Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
        SJÖVÄDER      1(8) 
    Uppdaterad tisdag kl. 16:09   
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Väderoversikt             
 En högtrycksrygg förskjuts långsamt  
 österut och lågtryck närmar sig 
 Norska havet.             
                    
 Tyska bukten              
 Syd eller sydväst 9-kuling 14. Sent  
 ikväll och inatt tillfälligt väst och 
 något avtagande. Imorgon förmiddag  
 ökande till kuling 15-20. Till kvällen
 åter 9-kuling 14. Tidvis regn med   
 måttlig till dålig sikt.       
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
        SJÖVÄDER      2(8) 
    Uppdaterad tisdag kl. 16:09   
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Fiskebankarna och Syd Utsira      
 Omkring syd ökande till 9- kuling 14. 
 Sent ikväll och inatt tillfälligt väst
 och något avtagande. Imorgon förmiddag
 ökande till kuling 15-20. Till kvällen
 åter 9-kuling 14. Tidvis regn med   
 måttlig till dålig sikt.       
                    
 Skagerack               
 Syd 10-kuling 15. Inatt tillfälligt  
 sydväst och något avtagande. Imorgon 
 syd eller sydväst, åter 10- kuling 15,
 yttre Skagerrak upp till kuling 17.
 Tidvis regn med måttlig till dålig  
 sikt.                 
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
        SJÖVÄDER      3(8) 
    Uppdaterad tisdag kl. 16:09   
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Kattegatt               
 Syd 10-kuling 15. Inatt sydväst    
 avtagande till 5-10. Imorgon syd eller
 sydväst ökande till 10-kuling 15.   
 Tidvis regn med måttlig till dålig  
 sikt.                 
                    
 Vänern                 
 Omkring syd 6-11. Inatt sydväst och  
 något ökande. Tidvis måttlig till   
 dålig sikt i snöfall eller regn.   
                    
 Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön
 Syd 5-10. Ikväll tillfälligt 8-13.  
 Inatt sydväst. Imorgon ökande till  
 8-13. Tidvis måttlig till dålig sikt i
 regn. Däremellan risk för dimma.   
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
        SJÖVÄDER      4(8) 
    Uppdaterad tisdag kl. 16:09   
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Södra Östersjön            
 Omkring syd 3-7, ökande, ikväll 8-13. 
 Från inatt sydväst, imorgon dagen 
 tillfälligt något avtagande. Mest god 
 sikt, inatt regn med måttlig sikt.  
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Omkring syd 5-10, ökande, ikväll   
 10-kuling 15. Imorgon sydväst och   
 avtagande till 8-13. Mest god sikt,  
 inatt och imorgon förmiddag regn eller
 blötsnö med måttlig till dålig sikt. 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
        SJÖVÄDER      5(8) 
    Uppdaterad tisdag kl. 16:09   
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Mellersta Östersjön          
 Omkring syd 5-10, ökande, ikväll   
 10-kuling 15. Imorgon bitti      
 tillfälligt upp mot 18 den Baltiska
 sidan. dagen sydväst och      
 tillfälligt något avtagande. Mest god 
 sikt, inatt och imorgon förmiddag regn
 eller blötsnö med måttlig till dålig 
 sikt.                 
                    
 Norra Östersjön            
 Syd eller sydväst 5-10, ökande, ikväll
 10-kuling 15. Imorgon bitti      
 tillfälligt upp mot 18, främst 
 Baltiska sidan. Mest god sikt, inatt 
 och imorgon förmiddag regn eller   
 blötsnö med måttlig till dålig sikt. 
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
        SJÖVÄDER      6(8) 
    Uppdaterad tisdag kl. 16:09   
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Rigabukten               
 Sydväst ökande till 7-12. Inatt syd  
 och ytterligare ökande till 10-kuling 
 15, tidvis något högre. Mest god sikt,
 tidvis snöbyar. Imorgon snöfall med  
 delvis dålig sikt.          
                    
 Finska viken              
 Växlande 1-5. Från ikväll syd eller  
 sydväst, ökande, inatt 10-kuling 15, 
 tidvis något högre. Mest god sikt,  
 någon snöby. Imorgon snöfall med   
 delvis dålig sikt.          
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
        SJÖVÄDER      7(8) 
    Uppdaterad tisdag kl. 16:09   
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra   
 Bottenhavet och Norra Bottenhavet   
 Syd eller sydväst 7-12, ökande, inatt 
 10-kuling 15. Imorgon åter 7-12. Mest 
 god sikt. Inatt och imorgon förmiddag 
 snö eller blötsnö med måttlig till  
 dålig sikt.              
                    
 Norra Kvarken             
 Sydväst eller växlande 3-8. Från   
 ikväll omkring syd och ökande, inatt 
 8-13. Imorgon något avtagande. Måttlig
 till god sikt, lokala snöbyar. Från  
 inatt snöfall med delvis dålig sikt. 
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
        SJÖVÄDER      8(8) 
    Uppdaterad tisdag kl. 16:09   
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Bottenviken              
 Växlande 2-6. Sent ikväll syd eller  
 sydost ökande till 8-13. Måttlig till 
 god sikt, lokala snöbyar. Från inatt 
 snöfall med delvis dålig sikt.    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se