Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 422 SVT Text     Måndag 25 mar 2019
  Lappland/Västerbotten  25/03 08:45 
 1/2      Riksgränsen Björkliden 
                    
 Temperatur  -8      Uppg saknas 
 Väder/Vind  Hkl/Mått   -      
 Snö i terräng 320/-    -/-     
 Snö nedfarter 320     -/-     
 Nedfarter Ö/S 15/1     -      
 Liftar Ö/S  5/1     -/-     
 Snowb/Längdsp -/3.2 km   -/-     
 Information  0980-64100  -      
                    
        Dundret   Kåbdalis  
              Skidliftar 
 Temperatur  End helgöpp Uppg saknas 
 Väder/Vind  -      -      
 Snö i terräng -/-     -/-     
 Snö nedfarter -/-     -/-     
 Nedfarter Ö/S -      -      
 Liftar Ö/S  -/-     -/-     
 Snowb/Längdsp -/-     -/-     
 Information  -      -      
  Automatisk forts >>>   Index 420  
 422 SVT Text     Måndag 25 mar 2019
  Lappland/Västerbotten  25/03 08:45 
 2/2      Hemavan         
        Tärnaby         
 Temperatur  Uppg saknas       
 Väder/Vind  -            
 Snö i terräng -/-           
 Snö nedfarter -/-           
 Nedfarter Ö/S -            
 Liftar Ö/S  -/-           
 Snowb/Längdsp -/-           
 Information  -            
                    
                    
                    
 Utförsåkarens trafikregler:      
                    
 Anpassa farten             
 och åksätt till terräng, väderlek   
 och din egen åkskicklighet.      
                    
                    
                    
  Automatisk forts >>>   Index 420  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se