Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
        SJÖVÄDER      1(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 17:29   
    Utsikter till onsdag midnatt   
                    
 Väderoversikt             
 Ett lågtryck passerar norra     
 Skandinavien. Det följs i morgon   
 onsdag av en högtrycksrygg som växer 
 in västerifrån över Skandinavien.   
                    
 Tyska bukten              
 Väst 8-13, avtagande, i natt 4-9. I  
 morgon sydväst och ökande, under   
 eftermiddagen 7-11. Först måttlig till
 god sikt, i morgon regn med måttlig  
 till dålig sikt.           
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
        SJÖVÄDER      2(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 17:29   
    Utsikter till onsdag midnatt   
                    
 Fiskebankarna             
 Väst eller nordväst 8-13, avtagande, i
 natt 4-9. I morgon sydväst, under   
 eftermiddagen ökande 7-12. Först   
 måttlig till god sikt, i morgon regn 
 med måttlig till dålig sikt.     
                    
 Syd Utsira               
 Nordväst 8-13, avtagande, i natt 5-10.
 I morgon bitti omslag till syd och  
 efterhand ökande, eftermiddagen  
 7-12. Först måttlig till god sikt, i 
 morgon regn med måttlig till dålig  
 sikt                 
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
        SJÖVÄDER      3(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 17:29   
    Utsikter till onsdag midnatt   
                    
 Skagerack               
 Väst 12- kuling 17. I natt nordväst  
 och avtagande. I morgon växlande 3-8 i
 samband med lågtryck. Onsdag kväll  
 mest syd. Först mest god sikt, sent  
 onsdag eftermiddag regn västerifrån  
 med måttlig eller dålig sikt.     
                    
 Kattegatt               
 Väst eller nordväst 8-13. I morgon  
 avtagande 2-7. eftermiddagen    
 efterhand sydväst. Först mest god   
 sikt, onsdag kväll regn med måttlig  
 till dålig sikt.           
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
        SJÖVÄDER      4(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 17:29   
    Utsikter till onsdag midnatt   
                    
 Vänern                 
 Omkring väst 7-11. Sent i natt    
 vridande till nord och sakta     
 avtagande, onsdag eftermiddag 1-5 och 
 tidvis växlande. Mest god sikt.    
                    
 Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön
 Omkring väst 7-12. I morgon avtagande 
 4-8. Först mest god sikt, men fram mot
 onsdag kväll regn västerifrån med   
 måttlig till dålig sikt.       
                    
 Södra Östersjön            
 Väst 9-kuling 14. I natt något    
 avtagande. I morgon eftermiddag    
 ytterligare avtagande 5-10. Någon skur
 till en början, annars mest god sikt. 
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
        SJÖVÄDER      5(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 17:29   
    Utsikter till onsdag midnatt   
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Väst 9-kuling 14. I morgon sakta   
 avtagande och vridande till nordväst 
 5-10. Först en del skurar, från i natt
 mest god sikt.            
                    
 Mellersta Östersjön          
 Sydväst eller väst 7-12. I morgon   
 nordväst och öster om Gotland ökande 
 12-kuling 17. Väster om Gotland dock 
 något avtagande. Först en del skurar, 
 från i natt mest god sikt.      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
        SJÖVÄDER      6(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 17:29   
    Utsikter till onsdag midnatt   
                    
 Norra Östersjön            
 Sydväst eller väst 7-12. I natt ökande
 och i morgon bitti nordväst 12- kuling
 17. Under förmiddagen ytterligare   
 ökande kuling 14-19. I sydvästra delen
 av området dock mest 8-13. Först en  
 del skurar, från i natt mest god sikt.
                    
 Rigabukten               
 Syd eller sydväst 7-12. I morgon   
 nordväst och ökande 12- kuling 17.  
 Måttlig eller dålig sikt, tidvis regn 
 och risk för dimma. I morgon efterhand
 siktförbättring.           
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
        SJÖVÄDER      7(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 17:29   
    Utsikter till onsdag midnatt   
                    
 Finska viken              
 Sydväst eller väst 7-12. I morgon   
 vridande till nordväst och ökande 12- 
 kuling 17. Tidvis regn eller snö med 
 måttlig till dålig sikt. Risk för   
 dimma.                
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Sydväst eller väst 4-9. I natt    
 nordväst och ökande, från i morgon  
 bitti kuling 14-18. Fram mot onsdag  
 kväll något avtagande. Först tidvis  
 dålig sikt, från i natt mest god sikt.
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
        SJÖVÄDER      8(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 17:29   
    Utsikter till onsdag midnatt   
                    
 Södra Bottenhavet           
 Väst 5-10. I natt nord eller nordväst 
 och ökande 13- kuling 18. Fram mot  
 onsdag kväll något avtagande.     
 Efterhand mest god sikt.       
                    
 Norra Bottenhavet           
 Omkring väst 4-9. I natt nord eller  
 nordväst och ökande 13- kuling 18.  
 Under dagen i morgon något avtagande. 
 Mest god sikt.            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 19 feb 2019
        SJÖVÄDER      9(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 17:29   
    Utsikter till onsdag midnatt   
                    
 Norra Kvarken             
 Omkring väst 3-8. I natt nord eller  
 nordväst och ökande 13-kuling 18.   
 Onsdag kväll något avtagande. I natt 
 passerande snöfall med måttlig till  
 dålig sikt, i morgon mest god sikt.  
                    
 Bottenviken              
 Sydväst 2-6. I natt omslag till nord 
 och snabbt ökande 13-kuling 18. I natt
 passerande snöfall med måttlig till  
 dålig sikt, frampå onsdagen mest god 
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se