Sida 221

sida 221-01
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 1(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.02 5.08 5.26 2CUREXto5.08 7611 0.03 0.03 ABIGto2 0.03 500445 0.08 0.36 0.75 AEROto2 0.36 98346 0.04 0.05 ALELIOto0.05 1802759 0.03 0.03 ALLRto2 0.03 157251 0.2 1.79 1.91 ALZto2 1.8 9261 0.04 0.05 ANOTto180.04 2550 10 255 263 ARISEkv1255 42242 0.45 0.59 BOMILLto1 0.1 1.18 1.25 BRIGto5 1.2 1034 CAPSwt06 CAPSwt10 105 164 CEKV1 123.5 4083 3.24 3.5 CHROMOGE3.22to3 1954 CLINICALlassyste 0.02 0.08 0.1 CMHto7 0.1 223820 0.2 2.3 2.5 CONFto3 2.34 86739 1.11 1.14 CYXOto4 1.14 8524
sida 221-02
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 1(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.02 5.08 5.26 2CUREXto5.08 5.38 5.08 0.03 0.03 ABIGto2 0.03 0.03 0.03 0.08 0.36 0.75 AEROto2 0.36 0.36 0.31 0.04 0.05 ALELIOto0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 ALLRto2 0.03 0.03 0.03 0.2 1.79 1.91 ALZto2 1.8 1.98 1.79 0.04 0.05 ANOTto180.04 0.05 0.04 10 255 263 ARISEkv1255 255 250 0.45 0.59 BOMILLto1 0.1 1.18 1.25 BRIGto5 1.2 1.3 1.17 CAPSwt06 CAPSwt10 105 164 CEKV1 123.5 123.5 123.5 3.24 3.5 CHROMOGE3.22to3.5 3.22 CLINICALlassyste 0.02 0.08 0.1 CMHto7 0.1 0.1 0.08 0.2 2.3 2.5 CONFto3 2.34 2.7 2.34 1.11 1.14 CYXOto4 1.14 1.15 1.11
sida 221-03
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 2(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.02 1.08 1.15 EKOBOTto1.08 838 0.02 0.03 0.05 ELLWEEto0.05 507613 0.01 0.23 0.29 ELLWEEto0.3 1850 0.01 0.02 ENERSto1 0.08 0.14 0.23 EOIDto3 0.14 952 0.14 0.25 EOIDto4 0.14 3812 0.03 0.15 0.18 EOIDto7 0.15 5856 1.88 1.93 EPISto4 1.96 7 0.06 0.42 0.6 EURAto1 0.42 28498 0.08 7.04 7.76 EXPRS2to7.76 134557 0.6 8.32 8.88 EXPRS2to8.9 31665 F2Mwt05 0.05 8.75 8.85 FAGAto1 8.75 7152 0.1 1.35 1.42 FRNTto2 1.35 689936 0.02 0.13 0.17 GPXMEDto0.15 55414 0.02 0.02 GRANGXto0.02 10557277 0.01 0.02 GRANGXto0.01 12207459 0.52 1.47 HASTKALLARENto1
sida 221-04
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 2(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.02 1.08 1.15 EKOBOTto1.08 1.08 1.08 0.02 0.03 0.05 ELLWEEto0.05 0.06 0.05 0.01 0.23 0.29 ELLWEEto0.3 0.3 0.26 0.01 0.02 ENERSto1 0.08 0.14 0.23 EOIDto3 0.14 0.23 0.14 0.14 0.25 EOIDto4 0.14 0.25 0.14 0.03 0.15 0.18 EOIDto7 0.15 0.18 0.15 1.88 1.93 EPISto4 1.96 1.96 1.96 0.06 0.42 0.6 EURAto1 0.42 0.6 0.42 0.08 7.04 7.76 EXPRS2to7.76 8 6.18 0.6 8.32 8.88 EXPRS2to8.9 9.5 7.9 F2Mwt05 0.05 8.75 8.85 FAGAto1 8.75 8.95 8.75 0.1 1.35 1.42 FRNTto2 1.35 1.45 1.24 0.02 0.13 0.17 GPXMEDto0.15 0.15 0.13 0.02 0.02 GRANGXto0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 GRANGXto0.01 0.02 0.01 0.52 1.47 HASTKALLARENto1
sida 221-05
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 3(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.05 0.05 HDWto2 0.05 481374 0.05 0.14 0.15 HDWto3 0.15 2542543 0.07 0.7 0.74 HELIOto20.74 1806 0.03 0.63 0.65 IDOGENto0.63 15539 0.01 0.49 0.64 IMSYSto2 0.03 0.16 0.2 INCOAXne0.16 335183 0.1 16.1 23 INSPto1 0.03 0.25 0.34 INVAJOto1 0.91 0.96 ISRto2 0.91 17267 0.03 0.35 0.35 KANto 0.35 161556 2.2 2.56 KOLLto1 2.2 3658 0.01 0.43 0.45 LPGOto1 0.45 26648 0.05 0.31 0.34 LUMITOto0.3 38849 0.1 0.34 0.4 LXBto1 0.4 131053 0.03 3.94 4.21 MAHAto2 4.12 44814 0.3 2 2.06 MANTEXto4 2 1654577 1.4 13.7 14.5 MAXFto1 13.6 1500 0.1 0.98 1.02 MIDSto1 1.05 299279
