Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Måndag 15 okt 2018
        SJÖVÄDER      1(7) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:21   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Väderoversikt             
 Ett mäktigt högtryck över Östeuropa  
 berör södra Skandinavien. En kallfront
 sträcker sig under dagen från     
 Kolahalvön, via Bottenviken och ner  
 mot Skagerack.            
                    
 Tyska bukten              
 de norra farvattnen nordost 7-11, i
 övrigt växlande 1-6. I natt de   
 norra farvattnen ost 2.7, de södra 
 sydväst. Mest god sikt.      
                    
 Fiskebankarna             
 Omkring nord 6-11.Sent i kväll    
 avtagande till 2-7, tisdag morgon ost.
 Tidvis regn med måttlig sikt.     
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 15 okt 2018
        SJÖVÄDER      2(7) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:21   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Syd Utsira               
 Nord eller nordväst 7-11. I kväll   
 avtagande till 2-7. I natt nord eller 
 nordost. Mest god sikt.        
                    
 Skagerack               
 Sydväst 4-8. I kväll väst eller    
 nordväst, avtagande, i natt växlande 
 1-5. I kväll och i natt regn med   
 måttlig eller lokalt dålig sikt.   
                    
 Kattegatt               
 Syd 5-10. Mitt dagen avtagande till
 2-7. I natt växlande och ytterligare 
 något avtagande. God sikt.      
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 15 okt 2018
        SJÖVÄDER      3(7) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:21   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Vänern                 
 Syd 4-8. I eftermiddag sydväst. I natt
 växlande 1-5. God sikt.        
                    
 Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön
 Omkring syd 3-7. I natt växlande 1-5. 
 God sikt.               
                    
 Södra Östersjön            
 Syd 5-10, under förmiddagen avtagande 
 till 3-7. God sikt.          
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Syd 5-10. I natt syd eller sydväst,  
 något avtagande. God sikt.      
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 15 okt 2018
        SJÖVÄDER      4(7) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:21   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Mellersta Östersjön          
 Syd 6-11.I natt avtagande, tisdag   
 morgon syd eller sydväst 3-8. Inatt 
 risk för kustnära dimma, annars god  
 sikt.                 
                    
 Norra Östersjön            
 Syd eller sydväst 7-12, i natt    
 avtagande västerifrån, tisdag morgon 
 4-9. svenska sidan under morgonen 
 måttlig sikt, annars god sikt.    
                    
 Rigabukten               
 Syd 5-10. God sikt.          
                    
 Finska viken              
 Sydväst 6-11. Mest god sikt.     
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 15 okt 2018
        SJÖVÄDER      5(7) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:21   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Ålands hav               
 Syd eller sydväst 6-11. I kväll    
 avtagande till 3-7. I natt vridande  
 till nordväst eller nord. God sikt.  
                    
 Skärgårdshavet             
 Syd eller sydväst 8-12. Inatt     
 avtagande till ca 5. God sikt.    
                    
 Södra Bottenhavet           
 Syd eller sydväst 7-12. Under     
 förmiddagen avtagande, i eftermiddag 
 5-10, blåsigast finska sidan.  
 Inatt ytterligare något avtagande,  
 tisdag morgon nord. I natt regn med  
 måttlig sikt, annars god sikt.    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 15 okt 2018
        SJÖVÄDER      6(7) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:21   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Norra Bottenhavet           
 Syd eller sydväst 9-13, under     
 förmiddagen avtagande, i eftermiddag 
 svenska sidan växlande 1-5, 
 finska sidan sydväst 4-9. I natt   
 nordväst ca 5. I kväll och i natt   
 passerande regn med måttlig eller   
 lokalt dålig sikt. Annars god sikt.  
                    
 Norra Kvarken             
 Sydväst 9-kuling 14, avtagande, 
 förmiddagen 2-7. I eftermiddag    
 växlande och ytterligare något    
 avtagande. I natt väst eller nordväst.
 Från mitt dagen regn med måttlig  
 eller dålig sikt.           
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 15 okt 2018
        SJÖVÄDER      7(7) 
    Uppdaterad måndag kl. 04:21   
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Bottenviken              
 Sydväst 9-kuling 14. Under förmiddagen
 avtagande och vridande till nordväst. 
 I eftermiddag 2-6. Från förmiddagen  
 regn med måttlig eller tidvis dålig  
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se