Sida 232

sida 232-01
232 SVT Text tisdag 11 maj 2021 Alla boräntor på samma sida Bankerna har upphört att särredovisa räntor på lån till villor och bostadsrätter. Alla räntor redovisas därför endast på föregående text-tv-sida (231). sk:1 ssk:0 :2021-05-11T01:52:13+00:00 1661