Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 501 SVT Text     Onsdag 02 dec 2020
  Svenska Spel och ATG bort ur utbudet 
                    
                    
 Varför har SVT tagit bort allt    
 spelinnehåll från text-tv?      
                    
 Den 1 januari fick Sverige en ny   
 spellag som innebar att kommersiella 
 aktörer kan söka spellicens i Sverige.
 När spelmonopolet försvann riskerade 
 SVT att gynna en kommersiell spelmark-
 nad vilket inte är förenligt med vårt 
 uppdrag som public service-bolag.   
 Därför beslutade SVT att ta bort allt 
 spelinnehåll på SVT Text.       
                    
 Var ska jag nu hitta spelresultaten? 
 Från och med den 1 januari finner du 
 spelinformation och resultat på    
 www.atg.se och www.svenskaspel.se.  
                    
                    
    Fortsättning på nästa sida    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se