Sida 208

sida 208-01
208 SVT Text torsdag 23 sep 2021 Källa: WebFG 210922 1(2) LARGE CAP: SEB-WIHL SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 2.4 119.6 120.2 SEBc 119.6 26 961 962.5 SECTb 961 3.2 134.6 134.7 SECUb 134.7 0.7 63.8 63.9 SF 63.9 1.4 95.6 95.6 SHBa 95.5 3.5 102.7 102.8 SHBb 102.7 1.2 181.3 181.4 SINCH 181.4 1.8 229.1 229.3 SKAb 229.4 6.5 203 203.5 SKFa 202.5 8 203.4 203.6 SKFb 203.3 0.1 239.5 239.7 SOBI 239.1 0.8 41.5 41.5 SSABa 41.6 0.9 36.6 36.6 SSABb 36.6 4.2 159.4 160 STEa 159 2.8 153 153.2 STEr 152.9 3 149 150.5 SWECa 151 1.7 149.4 149.5 SWECb 149 2.2 168.6 168.6 SWEDa 168.7
sida 208-02
208 SVT Text torsdag 23 sep 2021 Källa: WebFG 210922 1(2) LARGE CAP: SEB-WIHL SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 2.4 119.6 120.2 SEBc 119.6 120.8 117.8 26 961 962.5 SECTb 961 963.5 933.5 3.2 134.6 134.7 SECUb 134.7 135.1 131.6 0.7 63.8 63.9 SF 63.9 64.2 62.4 1.4 95.6 95.6 SHBa 95.5 97.4 95.2 3.5 102.7 102.8 SHBb 102.7 103.8 101.1 1.2 181.3 181.4 SINCH 181.4 186.4 178.6 1.8 229.1 229.3 SKAb 229.4 231.1 228.6 6.5 203 203.5 SKFa 202.5 203.5 198.2 8 203.4 203.6 SKFb 203.3 203.8 197.7 0.1 239.5 239.7 SOBI 239.1 240 236.7 0.8 41.5 41.5 SSABa 41.6 42 41.3 0.9 36.6 36.6 SSABb 36.6 36.9 36.1 4.2 159.4 160 STEa 159 160 155 2.8 153 153.2 STEr 152.9 153.4 150.5 3 149 150.5 SWECa 151 151 147.5 1.7 149.4 149.5 SWECb 149 149.6 147.7 2.2 168.6 168.6 SWEDa 168.7 169.9 168.1
sida 208-03
208 SVT Text torsdag 23 sep 2021 Källa: WebFG 210922 2(2) LARGE CAP: SEB-WIHL SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.3 81.3 81.3 SWMA 81.2 0 0 TEL2a 127.5 1 128.7 128.8 TEL2b 129 0.08 36.4 36.4 TELIA 36.4 1.8 468.8 469.4 THULE 469.6 2.4 282.4 283.2 TIETOS 282.6 5.2 189.5 189.6 TRELb 189.4 13 497.6 498 VITR 499 0.2 298.2 298.6 VNE 298.4 6.7 191.9 192.1 VOLVa 192 7.3 190.5 190.5 VOLVb 190.4 0.6 133.8 134 WALLb 134.1 1.1 183.8 184 WIHL 183.6
sida 208-04
208 SVT Text torsdag 23 sep 2021 Källa: WebFG 210922 2(2) LARGE CAP: SEB-WIHL SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.3 81.3 81.3 SWMA 81.2 82.4 80.8 0 0 TEL2a 127.5 127.5 127.5 1 128.7 128.8 TEL2b 129 129.2 128.2 0.08 36.4 36.4 TELIA 36.4 36.6 36.3 1.8 468.8 469.4 THULE 469.6 474 461.6 2.4 282.4 283.2 TIETOS 282.6 287 279.6 5.2 189.5 189.6 TRELb 189.4 189.7 186 13 497.6 498 VITR 499 515.5 487.4 0.2 298.2 298.6 VNE 298.4 300 295 6.7 191.9 192.1 VOLVa 192 192.4 184.6 7.3 190.5 190.5 VOLVb 190.4 191 182 0.6 133.8 134 WALLb 134.1 135.3 132.8 1.1 183.8 184 WIHL 183.6 184.3 182