Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
        SJÖVÄDER      1(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 10:27   
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Väderoversikt             
 En högtrycksrygg över Skandinavien  
 förskjuts sakta österut ett    
 omfattande lågtryck närmar sig från  
 Atlanten.               
                    
 Tyska bukten              
 Sydväst 8-12, ikväll något avtagande. 
 Inatt väst och i de södra farvattnen 
 avtagande till cirka 5. Under natt och
 morgontimmar risk för kustnära dimma. 
 God sikt, från eftermiddagen     
 regnskurar.              
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
        SJÖVÄDER      2(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 10:27   
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Fiskebankarna och Syd Utsira      
 Syd eller sydväst 8-12. Ikväll något 
 avtagande. Tidvis skurar, annars god 
 sikt.                 
                    
 Skagerack               
 Syd eller sydväst 7-12, lokalt kuling 
 14. Inatt avtagande, imorgon bitti  
 5-10. Imorgon eftermiddag väst. Från i
 eftermiddag regn eller skurar, med  
 måttlig sikt. Från imorgon förmiddag 
 god sikt.               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
        SJÖVÄDER      3(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 10:27   
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Kattegatt               
 Syd eller sydväst 5-10. Inatt     
 avtagande till 3-7, lägst i de södra 
 farvattnen och där tidvis växlande.  
 Under morgonen risk för kustnära   
 dimma, annars god sikt. Från inatt  
 skurar med måttlig sikt.       
                    
 Vänern                 
 Syd eller sydväst 5-9. Imorgon bitti 
 avtagande till 2-6. God sikt. Imorgon 
 bitti skurar.             
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
        SJÖVÄDER      4(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 10:27   
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Öresund och Bälten           
 Omkring syd 5-9. Inatt avtagande till 
 1-5 och växlande. Imorgon eftermiddag 
 något tilltagande sydväst men fortsatt
 växlande i söder. Imorgon kan skurar 
 förekomma och möjligen åska imorgon  
 eftermiddag, annars god sikt.     
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Omkring syd 2-6. Från ikväll växlande 
 och något avtagande. Imorgon     
 eftermiddag tilltagande i västra   
 delarna. Under natt och morgontimmar 
 risk för kustnära dimma, annars god  
 sikt. Imorgon förmiddag skurar.    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
        SJÖVÄDER      5(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 10:27   
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Södra Östersjön            
 Syd 4-8 och god sikt. Imorgon kväll  
 vridande nordväst.          
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Syd 4-8, i öst växlande och lägre.  
 Från ikväll sydost och något ökande. 
 God sikt.               
                    
 Mellersta Östersjön och Norra Östersjön
 Syd 4-8, till ikväll i västra delarna 
 ökande till 6-10. Under natten och  
 morgontimmarna risk för kustnära   
 dimma, annars god sikt.        
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
        SJÖVÄDER      6(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 10:27   
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Rigabukten               
 Växlande 1-5. Från inatt syd och något
 ökande. Under natten risk för kustnära
 dimma, annars god sikt.        
                    
 Finska viken              
 Växlande 1-5. Från inatt syd och något
 ökande. Under natten och       
 morgontimmarna risk för kustnära   
 dimma, annars god sikt.        
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Omkring syd 7-11. Imorgon kväll något 
 avtagande. Imorgon eftermiddag    
 förekommer skurar och möjligen åska. I
 övrigt god sikt.           
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
        SJÖVÄDER      7(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 10:27   
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Södra Bottenhavet           
 Omkring syd 7-11. Imorgon kväll något 
 avtagande och i öst vridande väst.  
 Imorgon eftermiddag förekommer skurar 
 och möjligen åska. I övrigt god sikt. 
                    
 Norra Bottenhavet           
 Omkring syd 7-11. Imorgon kväll något 
 tilltagande. Imorgon eftermiddag   
 förekommer skurar och möjligen åska. I
 övrigt god sikt.           
                    
 Norra Kvarken och Bottenviken     
 Syd 7-11. Imorgon bitti 9-kuling 14. 
 God sikt. Imorgon eftermiddag tidvis 
 skurar och möjligen åska till kvällen.
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se