A 128.5 -0.16 -3.18 Glb Corp Bnd 121.7 -0.39 -5.83 Likviditet 112.6 -0.03 -0.41 Sjunde AP-fonden AP7 Räntefond 106.8 0.09 -4.77 SKAGEN Fonder Tellus A 106.9 -0.08 0.18 Skandia Fonder Kapitalmarknad 170.2 0.25 -7.04 Kortränte 130.1 -0.01 -0.73
sida 235-08
235 SVT Text fredag 20 maj 2022 Källa: WebFG 220520 8(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö KL 12.55 Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Skandia Fonder Realränte 151.2 0.35 -4.14 Spiltan Fonder Högräntefond 122.2 -0.19 -1.32 RF Sverige 128.7 -0.06 -0.56 SPP Fonder FRNFörOblFo 114.0 -0.12 -2.08 Grön Oblig.f.A 99.9 0.08 -4.98 Korträntefond 118.0 -0.28 Obligat.f.A 140.9 0.41 -7.40 Swedbank Robur Räntefond Kort 100.3 -0.73 RäntePens 12.7 0.24 -6.74
sida 235-09
235 SVT Text fredag 20 maj 2022 Källa: WebFG 220520 9(9) PPM RÄNTEFONDER A-Ö KL 12.55 Va- Fond- Utv. sek i % luta kurs 1 dag i år Ålandsbanken Euro Bond S* 305.0 -0.03 -4.59 Euro High YiEUR 44.0 -0.05 -6.39 Öhman FRN Hållbar A 111.0 -0.06 -1.75 Ftgsobl 119.8 -0.09 -3.73 Föret.obl 2 A 115.0 0.03 -5.07 Kort Ränta 94.3 -1.07 Obligation* Real A 121.5 0.58 -2.67