Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Måndag 10 dec 2018
        SJÖVÄDER      1(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:51   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Väderoversikt             
 Ett omfattande lågtryck har sitt   
 centrum över Bottenhavet. Lågtrycket 
 rör sig söderut och får natten till  
 tisdag sitt centrum södra     
 Östersjön.              
                    
 Tyska bukten, Fiskebankarna och Syd  
 Utsira                 
 Nordväst kuling 15-21 m/s, i     
 eftermiddag avtagande, natt mot tisdag
 nord 9- kuling 14. Mest god sikt,   
 skurar.                
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 10 dec 2018
        SJÖVÄDER      2(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:51   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Skagerack               
 Nord eller nordväst 9-13, i västra  
 farvattnen upp till kuling 17. Från  
 eftermiddagen allmänt 10- kuling 15. 
 God sikt.               
                    
 Kattegatt               
 Nordväst eller nord 10-kuling 14. God 
 sikt.                 
                    
 Vänern                 
 Nordväst 5-10, i kväll nord. God sikt.
                    
 Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön
 Omkring nordväst 10-kuling 15, i kväll
 något avtagande och kommande natt   
 nord. God sikt.            
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 10 dec 2018
        SJÖVÄDER      3(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:51   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Södra Östersjön            
 Omkring nordväst 10-kuling 15, i kväll
 något avtagande och kommande natt   
 nord. Mest god sikt, i natt regn med 
 måttlig sikt.             
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Väst eller nordväst 8-12, kommande  
 natt något avtagande och växlande i  
 samband med lågtryckspassage. Mest god
 sikt, tidvis skurar.         
                    
 Mellersta Östersjön          
 Omkring väst 5-10, i kväll något   
 avtagande och växlande i samband med 
 lågtryckspassare, därefter nordost.  
 Mest god sikt, skurar.        
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 10 dec 2018
        SJÖVÄDER      4(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:51   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Norra Östersjön            
 Väst 5-10, längst i öster syd, i   
 eftermiddag avtagande och växlande i 
 anslutning till lågtryck. Kommande  
 natt nordost åter 5-10. God eller   
 tidvis måttlig sikt i skurar.     
                    
 Rigabukten               
 Syd eller sydost 5-10, avtagande, från
 eftermiddagen växlande 1-5. Tidvis  
 måttlig sikt i regnskurar.      
                    
 Finska viken              
 Sydost 7-11, i kväll vridande ost.  
 Tidvis måttlig till dålig sikt i regn 
 eller snö.              
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 10 dec 2018
        SJÖVÄDER      5(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:51   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Ålands hav               
 Växlande 2-6, kvällen ost nordost och 
 något ökande. Tidvis måttlig till   
 dålig sikt, skurar och regn.     
                    
 Skärgårdshavet             
 Omkring ost 5-10. Tidvis måttlig till 
 dålig sikt, skurar och regn.     
                    
 Södra Bottenhavet           
 Vid svenska kusten växlande 1-6. I  
 östra farvattnen sydost 8-12, något  
 avtagande. Från eftermiddagen allmänt 
 ost eller nordost 5-10. Tidvis måttlig
 till dålig sikt, regn och skurar.   
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 10 dec 2018
        SJÖVÄDER      6(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:51   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Norra Bottenhavet och Norra Kvarken  
 Sydost 5-10, eftermiddagen vridande
 till nordost. Tidvis måttlig till   
 dålig sikt, regn.           
                    
 Bottenviken              
 Sydost 5-10, eftermiddagen vridande
 till nordost. Tidvis måttlig till   
 dålig sikt, regn eller snö.      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se