Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
        SJÖVÄDER      1(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 05:18   
    Utsikter till onsdag morgon   
                    
 Väderoversikt             
 Ute Norska havet finns ett     
 omfattande lågtryck som sakta rör sig 
 österut mot norska kusten.      
                    
 Tyska bukten              
 Väst 8-13, under eftermiddagen och  
 kvällen avtagande, sent i kväll    
 sydväst ca 5. God sikt, i natt regn  
 från sydväst.             
                    
 Fiskebankarna             
 Väst eller sydväst 7-12, ökande till 
 10-kuling 15, från eftermiddagen sakta
 avtagande och i natt omkring 5. God  
 sikt, passerande skurar.       
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
        SJÖVÄDER      2(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 05:18   
    Utsikter till onsdag morgon   
                    
 Syd Utsira               
 Syd eller sydväst 3-8, fram dagen 
 omkring väst och ökande till 7-12, i 
 kväll något avtagande, i natt     
 ytterligare avtagande till 1-6. Först 
 en del skurar, men fram dagen mest 
 god sikt.               
                    
 Skagerack               
 Sydväst 7-12, i eftermiddag väst eller
 sydväst 10-kuling 15, i natt åter   
 7-12. Regn eller regnskurar med    
 måttlig sikt, från i kväll god sikt. 
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
        SJÖVÄDER      3(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 05:18   
    Utsikter till onsdag morgon   
                    
 Kattegatt               
 Väst eller sydväst 8-13, i nordligaste
 delen i eftermiddag och i kväll upp  
 till kuling 15, i natt något     
 avtagande. Regn eller skurar med   
 måttlig sikt, från i eftermiddag mest 
 god sikt.               
                    
 Vänern                 
 Sydväst 7-12, fram dagen      
 tillfälligt avtagande till ca 5, i  
 kväll ökande till 6-10. Regn eller  
 skurar med måttlig sikt, i kväll   
 siktförbättring.           
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
        SJÖVÄDER      4(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 05:18   
    Utsikter till onsdag morgon   
                    
 Öresund                
 Sydväst 3-7, fram dagen väst eller 
 sydväst och ökande till 8-13, i kväll
 avtagande till 4-8. Mest god sikt,  
 inledningsvis skurar.         
                    
 Bälten och Sydvästra Östersjön     
 Väst eller sydväst 4-8, ökande till  
 8-13, i kväll avtagande och i natt  
 2-6. Mest god sikt, inledningsvis   
 skurar.                
                    
 Södra Östersjön            
 Väst eller sydväst 6-11, i eftermiddag
 8-13, i natt 4-8. God sikt, någon  
 skur.                 
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
        SJÖVÄDER      5(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 05:18   
    Utsikter till onsdag morgon   
                    
 Sydöstra Östersjön och Mellersta    
 Östersjön               
 Omkring sydväst 5-10, i eftermiddag  
 ökande till 8-13, i natt något    
 avtagande. Mest god sikt, tidvis   
 regnskurar.              
                    
 Norra Östersjön            
 Omkring sydväst 5-10, i eftermiddag  
 tillfälligt upp till 12. God sikt,  
 från i eftermiddag regn eller skurar 
 med måttlig eller lokalt dålig sikt. 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
        SJÖVÄDER      6(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 05:18   
    Utsikter till onsdag morgon   
                    
 Rigabukten               
 Sydväst 2-6, fram dagen något   
 ökande, i kväll 6-10. God sikt, från i
 kväll regn eller skurar med måttlig  
 eller lokalt dålig sikt.       
                    
 Finska viken              
 Omkring syd 7-12, fram dagen något 
 avtagande, i kväll sydväst eller väst 
 4-9, i natt syd 2-6. Måttlig till god 
 sikt, tidvis regn eller skurar och  
 lokalt dimma.             
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
        SJÖVÄDER      7(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 05:18   
    Utsikter till onsdag morgon   
                    
 Ålands hav               
 Syd eller sydväst 4-9, i kväll    
 avtagande, i natt väst eller sydväst 
 2-6. Först någon dimbank, fram 
 dagen god sikt, från i kväll risk för 
 skurar.                
                    
 Skärgårdshavet             
 Syd eller sydväst 4-9, i kväll    
 avtagande, i natt väst eller sydväst 
 1-5. Först någon dimbank, fram 
 dagen god sikt, från i kväll risk för 
 skurar.                
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
        SJÖVÄDER      8(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 05:18   
    Utsikter till onsdag morgon   
                    
 Södra Bottenhavet           
 Syd eller sydväst 4-9, i kväll    
 avtagande, i natt väst eller sydväst 
 2-6. Först någon dimbank, fram 
 dagen god sikt.            
                    
 Norra Bottenhavet           
 Syd eller sydväst 6-11, avtagande, i 
 eftermiddag 2-7. Först måttlig sikt  
 och någon dimbank, fram dagen god 
 sikt.                 
                    
 Norra Kvarken             
 Omkring syd 8-12, fram dagen 4-9, 
 från i kväll 2-6. Tidvis måttlig sikt 
 i regn och risk för dimma.      
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
        SJÖVÄDER      9(9) 
    Uppdaterad tisdag kl. 05:18   
    Utsikter till onsdag morgon   
                    
 Bottenviken              
 Sydost 8-12, från i eftermiddag    
 omkring syd och avtagande, i natt 3-8.
 Tidvis måttlig sikt i regn och risk  
 för dimma.              
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se