Sida 118

sida 118-01
118 SVT Text onsdag 04 aug 2021 INRIKES PUBLICERAD 3 AUGUSTI Högre grundvattennivå efter skyfall Förra veckans omfattande nederbörd har medfört att grundvattennivåerna höjts på flera håll i Sverige. I västra Svealand och nordvästra Götaland har små grundvattenmagasin fyllts på till över det normala för årstiden, enligt siffror från Sveriges geologiska undersökning, SGU. Norrland och andra delar av Götaland, till exempel Öland och Gotland, har alltjämt nivåer som ligger under de normala. Men läget anses inte vara alarmerande, enligt SGU. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700