sida 221-06
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 3(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.05 0.05 HDWto2 0.05 0.09 0.05 0.05 0.14 0.15 HDWto3 0.15 0.18 0.1 0.07 0.7 0.74 HELIOto20.74 0.8 0.74 0.03 0.63 0.65 IDOGENto0.63 0.63 0.63 0.01 0.49 0.64 IMSYSto2 0.03 0.16 0.2 INCOAXne0.16 0.2 0.12 0.1 16.1 23 INSPto1 0.03 0.25 0.34 INVAJOto1 0.91 0.96 ISRto2 0.91 0.99 0.9 0.03 0.35 0.35 KANto 0.35 0.39 0.34 2.2 2.56 KOLLto1 2.2 2.2 2.08 0.01 0.43 0.45 LPGOto1 0.45 0.46 0.45 0.05 0.31 0.34 LUMITOto0.3 0.33 0.3 0.1 0.34 0.4 LXBto1 0.4 0.4 0.3 0.03 3.94 4.21 MAHAto2 4.12 4.32 3.9 0.3 2 2.06 MANTEXto4 2 2.24 1.65 1.4 13.7 14.5 MAXFto1 13.6 13.8 13.6 0.1 0.98 1.02 MIDSto1 1.05 1.15 0.88
sida 221-07
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 4(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.1 7.32 7.7 MINESTto7.7 74521 0.5 0.52 MOBto1 0.5 73531 0.18 0.2 MYFCto2 0.05 9.1 9.85 NEXAMto 9.1 800 8.55 9 NEXAMto 9 300 0.17 0.18 NTGRto1 0.17 234955 0.2 2.41 2.65 PHARMto3 0.1 2.31 2.55 PHLOGto12.58 13343 PLEXto2 0.01 3.5 3.79 PLUNto1 3.79 287 0.7 2.98 3.6 PROGENto3.6 36203 0.2 10.2 10.5 QLIFEto110.5 17742 0.02 0.52 0.59 QUARTto3 0.03 0.53 0.69 QUARTto4 0.3 0.66 0.86 RAYTLto10.64 3514 0.5 7.5 7.78 REALFIto7.5 1475 0.02 0.35 0.37 SALTto6 0.37 57840 0.1 0.4 0.45 SANIONto0.4 8839
sida 221-08
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 4(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.1 7.32 7.7 MINESTto7.7 8 7.5 0.5 0.52 MOBto1 0.5 0.5 0.49 0.18 0.2 MYFCto2 0.05 9.1 9.85 NEXAMto 9.1 9.15 9.1 8.55 9 NEXAMto 9 9 9 0.17 0.18 NTGRto1 0.17 0.19 0.17 0.2 2.41 2.65 PHARMto3 0.1 2.31 2.55 PHLOGto12.58 2.69 2.11 PLEXto2 0.01 3.5 3.79 PLUNto1 3.79 3.8 3.47 0.7 2.98 3.6 PROGENto3.6 3.6 2.8 0.2 10.2 10.5 QLIFEto110.5 11.6 10.1 0.02 0.52 0.59 QUARTto3 0.03 0.53 0.69 QUARTto4 0.3 0.66 0.86 RAYTLto10.64 0.85 0.58 0.5 7.5 7.78 REALFIto7.5 7.5 6.9 0.02 0.35 0.37 SALTto6 0.37 0.39 0.35 0.1 0.4 0.45 SANIONto0.4 0.5 0.4
sida 221-09
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 5(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL 0.02 0.27 0.32 SAVOSto70.27 26806 0.07 0.07 SAXGto3 0.07 957486 0.2 2.64 2.68 SECIto1 0.01 1.2 1.28 SOSIto5 1.28 3700 0.02 1.33 1.5 SPECto4 1.5 5254 1 35.5 38.5 STWto1 38.5 1517 SUSTwt03 SUSTwt09 1.65 1.7 TERRNTto1.71 8162 0.2 0.23 TOLto3 0.23 3043 0.06 1.91 1.94 TOPRto1 1.94 104791 0.02 0.27 0.39 TRIBOto10.27 9022 0.5 18.3 18.9 VNVto1 18.3 3589 0.1 12.1 13.1 WRSDto1 13.7 660 0.06 0.45 0.56 YAYTRDto0.56 10200 0.05 0.69 0.79 YAYTRDto0.69 5327
sida 221-10
221 SVT Text onsdag 14 apr 2021 Källa: WebFG 210413 5(5) RÄTTER:2CUREX-YAYTRD SLUTKURSER + - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST 0.02 0.27 0.32 SAVOSto70.27 0.29 0.27 0.07 0.07 SAXGto3 0.07 0.07 0.06 0.2 2.64 2.68 SECIto1 0.01 1.2 1.28 SOSIto5 1.28 1.28 1.24 0.02 1.33 1.5 SPECto4 1.5 1.63 1.28 1 35.5 38.5 STWto1 38.5 39.7 35 SUSTwt03 SUSTwt09 1.65 1.7 TERRNTto1.71 1.83 1.64 0.2 0.23 TOLto3 0.23 0.23 0.23 0.06 1.91 1.94 TOPRto1 1.94 2.06 1.9 0.02 0.27 0.39 TRIBOto10.27 0.27 0.26 0.5 18.3 18.9 VNVto1 18.3 18.5 17.6 0.1 12.1 13.1 WRSDto1 13.7 13.7 13.7 0.06 0.45 0.56 YAYTRDto0.56 0.56 0.43 0.05 0.69 0.79 YAYTRDto0.69 0.69 0.69