Sida 247

sida 247-01
247 SVT Text onsdag 29 jun 2022 Information om ekonomiutbudet Börssidorna (203-219) visar de aktier * som handlas i Stockholmsbörsens system, Large Cap, Mid Cap, Small Cap, First North, Spotlight samt NGM. Första uppdateringen är kl 09.06. Från 09.15 sker uppdaterin varje kvart. Slutkurser 17.30 Kursuppgång redovisas med gult och nedgång med ljusblått. Indexen på sid 202 jämförs i procent med föregående handelsdags slutindex. Differensen räknas från SENAST-kursen. Uppgifterna levereras av: Fortsättning följer på nästa sida >>>
sida 247-02
247 SVT Text onsdag 29 jun 2022 Information om ekonomiutbudet Vinnare och förlorare tas från samtliga listor och presenteras kontinuerligt på sid 222. Vinnare i gult och förlorare i ljusblått. Optionssidorna uppdateras var 15:e minut. Av utrymmesskäl redovisar vi inte samtliga index och optioner, utan gör ett urval tillsammans med WebFG och Stockholmsbörsen. Då aktieoptioner avser rätten att köpa/sälja 100 aktier, ska premierna multipliceras med 100. Detsamma gäller premierna på OMX-sidan. OMX-värdet på sid 223 jämförs i procent med föregående handelsdags slutvärde. Fortsättning följer på nästa sida >>>
sida 247-03
247 SVT Text onsdag 29 jun 2022 Information om ekonomiutbudet Världsindikatorerna (sid 227) uppdater- as var 15:e minut, dygnet runt. Svensk tid redovisas. Index som visas är svenska SX All- Share, OMX och OMX Cap, finska HEX, samt norska Hovedindeks. De amerikanska index som redovisas är Nasdaq Comp, S&P 500 samt S&P 100. Förändringar i utbudet. Från den 16/7 2018 redovisas inte följ- ande index: XEXTRA-DAX, HANG SENG, NIKKEI 225, S&P 500 samt S&P 100. Från den 11/9 redovisas ej heller Dow Jones, detta till följd av förändringar hos vår leverantör. Gult för uppgång, ljusblått för nedgång Fortsättning följer på nästa sida >>>
sida 247-04
247 SVT Text onsdag 29 jun 2022 Information om ekonomiutbudet Premieobligationerna (sid 229) uppdateras var 15:e minut och markeras med gult för uppgång och ljusblått för nedgång. Valutakurserna (sid 230) visar banker- nas gemensamma sk valutafixering som fastställs varje förmiddag. Med fixeringen som utgångspunkt sätter bankerna sina egna kurser för privat- personer. Kurserna kan variera mellan bankerna. Ev avgifter tillkommer. Valutahandeln (sid 230) uppdateras var 15:e minut. Boräntorna visar gällande räntor. Förändring införs aktuell dag. Fortsättning följer på nästa sida >>>
sida 247-05
247 SVT Text onsdag 29 jun 2022 Information om ekonomiutbudet Marknadsräntorna (sid 233) uppdateras så snart en förändring skett. Stats- lånetänta/reporänta aktuell dag. Fondernas 17-i-topp (sid 234) visar dagens vinnarfonder. Mäklar- och fond- namn anges men kan pga utrymmesbrist kortas. PPM-fonderna (sid 234-244) presenteras i bokstavsordning efter mäklarnamn under resp fondtyp (ränte-, bland- eller aktiefond. * efter fondnamnet betyder att den inte är dagsaktuell. Utvecklingen i fonderna anges i procent från föregående handelsdag resp senaste senaste årsskiftet. Upp-/nedgång markeras i gult /ljusblått Fortsättning följer på nästa sida >>>