Sida 232

sida 232-01
232 SVT Text s ndag 01 aug 2021 Alla boräntor på samma sida Bankerna har upphört att särredovisa räntor på lån till villor och bostadsrätter. Alla räntor redovisas därför endast på föregående text-tv-sida (231). sk:1 ssk:0 :2021-08-01T08:37:39+00:00 1039